- Reklame -

Femte udgave af Mims’ Medical Microbiology inficerer langsomt, men efterlader dig smitsomt begejstret efter 500 siders velskrevet, virulent mikrobiologi. Det sker ikke uden mangler, men Schaechter skal ikke føle sig sikker – der er en ny mutant i byen!

Mims' Medical Microbiology

Jens Guldborg
Stud.med.

Det burde være en folkesport på studiet at være sundt kritisk over for det opgivne pensum. Ikke for at underkende undervisernes næse for gode bøger, men tværtimod for bedre at forstå bøgernes styrker og svagheder og erkende, at der selv blandt studerende ikke er to næser, der løber ens. Det er nyudgivelsen Mims’ Medical Microbiology – relevant for modul 10 og kandidaten – et fint eksempel på.

Med denne 5. udgave af Londonlegenden infektionsprofessor Cedric Mims’ arv tager vi et solidt og gennemopdateret spadestik i mikrobiologien, infektionsmedicinen og kroppens forsvar mod mikroorganismer fra bakterier og vira til svampe, parasitter og prioner. Nye forfattere har overtaget roret, men hylder fortsat Mims’ ambition om at samle fundamental mikrobiologi og den kliniske anvendelse på organsystembasis.

Fronterne trækkes op
Medical Microbiology indleder således med at kridte banen op med godt 100 sider om henholdsvis mikroberne i overblik – herunder en glimrende beskrivelse af værtsflora – og immunforsvaret. Det fungerer godt og allerede her er bogen fuld af velskrevne, klare forklaringer – dog uden den store personlighed.

Til tider, bl.a. ved komplementsystemet og det cellulære forsvar, synes forfatteren selv helt at have tabt overblikket over de mange interleukiner og overfladereceptorer, som opstilles, i et virvar af tabeller og illustrationer, men det ændrer ikke på, at gennemgangen faktisk når rigtig godt omkring pensum, modsat konkurrenten Schaechter’s Mechanisms of Microbial Disease (anmeldt april 2010).

Det tager noget tid, før vi kommer op i gear, hvor hvert andet afsnit ikke skal detail-læses, men i de følgende dele om konflikterne og den inficerede krop i alarmberedskab, og med mange rigtig gode (men sjældent ligefrem smukke) illustrationer, ledes naturligt videre til kernen, en grundig organ- og systemopdelt gennemgang af infektioner, symptomer, udbredelse, cyklus, behandlinger osv.

Systemer versus organismer
Grovinddelingen til trods respekterer Mims sygdomsbilledernes mange nuancer. Det ses tydeligt i kapitlerne om seksuelt overførte sygdomme og om centralnervesystemet, hvor stoffet let og elegant kan overskues – flankeret af mange velvalgte case-fotos. Her adskiller Mims sig altså markant fra Schaechter, der primært går frem efter mikroorganismernes klasser frem for deres foretrukne slagmarker.

Mims’ Medical Microbiology 5th Edition
Richard Goering et al, Elsevier Saunders, 2013, 530 sider
Set til 310 kr. hos Saxo.com

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Kolmos roser Mims, særligt pga. bogens illustrationer og faktabokse, der fremhæver kliniske sammenhænge, anekdoter og historiske perspektiver.

»Den er absolut pensumdækkende, men kan godt være lidt svær at finde rundt i, fordi den primært er opbygget til problembaseret læring (PBL). Vi anbefaler Schaechter, som ikke er helt så omfangsrig. Den er lidt lettere at gå til, fordi den både er systematisk og PBL-opbygget,« forklarer Hans Kolmos.

Online patogenparade
Bogen fortsætter endelig over i en sidste del, der fuldstændig forbilledligt tager os igennem diagnosticering, prøvemetoder, epidemiologi, terapi, vaccination m.v. Desuden gør guldklumpen, det store online appendiks Pathogen Parade kun bogen ekstra anvendelig.

Mims’ Medical Microbiology står derfor som et fremragende og kompetent bud på en Schaechter-dræber, stærkt nok til at bære kandidaten igennem. Det burde dog ikke være nødvendigt at opfordre dig til selv at sætte værket under mikroskop.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.