- Reklame -

Kan man være i et moderne parforhold uden sex?

Sex er en naturlig del af parforholdet, hvis man skal følge normen fra samfund, magasiner og avisartikler. Men kan man have et velfungerende forhold uden sex?
Når vi i Sexekspressen underviser folkeskoleelever, arbejder vi ud fra mantraet, sex skal være sjovt. Det er først noget, man skal give sig i kast med, når man absolut ikke kan vente længere. Men hvornår det er, er selvsagt meget individuelt.

Når vi i Sexekspressen underviser folkeskoleelever, arbejder vi ud fra mantraet, sex skal være sjovt.

Den gennemsnitlige alder for seksuel debut (defineret ved første penetrerede samleje) ligger i Danmark på ca. 16 år. Det beror på en udregning, hvor man har udregnet medianen af den seksuelle debutalder. Altså i en alder af 16 har ca. halvdelen haft deres seksuelle debut. Samme undersøgelse viser, at 85% har haft deres seksuelle debut, inden de er 19.

Det vil sige at langt de fleste, der læser på universitetet, har haft deres seksuelle debut, hvilket for jer er rigtig dejligt! Keep it going!

Men det betyder også, at der er en gruppe som ikke har. Og hvad gør man så? Kan man overhovedet have et forhold, hvor sex ikke indgår?

Der findes en million grunde til ikke at have haft sex, som kan bero på personlige, kulturelle eller religiøse årsager. Alt sammen kan koges ned til, om man er klar eller ikke klar. Det vigtige er, at man selv er tilpas med det.

Hvad gør man så, hvis man er i et parforhold? Jeg mener, at uanset om ens partner har haft sin seksuelle debut eller ej, så er kommunikation det absolut vigtigste. Forklar din kæreste dine bevæggrunde for ikke at have sex. Jeg vil vente, til jeg er gift, eller slet og ret, jeg er ikke klar. Mere end noget andet er kommunikation og respekt det bærende i et forhold. Hvis ens partner ikke kan respektere et valg om afholdenhed, mangler vedkommende grundlæggende forståelse for dig, og er ikke værd at holde på.

Hvad gør man så i stedet? Det er selvfølgelig individuelt, hvor langt man vil gå, men intimitet og nærhed kan sagtens manifesteres i andet end sex. Prøv jer lidt frem, men sørg altid for at have dig selv med. Snak om, hvor din og din partners grænser går og gå på opdagelse sammen.

Det vigtigste i sex er tillid. Man blotter sig for sin partner og viser en sårbarhed, man ikke deler med hvem som helst. Jeg tror det er vigtigt at føle, at ens partner begærer en. Det er også her sex bliver en dybere samhørighed, og ikke blot to ryk og en aflevering.

Et parforhold er først og fremmest kærlighed, gensidig respekt og kommunikation. Om man så derudover har et fysisk aspekt, er op til det enkelte par. Lyt til hinanden, tag hensyn og hav en fantastisk sommer!

 

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.