- Reklame -

Den 5. – 13. april 2013 blev dette års WCCS kongres afholdt. Det var en vellykket kongres, som  bar præg af stor forberedelse fra værtsskolen Durban University of Technology – DUT. 24 skoler og  127 delegerede fra hele verden deltog.  Kongressen i år blev afholdt sammen med WFC – World Federation of Chiropractic, kiropraktor-organisation for uddannede kiropraktorer verden over. Der var derfor grundlag for et inspirerende og givende forum, hvilket resulterede i mange spændende samtaler, diskussioner og en bredere forståelse for vores fag verden rundt.

WCCS delegation
Delegation 2013: Karoline Knudsen Hemmsen,
Lovisa Andersson, Maria Lind Vilholm, Elisabeth Fugl, Per-Henrik Ulvatne, Alexander
Meier og Jonas Jungersen

Karoline Knudsen Hemmsen, stud. manu
Maria Lind Vilholm, stud. manu.
Internationalt Udvalg under Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS)

Internationalt Udvalg
Internationalt Udvalg er et frivilligt udvalg under den kiropraktiske studenter-organisationen FNKS. Vi holder os opdateret omkring kiropraktik i Skandinavien og i verden og har god kontakt med forskellige kiropraktororganisationer i Norden og Europa.

På nuværende tidspunkt er vi ti studerende i udvalget og vi har repræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland spredt ud på forskellige årgange. Vi er et stærkt team, der har det godt sammen og vi drager tit fordel af hinandens forskelligheder. I løbet af året beskæftiger vi os med mange forskellige tiltag omhandlende kiropraktik; infoaften, behandlerevent, julebanko, afrapportering af kongres mm.  Desuden afholdte vi for første gang debataften i november, hvor vi inviterede kiropraktorer til at komme og debattere holdninger til forskellige kiropraktiske problemstillinger med de studerende. Dette var en så stor succes, at det fremover vil blive et årligt event.

WCCS er en international studenterpolitisk organisation med over 30 medlemsskoler, som repræsenrerer over 22.000 kiro-praktorstuderende fordelt på fem kontinenter. WCCS blev stiftet i 1979 og er siden blevet afholdt årligt. Kongresserne fungerer som et interna-tionalt forum,hvor emner som kiropraktik, de forskellige skolers uddannelser og den politiske situation i de forskellige lande bliver diskuteret.

SDU Delegation
Den danske delegation havde i år en udbytterig og spændende kongres. Vi havde på baggrund af sidste års succes med at indføre flere diskussioner, debatter og workshops, valgt ikke at medbringe forslag til ændringer af strukturen af kongressen. I år var kongressen mere dynamisk især pga. de indlagte gruppediskussioner, plenumdebatter og komitémøder. Mange studerende engagerer sig i komitéer og gør et stort arbejde, for at kongressen fortsat udvikler sig. Vi havde kontakt til DKF, NKF, LKR, ECU og NIKKB, som vi er stolte af, at samarbejde med.

Udvalgets arbejde fremover
Efter en veloverstået kongres ser udvalget nu frem til et nyt udvalgs år med mange spændende arrangementer, bl.a. foredrag, infomøde, behandlerevent, julebanko, debat-
aften, kongres 2014 i Malaga og afholdelse af det første europæiske ’Regional Event’ i Paris først i november. Fremover vil vi fortsat øge samarbejdet med vores kiroprak-tororganisationer, rekruttere nye medlemmer og forsætte vores udbytterige arbejde. Desuden er vi blevet inddraget i at hjælpe den nye Schweiziske skole med optagelse i WCCS, hvilket vi ser frem til.

En dag på kongressen
En typisk dag for den danske delegation består af: morgenmøde, hvor dagens program bliver gennemgået, aktiv deltagelse på kongressen, middagsmøde med opsummering og evt. klargøring af mulige problemstillinger og sociale aktiviteter om aften for at udvide kontakter med fællesstuderende verden over.
Desuden bestod dagene efter vores egen kongres af deltagelse på WFC-kongressen. Her deltog vi i
foredrag, workshops og diskussioner med færdiguddannede kiropraktorer fra hele verden, som
bidrog med erfaringer fra den kliniske dagligdag, som vi endnu ikke kender så meget til.

Tak til
Internationalt udvalg vil gerne takke for den helt uvurderlige støtte vi har fået fra Sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, Dansk Kiropraktor Forening, Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Norsk Kiropraktorforening samt alle  sponsorer, studerende og kiropraktorer, der har støttet op om vores arrangementer i løbet af året.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.