- Reklame -

Med indførslen af den nye kandidatstudieordning i medicin, overhaler SDU de andre danske universiteter ved at tilbyde deres studerende et nyt og omfattende undervisningsforløb i klinisk ultralyd (UL).

Kan det overhovedet bruges?
På trods af at der i dag står UL scannere på alle afdelinger, møder UL stadig kritik fra flere fronter. Som en overlæge på reumatologisk afdeling OUH udtaler det til morgenkonference:
»For mig er UL lidt det samme som at kaste med knogler«

»For mig er UL lidt det samme som at kaste med knogler«

På den anden side står klinisk lektor på SDU og radiolog på OUH, Ole Grauman, og mener, at vi indenfor de næste 10 år totalt vil erstatte stetoskopet med ultralyd.
Ole Grauman bliver støttet af sin kollega og overlæge på radiologisk afdeling i Århus, Lars Bolvig.
»Hvis jeg skal være lidt firkantet, så er der ingen områder, hvor stetoskopet er bedre end ultralyd. Vi mener, at alle klinikere i dag skal lære at bruge ultralyd. Det er altså rart, at man kan se i stedet for at mærke, gætte og lytte,« kan man læse Lars fortælle til dagensmedicin (1).
Lars underviser medicinstuderende i ultralydskurset på Aarhus Universitet (AU), og hans vision er klar:
»Jeg plejer altid at starte med at vise dem, hvordan man smider stetoskopet væk og tager ultralydsapparatet frem« forklarer han.

Hvorfor er der modstand?
»Der vil altid være nogen, der ikke følger med tiden. Det er den gamle garde, som har svært ved at tage hul på ny teknologi. Til gengæld kan jeg se, at de unge læger forstår at bruge teknologien, og kan se, at det i sidste ende er til patientens bedste« fortæller Ole fra SDU/OUH.
Eksempelvis er det muligt med UL hurtigt at få afklaret, om der er væske i lungerne eller en sten i galdegangene, i stedet for at bestille og vente på et røntgenbillede af thorax eller radiologisk tilsyn.
Han fortsætter med at fortælle, at fodboldlandsholdslægen, Thure Krog, er reumatolog, og at han er førende i sit felt med brugen af UL i klinisk sammenhæng.

»…de unge læger forstår at bruge teknologien, og kan se, at det i sidste ende er til patientens bedste«

Ole forklarer, at han oplever modstand fra to grupper læger af den gamle skole: radiologer og ikke-radiologer (andre speciallæger).
»Ikke-radiologer er skeptiske, fordi det er en ny ting, og derfor må det være farligt. Det tager tid at lære, tid, som de ikke mener, at de har«
Men han har dog også erfaret, at når de først får træning og erfarer, hvad det kan bruges til, så synes de alligevel, at det er smart. I sidste ende er det jo til patientens bedste at blive undersøgt med det samme; effektivt og hurtigt. Og heldigvis vil de fleste læger deres patienter det bedste.
Derudover oplever han også en vis skeptisk fra nogle radiologer, som mener, at de bliver trådt over speciale-tæerne, når ikke-radiologer bruger UL uden at være specialister i det.
»Jeg tror ikke, at radiologer behøver at blive bekymrede for, at nogen overtager deres speciale, og at de bliver ’overflødige’. Tværtimod vil man på UL hurtigt kunne rejse en mistanke, som skal videre undersøges og bekræftes af en radiolog«

Hvad gør andre universiteter
På Københavns Universitet (KU) har man siden 2009 tilbudt de studerende et eftermiddagskursus i ultralyd. Interessen var så stor, at man 2015 indførte undervisning i brugen af ultralyd på den sidste del af bacheloruddannelsen i medicin på lige fod med stetoskopi.
I læringsmål for 6. semester på KU beskrives det at: ”Ultralyd anvendes som stetoskopet, dvs. som supplement til anamnese og andre basale kliniske undersøgelser”.
På AU har man allerede udvidet til et heldagskursus fra 8-15 på 9. semester, hvor der bl.a. undervises i FAST, FATE og UL guidet anlæggelse af venflon.
Man kan derfor spørge sig selv: når de andre universiteter underviser i UL, er det så ikke på tide at det bliver indført på SDU?

Ultralyd på medicin: idag underviser Aarhus Universitetet allerede sine studerende i UL. Foto: Lena Bick

Hvad vil vi gøre på SDU nu?
Med indførslen af den nye studieordning for kandidatstuderende i medicin i efteråret 2017, er UL for første gang på skoleskemaet på SDU. Faget kaldes ”Kursus i Ultralyd”, og er placeret på 6. semester på kandidaten. Her har det et omfang af 2 ECTS, og det forventes at blive af en uges varighed.
Ole Grauman er en af de ansvarlig for undervisningen, og mener dog, at det ikke er dækkende at kalde det et kursus, men nærmere en uddannelse:
»På OUH har vi suveræn erfaring med postgraduat uddannelse og certificering i UL. Dele af indholdet fra den uddannelse vil nu blive en integreret del af medicinuddannelsen, hvor de studerende virkelig får muligheden for, at få det ind under huden« fortæller han.

»Med indførslen af den nye studieordning for kandidatstuderende i medicin i efteråret 2017, er UL for første gang på skoleskemaet på SDU«

Undervisningen kommer til at forløbe med, at de studerende først gennemfører et e-lærings modul. Derefter kommer man til hands-on undervisning, og så træner man efterfølgende i sin fritid (via bookning i simulationscenteret på OUH SimC). Herefter træner man under supervisering, og til sidst afsluttes der med en OSCE eksamen. Ole tilføjer: »Og der bliver helt sikkert en stand til embedseksamen med UL, f.eks. ”visualiser galdegangene”«

Med Ole i spidsen arbejder SUND for at undervisningen til dels bliver udført med håndholdte apparater som Phillips Lumify.
»De studerende kan ligeså godt lære at bruge de håndholdte apparater med det samme. I dag kan man faktisk leje en UL-probe, som man kan koble til sin smartphone, for 1.000,- om måneden. Og indenfor de næste år falder det nok til 200-300,- så hvem gider at eje, når man kan leje, og jeg er sikker på at alle læger i klinikken får et apparat i lommen«
Allerede nu kan man for under 1000kr købe en såkaldt ”Baby Doppler”, hvor man kan høre sit ufødte barns hjerteslag ved hjælp af ultralyd.

Og selvom der nok skal stå 2020 på kalenderen inden der første gange undervises i skemalagt UL på SDU, slutter Ole interviewet af med stolthed i stemmen: »Århus har været frontløber i lang tid, men jeg mener dog, at vi, med det nye kursus, får det mest omfattende UL-uddannelse til medicinstuderende i Danmark.«

(1) http://dagensmedicin.dk/farvel-til-lagens-bedste-ven/

Appendix I – UL definition
Ultralyd defineres som lydbølger med en frekvens på over 20khz og ligger udenfor det hørbare område for mennesker. Til gengæld kan både hunde og katte høre ultralyd.
Den praktiske brug af ultralyd blev opdaget af en italiensk katolsk præst, som i 1794 demonstrerede at flagermus brugte lyd, til at jage, i stedet for lys.
I dag bruges ultralyd (UL) både til at beregne afstande, lokalisere ubåde, knuse tandsten, detektere metaltræthed og til at undersøge patienter.

Appendix II – UL app
En ny app beskrives af Ole som »Det vildeste samarbejde mellem SDU AU KU til dato«.
Via video kan den studerende effektivt lære og opsummere de forskellige undersøgelser og hvad man skal være opmærksom på.
akutul.cekuapp.dk

 

af Hjalte Oltmann

 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.