- Reklame -

De medicinstuderendes samarbejdsforum:

I et tidligere nummer af Sund & Hed udlovede det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en præmie i forbindelse med en konkurrence om et navn til et nyt samarbejdsforum for medicinstuderende. Efter sidste møde i dette forum blev der stemt om de indkommende forslag og det blev besluttet, at dette forum skal hedde: Samarbejdsforum for medicinstuderende forkortet: »SAMMED«.

Andreas Andersen
Uddannelse og Kvalitet

Hvad er SAMMED?
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil gerne arbejde sammen med de studerende om at skabe de bedst mulige fysiske og sociale rammer. Det skal være et levende sted, hvor det nytter noget at engagere sig, fordi både studerende og fakultetets medarbejdere tager del i til stadighed at udvikle uddannelserne og styrke studiemiljøet.

Fakultetet og de studerende har allerede mange snitflader, bl.a. gennem studenterorganisationer, studienævn og diverse andre formelle og mere uformelle fora.

»Selvom viljen til samarbejde er til stede fra både fakultet og de studerende, kan det være svært at opnå den nødvendige dialog, der kan lede til et stadigt udviklende studiemiljø. Derfor er jeg meget glad for, at det er lykkes, med fælles hjælp, at få etableret dette forum« siger uddannelseschef Merete  Munk.

Vi er kommet rigtig godt fra start og har allerede taget fat på konkrete initiativer til forbedring af studiemiljøet .SAMMED består af to repræsentanter fra hvert semester, samt repræsentanter fra fakultetet og studienævnet. SAMMED mødes minimum fire gange årligt. Alle interesserede studerende og andre kan efter aftale med koordinationsgruppen deltage i møderne.

Hvorfor?
Dette forum giver jer som medicinstuderende mulighed for, på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, at bringe forskellige emner og spørgsmål op til debat. Der er ligeledes rig mulighed for at komme med forslag til forbedringer, igangsætte nye projekter og initiativer, som skal forbedre forholdende for jer som medicinstuderende på Syddansk Universitet. Eksempelvis har dette forum diskuteret emner som Studiemiljø i WP, SDU-Guru – ny App til medicinstuderende samt evaluering af klinikophold.

En af semesterrepræsentanterne for 4. semester, Christina Courtnadge fortæller: »De første møder handlede meget om, hvordan samarbejdet skulle foregå, og hvem det stod for hvad. Nu hvor vi har en fornemmelse af, hvad det handler om, er det blevet rigtigt spændende at være en del af. Det er godt at de studerende kan blive hørt og især, at det er så tilgængeligt. Vi håber bare på gode forslag omkring forbedringer og fremtiden så vi kan arbejde frem mod et endnu bedre medicinstudie på SDU«.

Hvordan får du indflydelse?
Semesterrepræsentanterne formidler i samarbejde med styregruppen information til deres respektive semestre vedrørende arbejdet i SAMMED, og er derfor jeres talerør som studerende i forhold til dette forum. Derfor opfordres I til at tage kontakt til jeres semesterrepræsentant, hvis I har noget som I gerne vil have på dagsordnen til disse møder.

Alle spørgsmål, kommentarer og forslag omkring SAMMED, semesterrepræsentanter eller koordinationsgruppen kan sendes til fakultetets repræsentant: Andreas Andersen på aandersen@health.sdu.dk

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.