- Reklame -

Succes, tilfredse studerende og mildere optagelseskrav

Cand.scient.fys har kørt i over et år nu siden september 2011. De studerende er indtil nu så tilfredse med uddannelsen, at universitet måske optager flere på studiet, samtidig med at optagelsesproceduren til næste år måske bliver ændret, så man ikke kun går efter det bedste karaktergennemsnit.

Lizandra Pultz Nielsen
Cand.public

Daniel Nicolaj Larsen
Fys.stud.

Kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU er for især for de fysioterapeuter, som ønsker at arbejde med evidensbasering, evaluering og kvalitetsudvikling af den fysioterapeutiske praksis, eller for de som ønsker at gå videre med forskning efter kandidaten.

Signe Kierkegaard
Signe Kierkegaard, 25 år, 1. semester. Professionsbachelor i fysioterapi fra Århus.

»Vi har nogle meget engagerede undervisere. Man kan mærke, at de brænder for, at vi skal lære det her og få en god uddannelse. Det giver stor lyst til at vide noget og gøre det godt. Miljøet på studiet er meget inspirerende.«

Dette er det allerbedste ved at læse kandidat i fysioterapi, synes Signe Kierkegaard, der begyndte på anden årgang af cand.scient.fys i september i år.

Signe Kierkegaard mener der mangler forskning af god kvalitet inden for mange områder af fysioterapien. Det vil hun gerne ændre.
»Jeg kunne godt tænke mig at tage en rutine op på et sygehus og gå ind og undersøge: Gør vi bare det her, fordi vi plejer, eller er det undersøgt, at det her faktisk virker.«

Kræver gode karakterer
Det har hidtil primært været de studerendes karaktergennemsnit, der afgjorde, hvem der blev optaget. Kun de med de højeste karakterer er kommet ind på uddannelsen.

De studerende på kandidatuddannelsen i fysioterapis baggrund:

  • Kun 7 studerende fra årgang 2012 er fra Odense. Ellers kommer folk fra hele landet.
  • Uddannelsen er pendlermindet. 1. Semester går kun i skole fra klokken 10 til 15 mandag til onsdag.
  • I år søgte 54 ind – 32 blev optaget.
  • Sidste år søgte 75 ind – 28 blev optaget.
  • Gennemsnitsalderen i år var 30 år.
  • De fleste ansøgere har begge år haft mindre end 2 års erhvervserfaring.
  • 11 ud af 55 ansøgere i år er mænd.
  • Ansøgerfeltet har begge år fået ansøgere fra de fleste af landets bacheloruddannelser i fysioterapi.

Både ens gennemsnit, men også bacheloropgaven har været afgørende. De fleste ansøgere, der er kommet ind, har fået 12 i deres bachelorprojekt. Så det er svært at komme ind på uddannelsen, som også kun har et meget lille frafald.

Indtil nu har der kun været to fra hver årgang, som er stoppet på uddannelsen.

Før den nye cand.scient.fys-uddannelse på SDU var alternativet kun den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, der bliver udbudt som en tværfaglig, samlet kandidat til alle professionsbachelorerne, som fysioterapi, ergoterapi og sygeplejerske. Ellers har der været fysioterapeutiske kandidatuddannelser i Norge og Sverige. Det er første gang fysioterapi har en monofaglig kandidatuddannelse  i Danmark. Fysioterapeuter, såvel nyuddannede som folk med mange års erhvervserfaring, er strømmet til den længe ventede uddannelse.

Nemmere at blive optaget i 2013
Måske ændres optagelsesproceduren til næste år, fortæller Hans Lund, studieleder for kandidaten i fysioterapi. »Det afhænger af, hvor mange ansøgere vi får,« siger Hans Lund. Hvis uddannelsen får rigtig mange ansøgere, 75 eller 100, så vil der nok blive udvalgt en større gruppe af dem med de bedste karakterer, og så skal der foretages multiple mini interview.

Målet er bedre at kunne vurdere ansøgerne på andet end deres karakterer.

Hans Lund
Hans Lund, lektor og studieleder på Institut for idræt og biomekanik.

»Vi vil se på studieparathed og personlige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Vi vil høre, om folk er i stand til at tænke ud af boksen. Det kan også være, vi stiller nogle etiske spørgsmål eller spørger ind til, hvad ansøgeren skal arbejde med bagefter. Det er ikke noget med paratviden eller den slags,« uddyber studieleder, Hans Lund, der understreger, at det er svært at svare præcist på, hvordan optagelsesproceduren bliver, andet end at den skal være fair og transparent.

Studielederen og hans kolleger er stadig i gang med planlægningen, som tager udgangspunkt i at planlægge forskellige scenarier, da proceduren skal variere, afhængigt af hvor mange der søger.

Får kandidatuddannelsen kun 50-55 ansøgere ligesom sidste år, vil det være så få, der ikke kan blive optaget, og så vil det ikke give mening at lave de ressourcekrævende multiple mini interviews.

SDU overvejer at optage lidt flere næste år. Hidtil har loftet været 32.

»Vi skal dog ikke være flere, end der kan være i et klasselokale, da det pt vil skabe nogle administrative og undervisningsmæssige problemer, hvis vi skal op og køre to hold, så det bliver ikke i 2013,« siger Hans Lund.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fire semestre – inddelt i otte moduler.

På 1. og 2. semester undervises man i:
Fysioterapiens teorigrundlag og historie
Videnskabsteori og metode
Test og måling
Evidensbaseret praksis
Fysioterapeutisk metode, intervention og effektvurdering
Videnskabelig metode
Projektledelse

På 3. semester undervises man i:
Valgfrie moduler

På 4. semester lave man:
Kandidatspeciale

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.