- Reklame -

Peter Juel Thiis Knudsen, efter tsunamien, Thailand 2005 Foto: Johnny Frederiksen

For seksten år siden stod Peter Juel Thiis Knudsen, vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut i en landsby i Kosovo, ved et klapbord stillet op i det fri, midt i den varme sommer.

Lig efter lig, gravet op fra deres grave, skulle obduceres. Det var kort efter afslutningen på den blodige borgerkrig i Jugoslavien, og ansvaret skulle placeres.

De levende giver os et bedre indtryk af den virkelighed, der omgiver os på godt og ondt.

”Vi troede, at vi skulle identificere de døde, men opgaven viste sig mere at handle om almindelig retsmedicin, altså at fastslå dødsårsager. I alt gennemførte jeg 104 obduktioner i Kosovo,” fortæller Peter Juel Thiis Knudsen. ”Som retsmediciner er jeg ansat ved SDU og har min dagligdag på instituttet, men jeg er også uddannet til at være til rådighed og kan blive sendt ud til større ulykker og kriser med kort varsel.”

Et lokalt tempel blev center for identifikation af ofrene. Heldigvis var der aircondition i lokalet. – Peter

Rejsende i retsmedicin
Peter Juel Thiis Knudsen og hans kuffert med lange knive, sakse og andre uundværlige arbejdsredskaber for en retsmediciner var omkring årtusindskiftet i Kosovo ad flere omgange. Og umiddelbart efter tsunamien i Asien i december 2004, der krævede over 200.000 dødsofre, afbrød han juleferien for at rejse ned til en opgave, han aldrig glemmer.

”Det var hurtig udrykning med tropebeklædning i kufferten. Det helt særlige ved opgaven efter tsunamien var, at der var så mange lig. De var blevet indsamlet og lå i tæpper og plastposer. Og vi stod i begyndelsen ved små borde, uden rindende vand og skulle arbejde på at identificere dem. Det var meget primitive arbejdsforhold,” beretter han.

I alt var han i et team sammen med patologer, tandlæger og politi fra mange lande med til at identificere 3500 af de afdøde ved hjælp af tanddata, fingeraftryk og DNA på de tre ture, han havde til Thailand.

Mere end lig på bordet
Peter Juel Thiis Knudsen kom i 1996 til Odense fra en stilling som patolog på Aarhus Kommunehospital. Siden da har dagligdagen som retsmediciner ændret sig på mange områder. I takt med den teknologiske og forskningsmæssige udvikling er DNA-analyser blevet rutine. Det samme gælder CT-scanninger, der i dag benyttes ved alle de omkring 1500 obduktioner, der årligt udføres på de tre Retsmedicinske Institutter.

”Scanningerne giver værdifulde informationer som supplement til obduktionen. For eksempel kan vi ofte se kraniebrud efter vold bedre end ved den klassiske obduktion,” fortæller han.

1999 blev et andet vigtigt år for instituttet. Da overgik den kliniske retsmedicin nemlig til instituttet fra embedslægerne. Det betød undersøgelser af voldtægtsofre, voldsofre, gerningsmænd og findesteder. ”Vi fik 14 dage til at stille med et døgnberedskab. Så der altid var nogen på vagt. Siden da er området klinisk retsmedicin kun vokset, og vi har i dag dobbelt så mange levende patiligenter igennem afdelingen som døde.”

Samarbejde på tværs
Med de ændrede arbejdsopgaver stiger behovet for uddannelse og faglig udvikling Retsmedicinerne er tilknyttet regionens to Centre for Voldtægtsofre, og undersøger volds- og voldtægtsofre og gerningsmænd i samarbejde med OUH og Kolding Sygehus. De bliver også tilkaldt sammen med børnelægerne, når der er mistanke om seksuelle overgreb og vold mod børn.

”Selv om opgaven med den kliniske retsmedicin ret pludseligt blev pålagt os, var det ikke et problem. Det virkede helt naturligt, at vi også skulle undersøge de levende, og det har givet os et bedre indtryk af den virkelighed, der omgiver os på godt og ondt.”

Til Retsmedicinsk Institut hører også noget i bogstaveligt forstand mere jordnært. Antropologien beskæftiger sig med middelaldergrave og assisterer ved udgravninger med at identificere knogler og bestemme køn, alder og sygdomme.

Ved mere nutidige knoglefund skifter de navn til retsantropologer og er til stor hjælp for retspatologerne.

Arbejdet som retsmediciner byder på meget andet end obduktioner. Specialet, der først blev et speciale i 2008, er i stadig udvikling.

Retsmedicinsk Institut:
1971: Instituttet oprettet under professor Jørn Simonsen
1996: Institutleder professor Jørgen L. Thomsen
2015: Institutleder professor Peter M. Leth

Retsantropolog Jesper Boldsen med skeletsamlingen 1996. Foto Ulrik Borgermann

 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.