- Reklame -

Kære medstuderende,

I skrivende stund er de centrale forhandlinger omkring offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår i fuld sving. OK18 raser, og der er meget langt i mellem de to store forhandlingsparter: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler for de offentlige ansatte, og Moderniseringsstyrelsen, der forhandler for Finansministeriet. Ender vi med storkonflikt og strejke?

For os som studerende kan det syntes fjernt, hvorvidt det ender med konflikt for de offentligt ansatte. Hvad har det med os at gøre? Men som medicinstuderende er der rigtig mange, der arbejder på sygehuse som SPV, lægevikar eller lignende. Og når vi en dag bliver færdige, ender langt de fleste af os med at arbejde som offentligt ansat eller under en overenskomst med regionerne. Vores vilkår bliver i høj grad bestemt på tværs af de borde, hvor overenskomsterne bliver forhandlet.

Det er vigtigt, at vi viser solidaritet og ikke tager strejkeramt arbejde

Yngre Læger og Overlægeforeningen har i de sidste uger holdt foredrag for deres medlemmer, hvor de har kridtet banen op til en mulig storkonflikt. Skal lægerne strejke? Det er ikke sket siden 1981. Men det er ikke utænkeligt, sådan som situationen ser ud nu. Tre store emner, der alle har været omtalt i medierne, ligger til grund:

Betalt spisepause

Staten mener ikke, at dette er en overenskomstmæssig ret. Bliver betalt spisepause fjernet, betyder det en lønnedgang på over 7%. Lønmodtagerne er enige: Det er vores ret som ansat i det offentlige, og det kan ikke bare tages væk, uden at vi får en øre for det. (Især i sundhedsvæsnet er betalt pause et naturligt vilkår. Vi forventes at være på vores arbejdsplads og tæt på vores patienter, selvom vi har spisepause.)

Lærernes arbejdstid

Siden konflikten for lærerne i 2013 har de ikke haft mulighed for at forhandle deres arbejdstid gennem overenskomsten ligesom alle andre offentlige ansatte. Der er enighed blandt alle fagorganisationer om, at lærerne har ret til frie og reelle forhandlinger. Det står vi sammen om.

Lønudviklingen på det offentlige

I 90’erne blev man enige mellem lønmodtager og stat, at lønnen for de offentligt ansatte reguleres efter lønnen på det private område. Og lønstigninger på det offentlige skal være 80% af stigningerne for de private, da det offentlige ikke skal være lønførende. Moderniseringsstyrelsen mener, at det offentlige er blevet lønførende, og at offentlige ansatte derfor ikke bør forvente lønstigninger.

Og det er kun de centrale forhandlingspunkter. Hvem ved, hvad der sker, når vi når ned til de små borde, som f.eks. Yngre Lægers overenskomstforhandlinger. Ved udgangen af februar bliver det klart, om der bliver tale om mulig konflikt. Her bør de nye overenskomster være underskrevet, så de er klar til at træde i kraft til 1. april. Er de ikke det, vil der blive varslet konflikt. Kan parterne ikke blive enige inden 1. april, er der mulighed for at strejker eller andet begynder. Vi kan intet sige med sikkerhed, og en storkonflikt er ikke i nogens interesse. Men vi bør alle forberede os på, at det er en mulighed.

Skal de studerende strejke?

FADL forhandler også overenskomst. Vi forhandler SPV/VT overenskomsten, og her kan en mulig konflikt på sundhedsområdet betyde, at der vil mangle hænder på gangene. Det er vigtigt, at vi viser solidaritet og ikke tager strejkeramt arbejde. I sidste ende skal man huske, at det jo er sygeplejerskerne, der ringer efter os og sikrer os job. Vi skal stå sammen, når der er konflikt.

Bliver betalt spisepause fjernet, betyder det en lønnedgang på over 7%

Derudover forhandler vi også lægevikaroverenskomsten. Hvis der kommer der konflikt, kan det ske, at arbejdsgange, hvor lægevikarer arbejder, bliver ramt af strejke. I sådan en situation bør man altid stå sammen med sine kommende lægekollegaer – og altså heller ikke her tage strejkeramt arbejde. Vi er i tæt kontakt med Yngre Læger, og vi vil holde alle opdaterede løbende, hvis det trækker op til konflikt.

De universitetsansatte studerende kan også blive ramt af konflikt, og er ansat under en overenskomst som FADL er med til at forhandle. Det gælder ikke kun undervisere men også instruktorer, it-medhjælpere og studentermedhjælpere m.fl., der alle skal stå sammen med deres kollegaer, hvis der opstår konflikt.

Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan sige, hvorvidt der bliver konflikt, og hvor konflikten i så fald rammer, eller hvem der da skal strejke. Hvis du kommer til at stå i en vanskelig situation, hvor du ikke er klar over, hvordan du skal forholde dig, så er du som FADL-medlem meget velkommen til at kontakte FADLs forhandlingsafdeling for at få råd og vejledning.

Overenskomsttid er en spændende periode for en fagforening. I FADL har vi tradition for, at de studerende selv sidder ved bordet og forhandler. Det er både tidskrævende og udfordrende. Vi er glade for den støtte vi får fra vores medstuderende – det er jo jer og fremtidige studerende, vi kæmper for! Hvis vi vil have bedre vilkår, skal vi stå sammen. Og vi håber på, at alle medstuderende er klar til at stå sammen hvis konflikten rammer.

Læserbrevet er indsendt af:

Sebastian Krog, formand for Lægevikargruppen, FADL

Andrea Maier, formand for Overenskomstudvalget, FADL

Mads Koch, formand for Universitetsansattes Udvalg, FADL

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.