- Reklame -

Foreningsåret 2012-2013 bød de danske lægestuderende på nyheder, vi helst havde været foruden – og nyheder, vi bød varmt velkommen. Endnu engang er FADL blevet bestyrket i, at nærheden til det danske Medicinstudium er FADLs største privilegium og vigtigste ressource. FADL har overfor Sundhedsmini-steriet og den danske offentlighed endnu engang været talerør for 87 % af de danske lægestuderende, og de øjenåbnende resultater fra bl.a. vores traditionsrige 12. semesterundersøgelse har endnu engang vist sig som værdifulde indspark i samfundsdebatten.

Kasper Kjær Gasberg

Kasper Kjær Gasberg
Formand for FADL

Engagerede medlemmer er den stær-keste rygrad, en forening kan have – og i mødet med spareknive, hårde forhandlinger og blind politik har FADLs afgørende mandat altid været nærheden til det stærke folkefærd af danske lægestuderende. Derfor blev foreningsåret 2012-2013 også året, hvor FADL forenede medlemsskarerne fra København, Aarhus og Odense i ét, fælles medlemssystem og med succes videreførte politikeruddannelsen, der fortsat gør lægestuderende til lederskikkelser.

Fireårsreglen: Kampen genoptaget

Det bedste bevis på kampgejsten på medicinstudiet skal findes i modstanden mod fireårsreglen, som i 2012-2013 atter kaldte fornyede kræfter frem hos de danske lægestuderende. Med medlemsundersøgelserne som en stærk støtte har FADL i det seneste år kunnet argumentere mod fireårsreglen med de lægestuderendes egne ord – og som en toneangivende debattør har FADL kunnet påvis, at fireårsreglen er hovedårsagen til, at kun 30 % gennemfører medicinstudiet på normeret tid.

Stik mod hensigten viser fireårsreglen sig at tvinge de lægestuderende til at stopfodre studietiden med prægraduat forskning, artikelpublikationer og lægevikariater, der alt sammen udskyder eksamensbeviset længere og længere ud i fremtiden – det handler om at få noget på CV’et, inden fireårsreglen lukker sig sammen over hovedet på én den dag, man får sit eksamensbevis. Med formanden for yngre Læger Lisbeth Lintz’ ord »forlænger fireårsreglen den samlede uddannelsestid, selvom det kamufleres prægraduat« – og det har alle dage været FADLs holdning.

FADL arbejder fortsat målrettet i retning af en fuldstændig afskaffelse af fireårsreglen, men vi byder foreløbig enhver lempelse velkommen som et skridt i den rigtige retning.

Stabil overenskomst i usikre tider

Fra alle sider i fagbevægelsen blev årets overenskomstforhandlinger imødeset med tungsindige forventninger om smalle forlig. Politikerne på Christiansborg har valgt at slippe ud af krisen ad sparevejen, hvorfor kravene til forhandlingsstyrken hos alle danske fagforbund i år har været særdeles skærpede.

FADL gik velforberedt til overenskomstforhandlingerne med kufferten fyldt med medlemmernes krav og ønsker. Fire nye overenskomster blev forhandlet hjem fra FADLs hovedsæde i København: overenskomsten for universitetets studen-terundervisere og studievejledere, overens-komsten for lægevikarer i Forsvaret, overenskomsten for lægevikarer i Regionerne og endelig overenskomsten for sygeplejevikarer og ventilatører.

Det lykkedes FADL at forhandle nye overenskomster hjem med stabile løn- og pensionsstigninger og klare skridt i retning af et sikrere arbejdsmiljø. FADLs forhandlingsleder Torben Conrad udtaler, at lønstigningerne ikke er noget at råbe hurra for, men at FADL alligevel samlet set kom godt igennem forhandlingerne, de vanskelige samfundsbetingelser taget i betragtning. Overenskomsterne fik da også et uforbeholdent ja fra FADL-medlemmerne ved urafstemningen d. 31. maj 2013.

FADL rækker ud mod det nye foreningsår

Siden Medicinerrådet på Københavns Universitet i 1954 stiftede Foreningen af Danske Lægestuderende, har målet været at tage trygt hånd om de politiske og erhvervsmæssige aspekter af livet som lægestuderende. Visionen varer ved, og de lægestuderendes mandat fra 1950’erne består heldigvis endnu.

FADL fortsætter i 2013-2014 indsatsen og vil i det nye foreningsår lægge sit fokus på fortsat at øge sammenhængskraften mellem de København, Aarhus og Odense – og vil i det stille allerede begynde at forberede de næste overenskomster i 2015.

FADL kunne efter 2012 fremvise en sund økonomi med fin balance mellem medlemskontingenter og medlemsaktiviteter. Nyansættelser i sekretariatet bidrager med friske øjne på traditionsrige principper – og FADLs erfarne kræfter deler fortsat kyndigt ud af årtiers politiske snilde og forhandlingstække.

Til slut vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for endnu et års gode samarbejde. Jeg kigger snart forbi til alle kredsenes generalforsamlinger – og håber vi ses til et godt og fremsynet 60-årsjubilæum for FADL i 2014.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.