- Reklame -

Nogle gange kan man glemme at se på selve mennesket og ikke blot sygdommen. Derfor skal medicinstuderende på SDU fremover have faget ’Mennesker først’.

De fleste ville tænke, at H.C. Andersens eventyr hører sig til i danskundervisningen på gymnasiet og ikke har meget med medicinstudiet at gøre. Men i narrativ medicin, der indgår i ’Mennesker først’-forløbet på medicin på SDU, forenes litteraturen og medicinerverdenen – og her er gode gamle H.C. Andersen altså igen på pensum. Udover narrativ medicin undervises de studerende også i sundhedspsykologi, professionsetik og besøger en kronisk syg patient i eget hjem som en del af forløbet. Camilla Heise Østergaard og Emma Kristensen, der begge læser medicin på tredje semester, deltog i foråret i ’Mennesker først’, da det kørte som pilotprojekt. Faget er sidenhen blevet en fast del af andet semester på studiet.

At se mennesket i stedet for sygdommen

“Det vendte hele tiden tilbage til, at det skulle være ’mennesker først’. Det var overhovedet ikke medicinsk orienteret, det var meget sådan noget med at se på et menneske og hvad ligger bag ved; hvad er deres historie.”

Da faget stadig var i afprøvningsfasen, da Camilla og Emma havde det, vidste de egentlig heller ikke så meget om, hvad de gik ind til i starten. De valgte begge hovedsageligt faget, fordi de så ville få noget merit senere på de mere krævende moduler. Centralt i faget var dog fra start at se på mennesket, ikke sygdommen. ”Det vendte hele tiden tilbage til, at det skulle være ’mennesker først’. Det var overhovedet ikke medicinsk orienteret, det var meget sådan noget med at se på et mennesker og hvad ligger bag ved; hvad er deres historie,” forklarer Emma, inden Camilla supplerer: ”Ja, og det med at lytte til deres historie, og fortolke deres historie og tolke på, hvem de er og hvad de gør.”

Personligt givende

“Man ser det lidt fra en anden synsvinkel, sådan at møde en borger, der har oplevet sundhedsvæsnet indefra, og som måske ikke har de forudsætninger, som en ansat i sundhedsvæsenet har.”

De nikker også begge genkendende til, at faget har gavnet dem både fagligt og personligt. Besøgene hos en kronisk syg borger har blandt andet været med til at give en ny vinkel på sundhedsvæsnet. ”Man ser det lidt fra en anden synsvinkel, sådan at møde en borger, der har oplevet sundhedsvæsnet indefra, og som måske ikke har de forudsætninger, som en ansat i sundhedsnet har,” reflekterer Camilla. Her fik de også de mere positive syn og historier, som måske ofte bliver glemt: ”Det er også rart at høre det positive. Man kan ellers godt være sådan, at man ikke har lyst til at komme ind i et sundhedsvæsen, hvor der er så negativ en holdning, men alle dem, vi har mødt i det her, har været positive,” beskriver Emma. Det har også givet en fordel i flere af deres andre fag, da de så har haft muligheden for at bygge videre på viden fra for eksempel narrativ medicin.

Det kræver åbent sind

Faget ’Mennesker først’ er nu blevet en fast del af opbygningen på medicinstudiet, hvilket betyder, at alle skal igennem det. Både Camilla og Emma synes, det er en rigtig god ide, men som Emma påpeger, er det måden, man gør det på: ”Altså, det er jo et meget personligt fag på en måde, fordi det er skriveøvelser, og man skal ligesom dele ud af sine egne tanker og følelser. Det var allerede grænseoverskridende, da vi var et hold på 50.” Derfor er de også begge enige om, at de ikke tror, faget vil fungere lige så godt, når man sidder i en kæmpe foredragssal. Det ville sandsynligvis være bedre med holdundervisning. ”Det er lettere at være mere personlig og dele ud af sig selv, når man er på de mindre hold,” mener Camilla.

”Det er jo et meget personligt fag på en måde, fordi det er skriveøvelser, og man skal ligesom dele ud af sine egne tanker og følelser.”

De er dog enige om, at alle har godt af at have faget. Det handler dog om, at være åben over for en ny og anderledes tankegang til faget, hvor man går ind til undervisningen med åbent sind. ”Nogle gange er det godt at blive mindet om, at det handler om mennesker. Det behøver ikke altid kun være biomedicinsk,” afslutter Emma.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.