- Reklame -

Vi  søger nye medarbejdere med forskellige profiler til redaktionen pr. 21. august 2017.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte den nuværende chefredaktør Hjalte Oltmann på sundoghed@sundoghed.dk eller tlf. 26791627 eller redaktør Katia Bomholt på sekretaer@sundoghed.dk eller tlf. 50932744
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler til alle stillingerne mandag den 21. august 2017.
Ansøgningsfrist: Fredag den 11. august 2017
Ansøgning skal ske på dette link, med titlen “Sund & Hed søger nye medlemmer til redaktionen”.

Digital redaktør

Kunne du tænke dig at forme fremtidens Sund & Hed, og er du en haj til WordPress og sociale medier? Som digital redaktør på Sund & Hed er det dit ansvar at uploade artikler, annoncer og lignende til Sund & Heds hjemmeside og Facebook. Det vil være dig, der skal sælge os på Facebook, så du skal have sans for one-liners og relevant click bait, men samtidig også have en smagfuld tilgang til markedsføring på en platform hvor alle prøver at råbe højest.
Ideelt har du allerede erfaring med WordPress, men oplæring er også muligt. Erfaring som for eksempel blogger er et plus, men ikke et krav.

Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 5 timer om ugen i perioden 21. august 2017- 17. juni 2018.
Alle studerende på SDU uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer du:
o Har evnen til at formulere dig fængende og præcist med få ord.
o Har evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
o Har en interesse for at videre udvikle danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad
o Gerne har erfaring med WordPress eller andet CMS system.
o Gerne har erfaring som blogger eller med at præsentere en virksomhed på sociale medier.

Hvad vi tilbyder:
o Studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og rig mulighed for at arbejde hjemmefra.
o Spændende og kreativt arbejde, med mulighed for at sætte dit personlige præg på hjemmesiden.
o Du får et centralrolle i redaktionen og for bladets fremtid, og vil dermed få mulighed for at udvikle dine leder kompetencer.
o Opnå erhvervserfaring med digital markedsføring.

Skribent

Er du studerende ved en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Brænder du for formidling og har du en journalist i maven? Har du samtidig lyst til at have en finger på pulsen både på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU og i Odenses studiemiljø, så er du den rette til Sund & Heds skribentpost.
Som skribent for Sund & Hed vil du sammen med to andre skribenter være ansvarlig for at levere bladets kerneydelse i form af kritiske, konstruktive og relevante artikler til såvel de fysiske udgivelser som til bladets hjemmeside. Derudover forventes det, at du deltager aktivt i promoveringen af bladet fx ved Sundhedsmekka og i forbindelse med studiestart. Du vil indgå i et redaktionsteam, hvor det tilstræbes, at skribenterne repræsenterer et bredt udsnit af de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 3 timer om ugen i perioden 21. august 2017- 17. juni 2018.
Alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer, at du har:
o En interesse for sundhedsvidenskabelig formidling og journalistik.
o Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
o Et godt sprogøre og en god pen, der både kan skrive kritiske, konstruktive og opmuntrende artikler.
o En interesse i at beskrive studiemiljøet på alle studieretninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
o Har en interesse for at videre udvikle danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad.
o En kreativ tilgang til arbejdet og selv kan byde ind med idéer og forslag til fx artikler, arrangementer der skal dækkes osv.

Hvad vi tilbyder:
o Studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og rig mulighed for at arbejde hjemmefra.
o Du vil sammen med redaktionen i stort omfang selv fastsætte arbejdsgangen.
o Du vil få en særlig position med kontakt til studerende, foreninger, administrationen og ansatte på SUND og OUH.
o Du vil få mulighed for at skabe nye kontakter og få foden indenfør døren hos forskellige relevante personer.

Billedmediedesigner

Kunne du tænke dig at forme fremtidens Sund & Hed, og kan du føre et kamera? Som billedmediedesigner bliver du en central del af magasinets puls. Dine opgaver bliver at være fotograf i den udstrækning, der er behov for det (for eksempel til interviews og events), livestreame events til Sund & Heds Facebookside i samarbejde med den digitale redaktør, i øvrigt filme begivenheder til Sund & Heds hjemmeside samt lave billedreportager fra forskellige arrangementer.

Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 3 timer om ugen i perioden 21. august 2017- 17. juni 2018.
Alle studerende på SDU uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer du har:
o En interesse for formidling og journalistik, og har sans for kameraføring.
o Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
o Har en interesse for at videre udvikle danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad.
o Gerne at du har erfaring med sociale medier og livestreaming på Facebook.
o Gerne har erfaring med redigering og klipning af video.

Hvad vi tilbyder
o Studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og rig mulighed for at arbejde hjemmefra.
o Du vil sammen med redaktionen i stort omfang selv fastsætte arbejdsgangen.
o Du vil få en særlig position med kontakt til studerende, foreninger, administrationen og ansatte på SUND og OUH.
o Mulighed for at opnår erhvervserfaring med digital markedsføring.
o Et spændende og kreativt arbejde.

Illustrator/Tegner

Kunne du tænke dig at forme fremtidens Sund & Hed, og har du næse for billedredigering og illustrere/tegne digitalt? Som illustrator bliver det dit ansvar, at bladets billedside spiller. Du vil skulle stå for billedredigering til både blade og hjemmeside i det omfang det er nødvendigt og for at bistå skribenterne med illustrationer, for eksempel i form af tegninger, ikoner, grafer og lignende. Det er derfor en forudsætning, at du selv kan illustrere (for eksempel ved at tegne eller på anden måde digitalt illustrere). Bemærk at det ikke er et krav at du læser et studie, der indebærer grafisk design eller illustration.

Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 2 timer om ugen i perioden 21. august 2017- 17. juni 2018. Alle studerende på SDU uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer du har:
o Evnen til tegne/illustrere digitalt.
o Evnen til at billedredigere.
o Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
o Har en interesse for at videre udvikle danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad.
o Gerne at du har erfaring med arbejde i følgende programmer: Adobe InDesgin, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat, eller lignende software.
o Tid til at være fleksibel og kan træde til, når skribenterne har brug for dig (inden for rimelighedens grænser). Der bliver taget hensyn til dit studie.

Vi tilbyder:
o Et studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og mulighed for at arbejde hjemmefra.
o Et spændende og kreativt studiejob, hvor du får muligheden for at bestemme Sund & Heds branding.
o Mulighed for at opnår erhvervserfaring med digital illustrering.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.