Valg: Og hvad så?

0
313

Det er valgtid. Og her er det ikke midtvejsvalget i USA, der tænkes på, men derimod valg på SDU. Var det også gået din næse forbi, eller har du bare ikke lige orket at sætte dig ind i, hvad det egentlig er, vi kan stemme for? Så fortvivl ej – vi har her på Sund & Hed lavet et lille overblik til jer.

Den 27.-28. november er der valg på SDU. Her har du som studerende ret til at stemme. Ved at bruge din stemme, har du mulighed for at påvirke forholdene på universitet, da det nemlig gennem de forskellige råd og nævn er muligt at få indflydelse både på det daglige liv på universitetet, men også de mere overordnede forhold.

Du kan også vælge selv at gå ind i studenterpolitikken og stille op – her er fristen 9. november, hvor du kan opstille gennem: https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/Valg
Den 16. november bliver kandidatlisterne offentliggjort, så vi kan se, hvem der er, vi kan stemme på til de forskellige udvalg, når det bliver den 27. og 28. november. Valget foregår elektronisk, så alle kan være med, selvom man ikke lige er omkring universitetet de dage.

Men hvad er det lige præcis for nogle nævn og råd, du som SUND-studerende har stemmeret til? Generelt handler det om akademisk råd, universitetets bestyrelse, studienævn for din uddannelse, universitetsråd og institutråd for din uddannelse. Og sammenlagt er de forskellige enheder på SDU, som vi skal vælge repræsentanter til, dem, der bestemmer mest for din hverdag som studerende. Her har vi en lille oversigt over, hvad de forskellige organer egentlig laver.

Universitetsbestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager universitets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger de strategiske retningslinjer for dets organisation og udvikling.

Universitetsrådet arbejder for at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger omkring den daglige ledelse af SDU. Medlemmerne af rådet har her muligheden for at rådgive ledelsen både om de fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.

Akademisk råd inddrager medarbejdere og studerende i beslutninger på fakultetsniveau, hvor dets primære opgave er at rådgive og udtale sig til rektor om strategiske forsknings- og uddannelsesområder, økonomi samt kvalitetssikring.

Studienævnets opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen, hvor de blandt andet kommer med forslag til ændringer til studieordningerne. Det er med andre ord dem, der styrer, hvordan din uddannelse ser ud, hvilke fag du skal have, samt hvilke undervisere du har.

Institutråd tager beslutninger og rådgiver på institutniveau, dvs. med fokus på instituttets udvikling, organisering og strategier. Der er således både bidrag til den faglige udvikling og kvalitetssikring, men også fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende, herunder studiemiljø og -trivsel.

Hvis du stadig er tørstig efter mere viden om valgene, så kan du gå ind på https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/Valg for at læse mere. Det er også her, man kan finde link til, hvor man skal stemme, når der bliver åbnet op for valget d. 27. november.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.