- Reklame -

Kære med.studerende,

Så skriver vi 2013, og de første læger er begyndt at falde for fireårsreglen og må derfor forblive reservelæger resten af deres lægeliv eller søge til udlandet for at blive speciallæger.

Fireårsreglen kender alle medicinstuderende og alle læger. Desværre er det en regel, som er svær at forklare menig mand,  og dermed er det også svært at skabe sympati i den brede befolkning  for at ændre den – eller endnu mere ønskeligt – at afskaffe den.

Store negative konsekvenser
Det har siden reglens indførelse i 2007 været FADL’s klare holdning og mål at få denne regel afskaffet. Vi forsøgte til at starte med at gå rettens vej ved at føre sag mod Sundhedsministeriet – først i Landsretten og siden i Højesteret. Her dømtes til fordel for ministeriet, og reglen bevarede desværre sin juridiske gyldighed.

Herefter har FADL gennemført undersøgelser på 12. semester de seneste 6 semestre.  Disse undersøgelser dokumenterer tydelige negative konsekvenser af fireårsreglen for de studerende. Jeg kan nævne de værste: De studerende forlænger deres studie, de føler sig pressede til at forske og tage lægevikariater og de vælger efter endt studie at udskyde deres KBU for at samle erfaringer i de to år, man må vente med at trække KBU-nummer. Dette er blot de mest iøjnefaldende resultater fra undersøgelserne. Vi mener, at alene disse konsekvenser er alvorlige nok til at reglen bør afskaffes, da det sænker niveauet og kvaliteten af det lægefaglige arbejde. Derudover er det FADL’s klare opfattelse, at reglen, som i sin tid blev indført under parolen om, at den ville skaffe flere speciallæger hurtigere, i virkeligheden blev indført for at presse læger ud i mindre attraktive specialer og mindre søgte uddannelsesstillinger uden for de større byer. Den opfattelse hviler dels på, at netop det geografiske aspekt er blevet et aktivt og væsentligt argument i nuværende sundhedsminister Astrid Krags retorik omkring fastholdelsen af reglen, og dels på, at der allerede op til reglens indførelse var sket et betydeligt fald i den tid, der gik fra, at de studerende blev kandidater til de startede i deres hoveduddannelse.

De studerende skal med til bords
Astrid Krag mener, at hun med de sidste ændringer af fireårsreglen er kommet os i møde og har lavet betydelige lempelser. Det er dog FADL’s holdning, at disse ændringer, som primært er, at man kan søge ledige hoveduddannelsesforløb, selvom man er faldet for fireårsreglen, blot giver mulighed for i endnu højere grad at opfylde det grundlæggende formål om at presse os ud i mindre søgte specialer og stillinger.

Fremadrettet arbejder FADL fortsat for at nedkæmpe reglen og i samarbejde med Yngre Læger og Lægeforeningen er det efterhånden lykkedes at få sat fireårsreglen på den politiske dagsorden. Efter forespørgselsdebatten om reglen i Folketinget d. 8. maj er der flertal for et lovforslag, som forpligter sundhedsministeren til at indkalde alle relevante parter til en diskussion omkring fireårsreglen og mulige alternativer til denne. Vi I FADL stiller vores store, relevante og konstruktive viden og kompetencer til rådighed for ministeren, og vil nu løbe hende og ministeriet på dørene, således at de studerende bliver en medspiller i udvalgsarbejdet og høringerne omkring reglen, så de ikke, som dengang reglen indførtes, glemmer at have de studerende med på råd.

Med venlig hilsen
Kasper Kjær Gasbjerg, formand for FADL

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.