- Reklame -

En kvinde var ved at dø af en særlig form for kræft. Der var kun én type medicin som lægerne mente, måske kunne redde hende. En lokal kemiker havde for nyligt opdaget medicinen, men han tog ti gange mere for det, end hvad det kostede ham at producere. Den syge kvindes mand, Heinz, forsøgte at låne penge fra alle han kendte, men han kunne kun skaffe halvdelen af, hvad medicinen kostede. Da kemikeren nægtede at sænke prisen eller lade Heinz betale senere, brød Heinz i desperation ind i mandens laboratorie for at stjæle medicinen til sin kone.

TEST: Giv dig god tid til at reflektere over, hvorfor du mener eller ikke mener at Heinz bør bryde ind i laboratoriet og stjæle medicinen. Skriv svaret og de tanker, du gjorde dig for at nå frem til svaret, ned og læs med her.

Baggrund

Ifølge den Amerikanske psykolog, Lawrence Kohlberg, følger menneskets moralske udvikling seks universelle og fikserede stadier (der videre kan inddeles i to overordnede ”moralske niveauer”). Med andre ord starter alle mennesker på de første stadier og bevæger sig gradvist længere op, i takt med at de får en mere nuanceret fornemmelse for retfærdighed, og deres logik bliver mere konsekvent. Til at teste hvilket moralsk stadie en person befinder sig på, udviklede han Heinz-dilemmaet. Ifølge Kohlberg er det ikke selve svaret på dilemmaet, der bestemmer, hvilket stadie man befinder sig på, men måden hvorpå man er nået frem til svaret. Så hvis du endnu ikke har gjort det, kan det anbefales at finde et stykke papir og skrive grundende til, hvorfor du mener, at Heinz skulle stjæle medicinen eller ej. Derefter kan du læse videre her og se, hvilket stadie du selv befinder dig i. Til hvert stadie er givet to eksempler (for og imod at stjæle), som illustrerer det pågældende stadies moralske logik. Eksemplerne er taget fra de oprindelige studier af børn og unges svar på Heinz-dilemmaet.

Det prækonventionelle niveau

På det prækonventionelle niveau, er ens moral styret af andre. Man accepterer autoritet-figurers regler og dømmer andres handlinger ud fra deres konsekvenser. Adfærd, der resulterer i straf, anses som dårlig, og handlinger, der fører til belønning, betragtes som gode.

 

  • Stadie 1: Straf- og lydighed. Du anerkender, at andre mennesker har forskellige tanker og følelser, men finder det alligevel svært at tage højde for to forskellige synspunkter i et moralsk dilemma. Derfor overser du menneskers intentioner, og baserer i stedet din moral på lydighed til autoritet og undgåelse af straf.

For at stjæle: Hvis Heinz lader sin kone dø, vil han blive bebrejdet for ikke at have brugt pengene til at hjælpe hende, og der vil blive igangsat en undersøgelse af ham og kemikeren i forbindelse med konens død.

Mod at stjæle: Heinz skulle ikke have stjålet medicinen, fordi han måske vil blive fanget og fængslet for det. Selv hvis han slap afsted, ville politiet måske fange ham senere.

 

  • Stadie 2: Noget for noget. Du har indset, at mennesker kan have forskellige perspektiver i et moralsk dilemma, men forståelsen er meget konkret og firkantet. Du vurderer korrekte handlinger i forhold til dine egne interesser og benytter en form for ”hvis du gør det for mig, gør jeg det for dig” logik.

 

For at stjæle: Hvis Heinz beslutter sig for at risikere fængsel for at redde sin kone, er det hans eget liv han sætter på spil; med det kan han gøre, hvad han vil. Det samme gælder kemikeren; det er op til ham at beslutte, om han vil sælge medicinen eller ej.

Mod at stjæle: Heinz løber en større risiko, end det er værd.

 

Det konventionelle niveau

Hvis du befinder dig på det konventionelle niveau, ser du det stadig som vigtigt at følge de sociale regler, men ikke udelukkende i forhold til dine egne interesser. I stedet mener du, at man, ved at opretholde det gældende sociale system, sikrer den sociale orden og fremmer positive forhold mellem mennesker.

  • Stadie 3: God pige/god dreng. Du vil gerne anerkendes og beundres af andre ved at være en ”god person” – loyal, respektfuld, hjælpsom, troværdig og venlig. Du er i stand til at sætte dig ind i andres synspunkter, som en tredje, upartisk observatør. Det er på dette stadie, at man begynder at forstå konceptet bag den gyldne regel (gør mod andre, som du ønsker, de gør mod dig).

For at stjæle: Ingen vil mene, at Heinz er et skidt menneske, hvis han stjæler medicinen, men hans familie vil bebrejde ham, hvis ham ikke gør det. Hvis han lader sin kone dø, vil han aldrig kunne se andre mennesker i øjnene igen.

Mod at stjæle: Det er ikke bare kemikeren, der vil mene, at Heinz er kriminel. Det vil alle andre også. Han vil have det forfærdeligt med at have beskæmmet sin egen familie og sig selv.

 

  • Stadie 4: Oprethold den sociale orden. Du tager højde for det større perspektiv – samfundsmæssige love. Dine moralske valg er ikke længere baseret på dine relationer til andre. I stedet ser du regler som lige gældende for alle og mener, at ethvert medlem af samfundet har et personligt ansvar for at overholde dem. Individer på dette stadie mener at love skal følges, da de er nødvendige for at opretholde social orden og samarbejdet mellem mennesker.

For at stjæle: Heinz har pligt til at beskytte sin kones liv; det er et løfte han gav, da han giftede sig med hende. Men det er forkert at stjæle, så han burde stjæle medicinen for senere at betale kemikeren de penge det koster og tage sin straf for at bryde loven.

Mod at stjæle: Det er naturligt for Heinz at ville redde sin kone, men selv hvis hans kone er døende, er det stadig hans pligt at følge loven. Hvis alle pludselig begyndte at bryde loven, hver gang de var i problemer, ville der ikke være nogen civilisation – kun vold og kriminalitet.

Det postkonventionelle niveau

Individer, der befinder sig på det postkonventionelle niveau har bevæget sig ud over blind lydighed til love og regler, der kun gælder i deres eget samfund. De definerer moral ud fra abstrakte principper og værdier, der gælder for alle samfund og situationer.

 

  • Stadie 5: Den sociale kontrakt. Du ser love og regler som fleksible værktøjer til at fremme menneskelige levevilkår. Men du kan også forestille dig alternativer til den sociale virkelighed, du tilfældigvis befinder dig i og lægger vægt på, at love skal kunne ændres og bøjes efter ordentlige procedurer. Når lovene stemmer overens med individets rettigheder og majoritetens interesser, følger hvert individ i samfundet dem pga. en social kontrakt – en fri og villig medvirken i systemet, da dette i sidste ende fører til mere godt for ens medmennesker, end hvis lovene ikke eksisterede.

For at stjæle: Selvom der er love mod at stjæle, er loven ikke hævet over et menneskes ret til at leve. Hvis Heinz bliver retsforfulgt for at have stjålet medicinen, må loven gentolkes, så den tager højde for situationer, hvor den modstrider menneskets naturlige ret til at fortsætte deres liv.

Mod at stjæle: På dette stadie er der ingen argumenter for ikke at stjæle.

 

  • Stadie 6: Det universelle etiske princip. Du definerer, hvad der er rigtigt og forkert ud fra selvvalgte etiske samvittighedsrelaterede principper – principper, du mener, der gælder for hele menneskeheden, uanset samfundets love eller sociale aftaler. Individer på dette stadie benytter sig typisk af abstrakte principper som: ”man skal tage lige hensyn til alle menneskers rettigheder,” og ”respektere det enkelte menneskes værd og værdighed”.

For at stjæle: Det giver ikke mening at sætte respekt for ejerskab over respekt for selve livet. Mennesker kunne leve sammen uden nogen form for ejerskab overhovedet. Respekt for menneskers liv og personlighed er absolut. Derfor har vi alle pligt til at redde hinanden fra at dø.

Mod at stjæle: På dette stadie er der ingen argumenter for ikke at

stjæle.
Tekst af Andreas Kirknæs Færk, Cand.Psych. 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.