- Reklame -

Med oprettelsen af Medicine Studerandes Förbund MSF-Odense er Syddansk Universitet (SDU) blevet en forening rigere. MSF-Odense arbejder for at styrke sammenholdet blandt de nordiske studerende. Så hvis du ønsker at vide, hvad et krebsegilde er, har problemer med at få et CPR-nummer eller blot ønsker at arbejde i Sverige som læge, så er det MSF-Odense du skal henvende dig til.

Steve Lu
Stud.med 10 sem. og formand for MSF-Odense

Personerne på billeden er følgende: 1. række (fra ve.-hø.): Martin Söderman, Johanna Wickman, Charlotte Anderman. 2. række (fra ve.-hø.): Rasha Salman, Aida Zorlak, Linda Edvardsson, Johan Lindvall, Linnea Hedlund, Steve Lu.
Fraværende: Christer Engvall

Fællesskab. Et ord, der forener fremfor at skille mennesker. Det er ordet, som rammer mig, når jeg skal beskrive studiemiljøet her på SDU. Det er dette fællesskab, som vi tænkte på, da vi i juni 2012 etablerede den første danske lokalforening under udlandssektionen af det svenske ”Medicine Studerandes Förbund”, MSF-Odense. MSF modsvarer det danske FADL og norske ANSA. Bestyrelsen består af en gruppe svenske medicinstuderende, som ønsker en forening, der kan repræsentere de svenskfødte medicinstuderende studerende ved SDU.

Krebsegilde og lussekatte
Først og fremmest er vores formål at tilføre SDU det bedste af den traditionelle svenske studenterkultur. Hvem har ikke lyst til at kunne sidde sammen side om side til et krebsegilde med sjove hatte på hovedet samtidig med, at man har en snaps i den ene hånd og en krebs i den anden? Hvem har ikke lyst til at kunne nyde dejlig varm gløgg og ”lussekatte” sammen med gode venner til tonerne af det skønne luciakor? Eller hvem har ikke lyst til at nyde en tre retters menu i fint tøj med dejlig sang og ”spex” natten igennem, under en traditionel svensk ”sittning”. Det er denne kultur og dette fællesskab, som vi gerne vil fremme.

Integration eller separation
Vores største bekymring med oprettelsen af MSF-Odense har været, at vi vil blive misforstået af vores medstuderende for at være en forening, der vil adskille og isolere svenskere fra vores øvrige nordiske venner. Det er dog ikke tilfældet. Vores ønske er nemlig at fremme integrationen og fungere som støtte for de nye svenske studerende, så de får en bedre start på den nye tilværelse i Danmark. Det er en stor hjælp at møde andre, der har været i samme forvirrende og frustrerende situation, som det er at flytte til et nyt land.

Læge i Sverige
MSF-Odense informerer og arbejder for lægestuderendes uddannelses -og erhvervsmæssige interesser i Sverige. Det betyder ikke, at vi er fortalere for, at svenske studerende skal vende tilbage til Sverige efter afsluttede studier, men snarere at gøre det nemmere for både svenske, danske, norske og islandske studerende at få kendskab til det  svenske arbejdsmarked. Det kunne jo være, at man var interesseret i at arbejde i Sverige en gang i fremtiden, hvis 4 års reglen fx sætter en kæp i hjulet for at opnå sit drømmespeciale. Norden er for os et stort arbejdsmarked, hvor det i den sidste ende er os selv, der sætter grænserne.

Bliv medlem
For formelt medlemskab i foreningen skal man være lægestuderende med et svensk personnummer, men alle vores medstuderende både læge og klinisk biomekanisk studerende er velkomne som støttemedlemmer i lokalforeningen. Vi stræber efter en så bred repræsentation som muligt for at kunne tilbyde vellykkede arrangementer til alles glæde og gavn.

Nordisk sammenhold
Uanset hvad politikerne og medierne siger og skriver om ”den svenske invasion”,  så er vi uforstående overfor denne konfliktprægede beskrivelse. Vi oplever et fantastisk sammenhold mellem danskere, nordmænd, islændinge og svenskere, og vi håber, at vi kan være med til at styrke dette fællesskab.

For mere information: www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Studentforbund/MSF-Utland/

Ansøg om medlemskab på: msf-intrade.lakarforbundet.se (250 SEK/år ekskl. lokal kontingent på 50 DKK/år)

Kontakt os på Facebook ”MSF-Odense” eller per e-mail: styrelsen@msfodense.com

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.