- Reklame -

I midten af april måned udsendte Institut for Psykologi deres første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er tænkt som en måde at binde institut og studerende bedre sammen.

Blandt de daglige mails, nye notifikationer og opdateringer på BlackBoard tikkede der i midten af april en mail ind på alle psykologistuderendes studentermail fra Institut for Psykologi, der indeholdte Instituttets første nyhedsbrev. Ideen til et nyhedsbrev har været der noget tid og blev derfor sat i værk i midten af februar, hvor der, to måneder efter startskuddet, nu er blevet sendt det første nyhedsbrev ud til alle psykologistuderende og ansatte på Institut for Psykologi.

“Jeg ser nyhedsbrevet som en mulighed for at bygge bro mellem studerende og ansatte, og jeg håber, at samarbejdet vil glæde alle.”

Susanne S. Pedersen, der er institutleder, er glad for, at nyhedsbrevet endelig er blevet en realitet: ”Det er dejligt at se, at det første nyhedsbrev nu ligger klar. Jeg ser nyhedsbrevet som en mulighed for at bygge bro mellem studerende og ansatte, og jeg håber, at samarbejdet vil glæde alle.” Institut for Psykologi er altid åbne overfor konstruktiv feedback og ideer, hvilket nyhedsbrevet også giver mulighed for. Planlægningen af nyhedsbrevet og det konkrete indhold laves derfor også i et samspil mellem instituttet og de studerende, således at de kan have indflydelse på, hvilke historier eller begivenheder, der skal fokus på.

Gennem nyhedsbrevet kan I studerende forhåbentlig få en bedre føling med, hvad vi går og laver på Instituttet, og I kan give os et praj om, hvad der optager jer, og hvordan vi måske derved kan forbedre uddannelsen og hele studiemiljøet

Skal samle institut og studerende

Siden instituttets dannelse, har det været en udfordring på studiet at stable et godt studiemiljø på benene eller finde et sted, der kan samle de studerende: ”Det arbejder forskellige fora på, såsom Institutrådet, Psykrådet og Kursusgruppen,” beskriver Susanne, men hun tror, at et nyhedsbrev med bedre gennemsigtighed for både studerende og instituttets ansatte kan være bidrage hertil og skabe en synergi samt fælles forståelsesramme. ”Gennem nyhedsbrevet kan I studerende forhåbentlig få en bedre føling med, hvad vi går og laver på Instituttet, og I kan give os et praj om, hvad der optager jer, og hvordan vi måske derved kan forbedre uddannelsen og hele studiemiljøet.”

Det er en samling og forbedring af kommunikationen, der dog skal gå begge veje. For på samme måde, som mange studerende måske ikke er helt klar over, hvad der foregår på instituttet, så er der også mange ansatte, der ikke er klar over alle de ting, de studerende har gang i. ”Som studerende har I gang i mange aktiviteter, for eksempel psykologirevyen, som vi ikke nødvendigvis kender til,” forklarer Susanne, inden hun fortsætter: ”Det er derfor også spændende for os ansatte at høre om, hvad der rører sig hos jer.”

Indholdet

Nyhedsbrevet kan i princippet dække alt, der er relevant for de studerende eller ansatte på Instituttet, og skal som udgangspunkt udkomme minimum hvert kvartal. Hvad enten det så handler om forskningsprojekter, uddybende baggrund af, hvem en forsker er, hvem der står bag Tabula Rasa (red. psykologis festudvalg), frivillige internships eller de studerendes muligheder for at komme på udveksling. ”Der er så mange gode ting, både blandt jer studerende, men også på instituttet, som I og vi sikkert ikke engang ved eksisterer. Vi oplever, at studerende for eksempel ikke ved, hvad et frivillig internship går ud på, eller hvordan man bliver prægraduat, og det er en skam, idet det giver mulighed for at stifte bekendtskab med forskning samt erfaring til de studerendes CV”, forklarer Susanne. Det første nyhedsbrev indeholdte, udover rationalet for nyhedsbrevet og en velkomst fra Susanne, både en oversigt over hvilke forskningsgrupper, der findes på instituttet, nyheder fra Ph.d.-studerende og oversigter over kommende begivenheder.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.