- Reklame -

På et tidspunkt skal vi alle forlade det velkendte studiemiljø på Campus. En måde, man kan blive klogere på overgangen fra psykologistuderende til psykolog, er gennem studentersektionen i Dansk Psykolog Forening, DPS.

Dansk Psykolog Forenings studentersektion, DPS, holder generalforsamling den 20. februar i hver af de fire studiebyer, men hvorfor skal man som psykologistuderende overhovedet møde op til mødet – og hvad er det egentlig helt præcist, DPS laver? Det har vi taget en snak om med Katja Damgaard Andersen, der er cand.psych.-studerende og landsformand.

“Hele den der tankegang med, at vi egentlig synes, vi har noget som fag at byde ind med, interesserede mig, og det er egentlig dét, der har gjort, at jeg er blevet som landsformand.”

Katjas egen vej ind i DPS var meget tilfældig. Som de fleste andre psykologistuderende var hun medlem af fagforeningen, men ellers ikke aktiv. En dag, da hun havde siddet på læsesalen, gik hun dog forbi og så, at der blev holdt generalforsamling. “Og så tænkte jeg, ‘Nå, men det lyder da meget fint’, og så kunne jeg være lidt sammen med mine medstuderende,” forklarer Katja med et lille smil og grin, inden hun fortsætter: “Og så tror jeg faktisk bare, at jeg blev lidt bidt. Faktisk af det politiske af det, og det her med, at vi kan have en indflydelse på, hvordan vores overgang til arbejdsmarkedet kommer til at se ud.” Hun blev derfor aktiv i foreningen, inden hun for to år siden blev valgt både som formand i Odense-sektionen og som landsformand.

Politik og kurser

Da jeg spørger Katja, hvad DPS laver af ting, forklarer hun, at der er to aspekter: faglige begivenheder, der er gratis for medlemmer, og det politiske arbejde.
Den seneste tid har DPS blandt andet haft øget fokus på trivsel, hvor de sammen med andre organisationer var med til at lave en trivselskonference i oktober sidste år – læs Sund & Heds reportage her. I den forbindelse er der også blevet lavet en trivselsundersøgelse, som er blevet sendt ud til alle medlemmer, for at undersøge trivslen blandt psykologistuderende.

“Jeg har mødt så mange psykologer, som jeg har kunne spejle mig i og få inspiration af.”

Og det er lige præcis det politiske arbejde, der holder Katja til ilden: “Hele den der tankegang med, at vi egentlig synes, vi har noget som fag at byde ind med, interesserede mig,” forklarer hun, inden hun selv konkluderer, “og det er egentlig dét, der har gjort, at jeg er blevet som landsformand.”
DPS forsøger at arrangere et fagligt arrangement om måneden, som bliver annonceret på Facebook. I den næste tid er der i maj måned planlagt et arrangement om narrativ terapi, og Katja regner også med, at der i marts kommer noget om selvmord og i april et arrangement om gerontopsykologi, hvor det er psykologer, der kommer og holder oplæg om emnerne.

Møde med den virkelige verden

Som forberedelse til at forlade studiet og komme ud på arbejdsmarkedet afholder DPS en del arrangementer i foråret, der er særligt henvendte til kandidatstuderende. Dette dækker blandt andet hjælp til jobansøgning, forberedelse til jobsamtaler og et LinkedIn-kursus. Desuden laver de et arrangement om arbejdsmarkedet for psykologer, hvor en konsulent kommer og snakker om ledighed, og hvor der er de største jobmuligheder som nyuddannet.

“Og så tror jeg faktisk bare, at jeg blev lidt bidt. Faktisk af det politiske af det, og det her med, at vi kan have en indflydelse på, hvordan vores overgang til arbejdsmarkedet kommer til at se ud.”

“DPS giver lidt et vindue ind til arbejdsmarkedet, som vi kommer til at være på, og det kan forberede os,” mener Katja. Det giver samtidig de studerende en ide om, hvad psykologer mere konkret laver. “Jeg har mødt så mange psykologer, som jeg har kunne spejle mig i og få inspiration af,” forklarer Katja, hvor hun især fremhæver det fællesskab, DPS giver og muligheden for at stille spørgsmål til færdiguddannede psykologer.
Afsluttende har Katja en opfordring til de psykologistuderende: “Vi har generalforsamling d. 20. februar, så der skal man møde op – og stille op!”

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.