- Reklame -

De fleste stræber efter mere læring om vores studie, end den vi modtager i forelæsningssalene. Dette kan opnås ved at være frivillig intern.

Endnu engang har jeg slået mig ned med Mette Elmose og Kirstine Davidsen, der er tovholdere på projektet frivilligt internship. Da projektet i 2016-2017 kørte som et pilotprojekt, har der nu løbende været evalueringer på det; både fra interns og vejledere. Dette er derfor også emnet for samtalen: ”Der har været sådan nogle mindre finjustereringer, men essensen af det er det samme produkt, vi har fortsat med,” forklarer Mette.

“Vi tænker jo internships som noget særligt og supplerende med hovedvægt på dér, hvor der ligger læring.”

Det fungerer derfor stadig sådan, at det frivillige internship er tænkt som noget ekstra, hvor både intern og vejleder får udbytte af samarbejdet, således at den studerende også lærer noget og ikke bare fungerer som gratis arbejdskraft. Selve internshippet foregår over cirka fire måneder, hvor det forventes, at man lægger 4-8 timer i det ugentligt.

Intern eller studentermedhjælper

Siden opstarten op for et par år tilbage, har der været 12 interns igennem. Det tal lyder i mine ører ikke særlig højt, men dette er der gode grunde til: ”Jeg tænker, det handler om, at man gerne vil være sikker på, at man tilbyder noget, som de studerende får noget ud af selv,” forklarer Kirstine mig, ”der skal være noget begge veje, hvor man skal være opmærksom på, at man ikke bare kan tage nogen ind i et internship, fordi man mangler en studentermedhjælper.”

“Ideelt set er det jo fedt, hvis vi kan få studentermedarbejdere i stedet for, som både kan få løn og læring koblet ind, når vi har fondsmidlerne til det.”

Hertil nikker Mette genkendende og supplerer: ”Vi tænker jo internships som noget særligt og supplerende med hovedvægt på dér, hvor der ligger læring.”
Da det netop er tænkt som noget andet med større fokus på læringsdelen, kan antallet af interns måske også afspejle, at mange er gode til at få fondsmidler hjem, så det er muligt at ansætte folk: ”Ideelt set er det jo fedt, hvis vi kan få studentermedarbejdere i stedet for, som både kan få løn og læring koblet ind, når vi har fondsmidlerne til det,” beskriver Mette.

Evaluering af projektet

Den evaluering, der indtil nu har været, har handlet om, hvorvidt den skulle fortsætte eller ej. På sigt er der dog også et ønske om, at man kan evaluere, hvad ordningen så giver af muligheder. Allerede nu har Kirstine og Mette dog flere eksempler på frivillige internships, der har ført til både prægraduater, studentermedarbejderstillinger og forskningspraktikker.

“Det kan jo både være forskningsmæssige og kliniske kompetencer man får, alt efter hvilket projekt, det er, man er i.”

Det er også generelt positive tilbagemeldinger fra de studerende, de har modtaget. I evalueringerne bliver der fremhævet ting som at få et større indblik i forskningsprocessen og uddybning af interessefelter. Flere nævnte da endda også i evalueringen, at de ville ønske, internshippet havde varet længere tid.
Det er dermed også tydeligt læringsudbyttet, der bliver vægtet højt i ordningen, og sikringen af, at de studerende får noget med sig videre. ”Det kan jo både være forskningsmæssige og kliniske kompetencer man får, alt efter hvilket projekt, det er, man er i,” forklarer Kirstine.

Fremadrettet

Mette Elmose

Da jeg spørger Mette og Kirstine, hvordan fremtiden ser ud for det frivillige internship, er der ingen tvivl om, at det er et projekt, der skal fortsætte. For dem handler det videre arbejde mere om at sikre, at både studerende og ansatte på Instituttet stadig blive gjort opmærksom på, og husker, at det er en ordning, der eksisterer. Opslagene om frivilligt internship bliver stadig opslået på Blackboard: ”Man skal endelig, som studerende, prøve at holde øje med det,” råder Mette til. ”Det kan være en god åbning ind til forskningen, så hold øje med det eller orientere sig på hjemmesiden, der beskriver internships.”

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.