- Reklame -

Global Health er et tilbud til rejselystende kandidatstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor de kan bruge to uger af deres sommerferie på et udlandsophold. Sund og & Hed var med, da de studerende, der havde været afsted i sommeren 2018, på et seminar i oktober skulle præsentere deres oplevelser for et auditorie fyldt med nysgerrige studerende.

af Helena Andersen og Freja Bjerck-Amundsen

Som rejsende med Global Health har man mulighed for at komme til hele seks eksotiske destinationer ude i verden – henholdsvis Ghana, Palæstina, Grønland, Panama og Nepal. Opholdet skal give de studerende et indblik i et andet lands sundhedssystem, og hvilke sundhedsudfordringer netop dette land står overfor.

Merete Munk, uddannelseschef på SUND, fortæller, at tilbuddet er udarbejdet i forlængelse af SDU’s vision om mere internationalisering, og den vision er man enig i på SUND. Tidligere har der været enkelte studerende, som selv har arrangeret ophold, men hensigten er at med Global Health modulet bliver det nemt at tage af sted, fordi fakultetet har forhandlet nogle udvekslingsaftaler på plads og gjort meget af forarbejdet.

Efter opholdet skal de studerende skrive en opgave, som har til formål at sammenligne deres nyfundne viden med måden, vi driver sundhedssystemer på i Danmark. De lærer at sætte tingene i perspektiv og overvejer, både hvad vi i Danmark kan lære af andre lande, men også hvad vi kan lære dem. Det giver de studerende en international erfaring, de kan bruge videre i deres studie men også i deres fremtidige arbejdsliv. Læs med her, og hør om de oplevelser, som årets Global Health-rejsende har haft på deres tur.

Når vejr og traditioner former sundhedssystemet og ydelserne

Under oplægget med de studerende, der havde været på Grønland, fik man et indblik i, hvordan sundhedssystemet og de tilgængelige muligheder på Grønland ikke kun formes af viden og kvalifikationer, som i Danmark. Naturen synes nemlig her i høj grad at præge den grønlandske måde at tænke sundhed samt adgangen til sundhedsvæsenet på.

”Vi observerede, at de var meget ydmyge i alt, hvad de var i,” opsummerede en af oplægsholderne fra grønlandsgruppen. Oplægsholderne fortalte om en tilgang til livet, hvor naturen fyldte rigtig meget. På grund af manglede sundhedspersoner i yderområderne i Grønland, tillagde folket naturen enorm betydning i bestemte situationer i livet. For eksempel blev der nævnt, at hvis en familie fik et handicappet barn, blev det forklaret med, at der havde været blodmåne den nat, barnet blev født.

På den måde fik deltagerne et helt andet syn på adgangen i sundhed, end vi kender herhjemmefra. Hvis det er uvejr, må folk fra især folk fra Østgrønland i højere grad affinde sig med den forhindrede adgang til sundhedsvæsenet i situationer, hvor det ikke er muligt at komme frem på grund af vejret. Manglede adgang til friske grøntsager er også et meget stort problem, der former grønlændernes opfattelse af sundhed meget anderledes end den, vi kender herhjemme fra. Så kan vi komme med vores fine meninger og forslag omkring sundhed, men når adgangen til råvarerne ikke er der, så falder pointen lidt til jorden.

Kastesystemer, diskrimination og dårlige arbejdsvilkår

Der var mange studerende, som valgte at tage til Nepal i år, og publikum hørte oplæg fra flere forskellige grupper. Fælles for dem alle var, at de fik et møde med en meget fremmed og anderledes kultur. I Nepal er borgerne inddelt i et kastesystem, hvor individet skal blive inden for sin egen kaste. Dette oplevede deltagerne på meget tæt hold, for selvom det officielt er ulovligt at diskriminere på tværs af kaste, så var det bestemt ikke tilfældet. En af deltagerne kom med et eksempel fra en episode ved en brønd, hvor en fra en høj kaste, havde givet en kvinde fra den laveste kaste skylden for, at hun havde tabt sit vand. ”Det endte ud i en retssag, som kvinden fra den laveste kaste vandt. Men hun endte med at begå selvmord på grund af episoden,” fortalte den studerende.

En anden af de grupper, der havde været i Nepal, bestod af to fysioterapi-studerende og en ergoterapistuderende. De tre havde været på SIRC – et center for spinal- og hjerneskade, som er det eneste neurorehabiliteringscenter i hele Nepal. Det er stort problem for den nepalesiske befolkning, at der ikke er andre behandlingssteder som SIRC, for der er rigtigt mange mennesker i Nepal, som får spinal- og hjerneskader. ”Det skyldes ofte fald fra træklatring, når de skal hugge skov eller finde mad til deres husdyr, samt fra trafikulykker, arbejdsskader og vold i samfundet,” fortalte de studerende. ”Og fordi SIRC er det eneste sted, der behandler, er de, som kommer her, ofte meget værre tilredt, end spinal- og hjerneskadepatienter i Danmark.

For de har ikke fået den nødvendige hjælp i de første afgørende timer efter ulykken, og de har endda skulle transportere sig i timevis med tvivlsom transport i gennem et bjergrigt land med en næsten ikke-eksisterende infrastruktur”.

Nepal har en rigtigt stor befolkning, men et meget fattigt sundhedssystem. ”Det betyder, at det var ligesom at rejse 30 år tilbage i tiden,” sagde en af oplægsholderne. På rehabiliteringscenteret var der utroligt dårlige faciliteter og arbejdsvilkår. ”Der var ingen lifte eller justerbare brikse, så de ansatte var nødt til at håndtere lamme kørestolsbrugere med manuelle løfteteknikker,” fortale oplægsholderen. Desuden var de ansatte i en 1-til-1 træningssituation med patienter, hvilket står i kontrast til danske forhold, hvor man altid skal være 2 personaler per patient. ”I Nepal har de også et mere funktionelt menneskesyn i forhold til det holistiske menneskesyn, som vi i Danmark har. Og det gør altså en stor forskel for træningen og omgangen med patienter,” slutter den Nepalrejsende studerende.

Udfordrende faciliteter, men virkeligt givende arbejde I modsætning til de mange studerende, der havde været i Nepal, havde blot to studerende været i Panama, hvor de havde været afsted med Floating Doctors. Disse to valgte at holde deres oplæg på engelsk i modsætning til de andre rejsegrupper. ”At the Floating Doctors’ base people come and go all the time,” sagde den ene af de to. ”The organizational structure is made up from roughly three groups of people. There are the ’medical tourists’ like us volunteers from all over the globe, and then there is the short-term staff and the long-term staff,” fortalte hun. Floating Doctors er en gruppe sundhedsprofesionelle og -studerende, som “flyder” rundt fra sted til sted på skib og sætter sundhedsklinikker op, hvor der end måtte være brug for det. Og det er der mange steder i et fattigt land som Panama. De to oplægsholdere fortalte om et plejehjem, som de besøgte, der var ”much different from nursinghomes in Denmark”. Her var der lås på døren ud til køkkenet, så man skulle bede om lov for at få et glas vand. Mænd og kvinder som i adskilte dorm rooms, og der var oversvømmelser flere steder. ”And of course we had major problems concerning communication, both regarding personnel and patients. All spoke Spanish. None spoke English,” sagde den ene oplægsholder.

Faciliteterne for de frivillige var også… interessante. ”Somtimes we slept in hammocks and we had no proper blankets because they told us that we wouldn’t need them. Oh, but we did. It was freezing cold at night and we could do nothing about it”. Toiletterne var meget åbne og lydte, og privatliv var i det hele taget ikke noget, man gjorde sig så meget i. Maden, som de frivillige fik, var heller ikke noget at råbe hurra for. ”We had the pleasure of eating rice and beans twice a day for an entire week,” fortalte de. ”But the bananas were amazing. Really good”.

På trods af en rejse præget af tvivlsomme faciliteter, lød de to kvinder til at have haft en helt uforglemmelig oplevelse. De fik lov til at hjælpe nogle mennesker med at lære for os helt basale sundhedspraksisser såsom at børste tænder, vaske hænder efter toiletbesøg, benyttelse af kondom mod kønssygdomme med mere. ”This is a really wonderful opportunity for those of us that are not doctors to actually help people in real need for health care.”.

En opfordring til et lidt længere eventyr Samtlige deltagere sluttede af med at opfordre de kommende studerende på Global Health til at blive længere i de respektive lande, end kurset officielt varer. Der er for eksempel mulighed for rappelling og vandreture i Nepals eksotiske og mangeartede flora og fauna, eller mulighed for snorkling og watersports i Mellem- og Sydamerika. Så tag ud med Global Health og få en oplevelse for livet både fagligt og socialt i mødet med både et fremmed sundhedsvæsen og et fremmed land og folk. Vil du vide mere om Global Health? Læs her sdu.dk/da/ modul/globalhealth.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.