- Reklame -

Du træder ind i et undervisningslokale. Det første spørgsmål, der melder sig, er, hvor underviseren er. Han står diskret og betragter det, der foregår i lokalet. Ikke længe herefter tænker du, at bordene står helt forkert – i mere eller mindre lige rækker med front mod tavlen. Det er standard, men det synes forkert, når holdet af studerende sidder klynget sammen i teams og koncentrerede arbejder med pensum.

Velkommen til! Lokalet, du er trådt ind i, rummer en årgang folkesundhedsvidenskabsstuderende, der ihærdigt og med sved på panden arbejder med sundhedsøkonomi. Fælles for langt de fleste er, at det er første gang, de stifter bekendtskab med økonomisk teori. Termerne er talrige og undervisningsformen udfordrende, for her er ikke tale om en traditionel forelæsning. I stedet arbejdes i teams. Tre lektioner med studenteraktiverende undervisning, hvor ansvaret for læring overdrages til de studerende.

Det er nye tider for de folkesundhedsvidenskabsstuderende, men det er også nye tider for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieledelsen har truffet en beslutning om at indføre teambaseret læring på de sundhedsvidenskabelige uddannelser og gør hermed op med såvel undervisernes som de studerendes forventninger til læring.

Læring i teams

Teambaseret læring blev udviklet af professor Larry Michaelsen i 1979 og har siden vundet indpas i undervisningsmiljøer verden over. Præmissen for teambaseret læring er, at de studerende forud for lektionerne studerer pensum, således diskussionerne i teams bliver frugtbare og udbytterige. Forelæsningerne erstattes af studenteraktiverende opgaver, hvor underviseren er facilitator og giver feedback på de studerendes præstationer og spørgsmål.

I praksis implementeres teambaseret læring ved først at teste de studerendes individuelle præstationer efterfulgt af en test af teamets præstation. Ifølge empirien vil teamet præstere bedre end de individuelle indsatser, og det er heri motivationen til deltagelse indtræffer. Foruden tests inkluderer teambaseret læring cases, der imødekommer behovet for abstrakt tænkning og udfordrer de studerendes argumentations- og abstraktionsevne. Læringssituationen har fået nye rammer!

Studenterperspektiv

Præmisserne for teambaseret læring er gode. Spørgsmålet er, om undervisningsformen opleves som god af de studerende.

Studerende Frederikke Stage Kristensen (folkesundhedsvidenskab, 6. semester) udtrykker bekymring i forhold til, om undervisningen i tilstrækkelig grad er dækkende for pensum. Hun er ikke ene om at udtrykke kritik af undervisningsformen og selvom hun mener, at en udfordring af læringsstile i et vist omfang er acceptabelt, oplever hun kritikken som berettiget:

”Sundhedsøkonomi er et fag med rigtig mange nye begreber, jeg ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Derfor synes jeg, det ville have været rarere med en normal forelæsning. Sundhedsøkonomi er et mere kompliceret fag, end jeg først have troet, og derfor ville en normal introduktion til begreber, kurver og generelt pensum have været mere relevant efter min mening.”

Der er således en vis skepsis at spore blandt de studerende i forhold til, om teambaseret læring vil fremme deres forståelse og præstationer i praksis. Dette kan kun tiden vise og her på Sund & Hed følger vi udviklingen tæt. Tøv derfor ikke med at kontakte redaktionen, hvis du har lyst til at dele dine erfaringer med vores læsere.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.