Udgivelsesplan

Udgivelsesplan for foråret 2018

Fra efteråret 2017 og frem udgives Sund & Hed to gange pr. semester.

Alle artikler sendes til sundoghed@sundoghed.dk
Annoncer fra foreninger og organisationer sendes til sekretaer@sundoghed.dk

NUMMER DEADLINE FOR MATERIALELEVERING (torsdag) UDKOMMER (mandag)
20-01: #MARTS 22. februar kl. 12.00 5. marts
20-02: #MAJ 26. april 12.00 7. maj