- Reklame -

Fællesmodul i Global Health…

Som kandidatstuderende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du tilmelde dig fællesmodulet Global Health, som inkluderer et 2 ugers udlandsophold.

  • Du lærer studerende at kende på tværs af andre sundhedsfaglige kandidatuddannelser
  • Du får international erfaring som kan bruges på studiet, og i det senere arbejdsliv
  • Du får viden om forskelle og ligheder, mellem det danske og et udenlandsk sundhedssystem
  • Du får kompetencer til, at identificere og analysere udfordringer og specifikke tiltag på tværs af to sundhedssystemer, samt at udarbejde en komparativ analyse

Vores destinationer…

Palæstina, Kina, Panama, Grønland, Japan, Southern California University og  Ghana

Vil du vide mere?

Læse mere om fællesmodulet på www.sdu.dk/modul/globalhealth

Kontakt AC-Fuldmægtig Kristine S. Jensen, ksjensen@health.sdu.dk, for yderligere spørgsmål

Global Health – opbygning
A)    2 ugers udlandsophold

 

Introduktion til landets sundhedssystem, i form af undervisning og studiebesøg. Udarbejdelse af refleksionsnoter, til senere brug i eksamensopgaven
B)    Citizenship Round Table på SDU Du mødes en enkelt dag med studerende fra fællesmodulet, undervisere og andre interesserede. Her præsenterer / diskuterer I jeres udlandsoplevelser og refleksionsnoter med fokus på Global Health
C)    Skriftlig eksamensopgave 5 ECTS

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.