- Reklame -

Efteråret har haft sit indtog og et dugfriskt studieår står for skud. Det betyder også, at et nyt hold kiropraktorstuderende står klar bag kulissen. De var alle inviteret til introduktion hos NIKKB i Forsker-parken.

Johanne Brinch Larsen
Stud. manu., 7. semester, studentermedhjæper på NIKKB

Som et årligt tilbagevendende arrangement inden for forskning og kiropraktik, havde NIKKB, i samarbejde med Klinisk Biomekanik på SDU, tirsdag den 11. september inviteret kommende kiropraktorer på besøg.

Informativ intro
Et besøg, som blev åbnet af seniorforsker Lise Hestbæk, som introducerede de studerende for NIKKB, herunder forskerlivet og igangværende forskningsprojekter. Claus Dam Nielsen supplerede med information om efteruddannelsesmulighederne.

Om NIKKB
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er et forskningsinstitut og videnscenter, der producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.NIKKB har til huse i Forskerparken i Odense.

NIKKB står for tilrettelæggelsen og afviklingen af kursusprogrammet for turnuskandidater.

Herefter fulgte Rikke Krüger Jensen og Anders Jørgensen fra Dansk Kiropraktor Forening, som fortalte om foreningens historie, dens formål og medlemsfordelene specifikt for studerende.

Som sidste taler i rækken, var studieleder Henrik Hein Lauridsen på SDU, som knyttede ord på kiropraktikkens historie samt gav de nye studerende et indblik i deres kommende studium. Dette krydret med et par sort-hvid videoer fra Palmers tid, hvor de lynhurtige »toggles« nærmest gav genlyd i auditoriet.

Stor tilfredshed
Efter de tre oplæg, gik flokken af nye studerende over til NIKKB’s lokaler, hvor der var dækket op med lidt forfriskninger.

Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende og de sociale tutorer stod for underholdning i form af en omgang »speeddating«, og snart gik snakken lystigt.

Godt nok er starten af studietiden præget af et overload af informationer og tilbud til arrangementer står i kø. Det kunne derfor være nærliggende at tro, at dette arrangement blot blev »et ud af mange«. At dette ikke var tilfældet, var klart; mange af de deltagende gav udtryk for at det var rart med et arrangement specifikt for kiropraktorstuderende og ikke mindst, at blive talt til som stud.manu.

Besøget var således vellykket og en øjenåbner for flere af de nye studerende. En øjenåbner, som fortjener en gentagelse. For den gode studiestart skaber det gode studiemiljø, og det gode studiemiljø skaber dygtige studerende.

Hvad synes du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.