- Reklame -

Tekst af Stinne Tranekær, Medicinstuderende på SDU, 2. Semester

”Jeg håber, du er sund og rask”. Det er en sætning man ofte støder på i slutningen af et brev, men er sund og rask synonymer af hinanden eller har sætningen en dybere mening? Kan man være sund uden at være rask og vice versa? Forfatter Peter Thybo skriver, at det kan man godt, men de to ting hænger unægtelig sammen. I bogen Det dobbelte KRAM definerer og beskriver P. Thybo begreberne sundhed og helbred og deres sammenhæng, samt deres betydninger for såvel individet som samfundet. Det er en uddybende tolkning af noget ellers ret uhåndgribeligt, som alle mennesker ubemærket gennemlever og påvirkes af hver eneste dag. P. Thybo kommer både med bud på årsag, udfald og sammenhæng mellem alle faktorerne i Det dobbelte KRAM, hvilket ender ud i en model, Det dobbelte KRAM-modellen. Modellen er en udvidelse af det velkendte KRAM, således der tilføjes en mental sundhedsdimension, for at skabe et helhedsbillede af sammenhængen mellem den mentale sundhed og det fysiske helbred.

Bogen giver rig mulighed for eftertanke og er nem at relatere til egen hverdag. Den er let læselig og samtidig yderst interessant. Den beskriver betydningen af individets sundhed og helbred i vores senmoderne, globaliserede og individualiserede samfund, hvilket udmunder i interessante teorier. Teorierne er let forståelig for læseren, da de sammenlignes med hverdagsbegivenheder. Opbygningen af bogen indbyder derfor læseren til selv at filosofere videre omkring teorierne og egen sundheds- og helbredstilstand.

Så er man interesseret i en uddybende fortolkning af sundhed og helbred, samt hvordan dette forværres, forbedres og forstås, vil jeg varmt anbefale Det dobbelte KRAM.

 

 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.