- Reklame -

Temadag om effektiv efteruddannelse

 

Tekstversion
Hvad skaber effektiv efteruddannelse, som i spændingsfeltet mellem personlig udvikling og pligtfordringer sikrer kompetenceudvikling og tilførsel af ny viden til praksis?

Dansk Kiropraktor Forenings Uddannelsestemadag 2011 sætter spot på effektive efteruddannelsesstrategier og obligatoriske modeller.

Deltag i temadagen tirsdag den 20. september 2011 kl. 13-17 på SDU (aud. 100) i Odense. Temadagen er for alle med interesse i livslang læring, kompetenceudvikling og (efter)uddannelse. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her: www.danskkiropraktorforening.dk/uddannelsestemadag

OPLÆG:
Detaljeret program er vedhæftet.

13.00: Hvorfor temadag om efteruddannelse?
Bestyrelsesmedlem, kiropraktor Rikke Krüger Jensen,
Dansk Kiropraktor Forening

13.15: Kiropraktorers efteruddannelse ude og hjemme
Efteruddannelseschef, kiropraktor Claus Dam Nielsen,
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

13.45: Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse
Chefkonsulent, antropolog David Karstensen,
Statens Center for Kompetenceudvikling
14.15: KAFFE OG KAGE

14.45: Er det nødvendigt med obligatorisk efteruddannelse for tandlæger?
Underdirektør, MPA, tandlæge Ole Thomas Marker,
Tandlægeforeningen
15.05: Sikret efteruddannelse for generalisten
Formand, prak. læge Bodil Johnsen,
Efteruddannelsesfonden for almen praksis
15.25: Hvad vil de lægevidenskabelige selskaber?
Bestyrelsesmedlem, overlæge, ph.d. Ulla Breth Knudsen,
Lægevidenskabelige selskaber
15.45: PAUSE

16.10: Hvad kan der komme fra EU?
Chefkonsulent Pia thor Straten,
Styrelsen for International Uddannelse

16.30: Afrunding og debat: Hvilket udfordringsbillede tegner sig for en obligatorisk model?
Bestyrelsesmedlem, kiropraktor Rikke Krüger Jensen,
Dansk Kiropraktor Forening

Hvad synes du?