- Reklame -

”Jeg lagde hurtigt sedlen tilbage og sagde, at jeg havde trukket spørgsmål 1…”

Denne artikel er baseret på en virkelig historie, hvor en nuværende studerende på Syddansk Universitet har snydt til en mundtlig eksamen. Den studerende, hvis identitet er kendt af redaktionen, kalder vi i artiklen for Anna.

Efter en periode med dårlig tilrettelagt undervisning, en ureflekteret og svag underviser og et frustrerende læringsmiljø, var Anna ikke i stand til at besvare flere af spørgsmålene til en afsluttende reeksamen. En eksamen de fleste oven i købet så som en formalitet at komme igennem – men endte med at dumpe.
Derfor var Anna ikke et sekund i tvivl, da hun skulle trække det spørgsmål, som hun skulle forberede en præsentation af.

”Underviserne stod med ryggen til og kunne ikke se, hvilket spørgsmål, jeg trak. Jeg lagde hurtigt sedlen tilbage og sagde, at jeg havde trukket spørgsmål 1, selvom jeg havde trukket et andet spørgsmål. Hvis jeg havde været ærlig, var jeg aldrig bestået” fortæller Anna.

To gange med fem minutters mellemrum blev der af eksaminator banket på døren til forberedelseslokalet, hvor Anna sad. Begge gange blev der spurgt ind til hvilket spørgsmål, hun havde trukket. Begge gange holdt Anna fast ved sin fortælling. Hun følte sig nødsaget til at følge sin historie, da en tilståelse kunne være fatal.

 

“Hun følte sig nødsaget til at fastholde sin historie, da en tilståelse kunne være fatal.”

Snyd er snyd

Uddannelseschef på Det Sundhedsfaglige Fakultet, Merete Munk, er dog klar i mæglet omkring episoden og bringer en direkte besked til de studerende:

“Kære Anna – og alle Annas medstuderende

Lad mig starte med at slå fast: eksamenssnyd er fuldstændig uacceptabelt. Det er undergravende for den faglige troværdighed, og det er unfair overfor bl.a. medstuderende, som bedømmes efter de vilkår, som er forudsat. På SDU gør vi meget for at komme eksamenssnyd til livs. Det kan ikke udelukkes, at enkelte ikke opdages, men vi er overbeviste om, at det er et absolut fåtal, som ikke forstår at overholde reglerne. Vi reagerer prompte på mistanke om eksamenssnyd, som på enhver anden form for akademisk uredelighed.”

”Det var helt spontant. Mit adrenalinniveau var så højt, at jeg slet ikke nåede at tænke over konsekvenserne af min handling…

Allerede første gang eksamenssnyd opdages, kan det, ifølge ”information for studerende på Syddansk Universitet”, betyde midlertidig eller permanent bortvisning fra universitetet. Så hvorfor overhovedet lege med ilden?

”Det var helt spontant. Mit adrenalinniveau var så højt, at jeg slet ikke nåede at tænke over konsekvenserne af min handling. Men jeg, og langt de fleste af mine medstuderende, synes simpelthen bare, at instruktor og kvaliteten af hans undervisning var så ringe! Han er universitetsunderviser og skal undervise på engelsk – men snakker næsten ikke engang sproget” fortæller Anna om den instruktor, som af flere studerende i løbet af modulet havde ytret utilfredshed med.

Syddansk Universitet skriver på deres hjemmeside, at eksamen er en prøveform, hvor den studerende skal demonstrere sine tilegnede kompetencer i et fagligt forum. Resultatet af prøven skal derfor være et bevis for, at den studerende har de kvalifikationer, som er krævet af kurset.

”Jeg mener ikke, at det er mig og min viden, der er utilstrækkelig…

Dog mener Anna ikke, at hun har snydt sig selv mere end hun har snydt sin underviser og frataget ham muligheden for at undervise hende igen.
”Jeg mener ikke, at det er mig og min viden, der er utilstrækkelig. Det er ham, som underviser, der bliver straffet ved ikke at skulle undervise mig igen.” fortæller hun.

Denne forklaring køber Merete Munk dog ikke: ”Anna ’undskylder’ sin eksamenssnyd med, at undervisningen ikke levede op til hendes forventninger. Det er naturligvis ikke nogen formildende omstændighed. Det er altid en god idé at gå i dialog med sin underviser, hvis forventningerne af den ene eller anden grund ikke indfries. Det er forudsætningen for en konstruktiv drøftelse og for at eventuelle misforståelser ryddes af vejen.”

og fortsætter i sin direkte henvendelse:

”SDU er institutionsakkrediteret, hvilket betyder, at undervisningen er underlagt en lang række kriterier, som skal være opfyldt. Det betyder bl.a., at I som studerende bliver bedt om at evaluere undervisningen, og at studienævnene forpligter sig til at forholde sig til jeres tilbagemeldinger. Det er ved at svare på spørgsmålene, I modtager digitalt, og ved at kommentere i fritekstfelterne, I som studerende har mulighed for at forholde jer konstruktivt til undervisningen og at blive hørt. Det er sådan undervisningen til stadighed forbedres. Ikke ved at snyde sig til en karakter, man ikke har fortjent.”

Hvorvidt Anna finder det værd at snyde, og hvorvidt hun kunne finde på at gøre det igen, synes at afhænge af om det er eneste måde, hvorpå hun kan komme igennem en eksamen. Det skal dog understreges, at hun går ikke ind for bevidst snyd og fraråder andre det samme.

Udmeldingen fra Syddansk Universitets klar: Snyd er snyd.

Tilstrækkelig undervisning på Syddansk Universitet?

At dette skulle være et enestående tilfælde i at, mere eller mindre planlagt, omgå universitets reglement, kan næppe være korrekt. Men om de gamle skrøner med noter skrevet på indersiden af låret, toiletbesøg i tide og utide og papirfly med tips til sidemakkeren stadig holder ved, må kun være gisninger herfra. Uanset tidligere og fremtidige hændelser er udmeldingen fra Syddansk Universitets klar: Snyd er snyd.
Hvis kvaliteten af den undervisning Anne modtog og det faglige niveau hos Annas instruktor, er så ringe som hun mener, kan man måske ty til at sympatisere med Anna, og være enig i at hun rigtig nok var nød til at snyde, selvom det var forkert.
Men hvem skal bestemme og validere det faglige niveau af underviser og eksamensform? Det skal det pågældende institut, uddannelsesansvarlige og studienævn, og det er her, at det er dødvigtigt at de studerende bidrager med at evaluere og bedømme undervisningen. Vi må håbe, at Anna har gjort en indsat for at forbedre undervisningen i det pågældende fag, for det ville være hyklerisk at erklærer, at hun er imod snyd, men samtidig ikke ville hjælpe andre ud af den situation som hun har stået i, hvor hun var ”nød til at snyde”.

1 KOMMENTAR

  1. Som alumne fra SDU kan jeg kun nikke genkendende til Annas historie om inkompetente undervisere. Flere gange har man næsten skulle knibe sig i armen for at sikre sig at det man var vidne til, rent faktisk var virkeligt.

    Jeg har også haft undervisere som ikke har talt det sprog de har undervist på, og er blevet undervist i eksempelvis programmering af folk, som ikke selv kan programmere. Jeg er, på mærkelig vis, alligevel kommet igennem eksaminerne, men står i dag med et diplom som faktisk ikke er det papir værd, som det er printet på.

    Titlen siger “ingeniør”, men kompetencerne er ikke til at varetage et job indenfor det felt.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.