Udgivelsesplan

Udgivelsesplan for efteråret 2018 og foråret 2019

Fra efteråret 2017 og frem udgives bladet Sund & Hed to gange pr. semester.

Alle artikler sendes til sundoghed@sundoghed.dk
Annoncer fra foreninger og organisationer sendes til sundoghed@sundoghed.dk

NUMMER DEADLINE FOR MATERIALELEVERING (torsdag) UDKOMMER (mandag)
20-03: #September 13. september kl. 12.00 24. september
20-04: #November 25. oktober 12.00 5. november
21-01: #Marts 28. februar 12.00 11. marts
21-02: #Maj 25. april 12.00 6. maj