- Reklame -

Sund & Hed har interviewet sundhedsminister Astrid Krag, der efter et møde i lægeforeningen er blevet genstand for en ophedet debat, fordi hun udtalte, at lægelivet ikke er fredagsslik og flødeskum. En udtalelse, der provokerede mange læger og medicinstuderende. For at finde hoved og hale i sagen har Sund & Hed spurgt sundhedsministeren lidt nærmere ind til, hvorfor 4-års reglen ikke skal afskaffes og givet hende mulighed for uddybe den kontroversielle udtalelse.

Minister for Sundhed og Forebyggelse.

Cæcilie Crawley
Chefredaktør

Hvorfor skal 4-års regel ikke afskaffes?
»Fireårsreglen skal ikke afskaffes, fordi den virker. Den har bl.a. medført, at det er blevet nemmere at få besat ledige specialer i alle egne af Danmark og alle specialer. Og det er vigtigt, for vi har brug for, at der er dygtige specialiserede læger i hele landet. «

Du har udtalt, at hvis 4-års regel skal afskaffes, så skal der være et alternativ. Hvad skal sådan et alternativ i givet fald indeholde? 

»Ja, det kræver jo, at vi på anden vis kan sikre, at der er læger inden for alle specialer i hele landet. Og indtil videre er jeg ikke blevet præsenteret for et alternativ til reglen, der vil kunne sikre det. Så derfor er jeg ikke parat til at skrotte fireårsreglen. «

Hvordan forholder du dig til, at de studerende forlænger deres studium på grund af 4-års regelen? Det er vel dyrere for samfundet, at de forlænger studiet i stedet for at blive færdige som læger?
»Det vil naturligvis være ærgerligt, hvis fireårsreglen skulle betyde, at medicinstuderende forlænger deres studie. Det er der nu heller intet, der tyder på, så vidt jeg er orienteret. Sker det, må vi jo forholde os til det. «

Der bliver uddannet flere og flere medicinstuderende vil den øgede konkurrence ikke bevirke, at flere vil være nødt til at søge de mindre populære specialer og udkantsområderne? Allerede i dag svarer knap 50 pct. af de studerende, at de er villige til at flytte mere end 160 km for at få en stilling?
»Jo, det kan sagtens være, at reglen med tiden bliver overflødig. Men indtil det sker, bliver vi nødt til at opmuntre de yngre læger til at søge bredere både specialemæssigt og geografisk. Og jeg vil gerne kvittere for, at så mange yngre læger er parate til at pendle eller flytte for at få en hoveduddannelsesstilling. Det synes jeg er positivt. «

Fakta om 4-års reglen

  • 4-års reglen betyder, at der maksimalt må gå 4 år, fra du starter KBU, til du påbegynder en hoveduddannelsesstilling.
  • Nogle ting tæller ikke med i de 4 år eksempelvis barsel, ph.d. og humanitært arbejde.
  • Reglen blev indført for at få læger hurtigere uddannet til speciallæger samt at presse flere til at vælge ikke-attraktive specialer.

Rigtig mange lægestuderende opfatter det som arrogant når du siger, at ”lægetilværelsen er andet end fredagsslik og flødeskum”, fortryder du, at du sagde det?
»Nu sagde jeg faktisk bare, at livet ikke for nogen mennesker – heller ikke læger – altid er fredagsslik og flødeskum. Min udtalelse faldt i forbindelse med, at jeg på lægernes årsmøde diskuterede flere forskellige ting med Lægeforeningens formand – i øvrigt i en uformel og hyggelig tone og var sagt i den ånd. Den var altså ikke møntet på yngre læger specielt og min hensigt var bestemt ikke at træde nogen over tæerne. «

Bliver du ministeren, som afskaffer 4-års reglen?
»Det vil tiden vise, men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke gift med reglen, der jo blev indført, mens Lars Løkke var sundhedsminister. Jeg har justeret reglen to gange allerede i min ministertid. Og regeringen har nu sammen med Venstre og Enhedslisten taget initiativ til, at vi sammen med Lægeforeningen, Yngre Læger, Danske Regioner og videreuddannelsesregionerne drøfter, om der kan findes alternativer til reglen. Det sker som led i, at vi vil se på lægeuddannelsen mere generelt. «

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.