- Reklame -

Bare en ordforklaring…

Akademiske grader

Bachelor

  • Universitetsbachelor: bruges i flæng med det tidligere baccalaureus, og tildeles efter 3 års fuldtidsstudie på et universitet.
  • Professionsbachelor: tildeles efter en mellemlange videregående uddannelser gennemført på eksempelvis professionshøjskole. Giver titlen prof.bach.

MasterEn mastergrad er på samme akademiske trin som en kandidat. I Danmark er en master normeret til 60 eller 90 ECTS point (1-1,5års fuldtidsstudium), men afvikles som 2-3 år lange deltidsuddannelser. Masteruddannelser er brugerbetalte.

KandidatAkademisk grad som benyttes i skandinaviske lande. Den tildeles efter endt kandidatuddannelse på et universitet og rangerer højere end bachelor, på linje med master og lavere end ph.d

Ph.D.Forkortelsen kommer af ”philosophiae doctor”, men i Danmark giver en ph.d. ikke en doktorgrad. En ph.d. er en treårig forsker uddannelse, der kan påbegyndes efter kandidatspeciale og munder ud i en skriftlig afhandling.

Prægraduat: En forskningsuddannelse for kandidatstuderende på SUND, der giver den studerende mulighed for deltagelse i ph.d. kurser, samt mulighed for at blive udgivet. Det tager et år under orlov og lønnes vha. stipendium, og skal munde ud i en ca. 30 siders artikel.

DoktorgradDen højeste akademiske titel man kan opnå. Den gives efter udarbejdelsen af en doktordisputats der er en dybdegående og omfattende afhandling. Man skal have en magister, kandidat eller ph.d. grad for at komme i betragtning til en doktorgrad.

PostdocMidlertidig forskerstilling der tildeles forskere der allerede har opnået ph.d.-grad. I Danmark har den ikke noget med en doktorgrad at gøre, men ordet kommer fra lande, hvor gennemførslen af en ph.d. giver en doktorgrad.

Stillinger ved universitet

InstruktorEn (typisk studerende) der er ansat ved universitetet til at bestride den elementære undervisning. Instruktorer holder fx ikke forelæsninger.

LektorPå universitetet er en lektor, underviser og forsker, der har en ph.d. grad, samt yderligere faglige og pædagogiske kompetencer. Det kan for eksempel være en forfremmelse af en adjunkt.

Adjungeret professorTitel der gives for 5 år ad gangen som en ulønnet hædring af en dygtig underviser.

Adjunkt

  • På universitetet er en adjunkt ansat i en tidsbegrænset stilling. Efter stillingens udløb kan man ansøge om en stilling som lektor. Under ansættelsen som adjunkt gennemfører man blandt andet pædagogiske kurser.
  • Titel der gives for 5 år ad gangen som en ulønnet hædring af en dygtig underviser.

ProfessorI Danmark er et professorat den højest opnåelige akademiske stilling. En professor forsker og underviser ved et universitet, med medansvar for fagets udvikling og er ofte i besiddelse af en doktorgrad.

DekanFakultetslederen

Magister: En specifik kandidatgrad. Man er magister, hvis man er cand.mag. eller cand.scient. Tidligere var man magister hvis man havde gennemført sin uddannelse på det filosofiske fakultet, og endnu tidligere blev den givet, efter man havde skrevet og afleveret en afhandling i dekanens hus, kun med et latinsk leksikon som hjælpemiddel.

Medicin/biomekanik

Klinisk Basis Uddannelse (turnus): Turnus er det gamle ord for Kliniske Basis Uddannelse (KBU). Den kliniske basisuddannelse er en initial ansættelse, hvor den nyuddannede læge (kiropraktor) skal prøve den tilegnede viden af som ung læge. Godkendt forløb giver ret til selvstændigt virke. Varigheden er 1 år.

Introstilling: Efter KBU søger den unge læge en introstilling på en afdeling i enten internmedicin, kirugi eller i almen praksis. Introstillingen skal afklare den nye læge omkring sit specialevalg. Varighed typisk 1 år.

Hovedstilling: Hoveduddannelsesstillingen er specialepladsen, som den unge læge ansættes i når man har gennemført relevant introstilling. Hovedstillingen suppleres af en teoretisk uddannelse. Varighed typisk 5-6 år.

Forvagt: Den vagthavende læge med mindst erfaring

Bagvagt: Den vagthavende læge med mest erfaring

Afdelingslæge: En færdiguddannet speciallæge, der er ansat på en afdeling under overlægerne.

Overlæge: Lægernes lederstilling. Overlægen (eller på større afdelinger den ledende overlæge) danner sammen med oversygeplejersken afdelingens ledelse og en af overlægernes funktioner er, at guide og supervisere reservelæger

Reservelæge: er læger der er i gang med specialeuddannelse eller klinisk basisuddannelse, KBU. Man arbejder 1 år som reservelæge i KBU, 1-2 år som reservelæge i sit speciale i introstilling og 1,5-3 år her efter som 1. reservelæge i hoveduddannelsesstilling

Af Katia Bomholt, Redaktionssekretær

Katia Bomholt Byline

 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.