- Reklame -

SOFAS udfordrer dig til at gætte diagnosen i månedens case af: Den akutte patient.

Casen

Sygehistorie
En 37-årig mand ankommer på kardiologisk afd. med pludseligt indsættende svære brystsmerter. Debut var ca. fem timer tidligere. Ved anamnesen oplyser patienten, at smerten er lokaliseret retrosternalt med udstråling til venstre hals, skuldre og arm. Konen har følt sig lidt forkølet den sidste uges tid og selv har han følt sig lidt træt et par dage, men tilstanden er ellers ikke forudgået af andre symtomer. Han benægter at have dyspnø eller hjertebanken. Har taget to paracetamol i forbindelse med smerternes debut, som dog ikke har hjulpet.

Patienten er ikke kendt med andre sygdomme eller indlæggelser, men oplyser at hans far døde af hjerteinfarkt i en alder af 64. Han ryger ikke og har ikke overforbrug af alkohol..

Objektivt finder du patienten akut påvirket. Det er intet abnormt at finde ved auskultation af hjerte og lunger, men når du beder patienten om at tage en dyb indånding, klager han over forværring af smerterne i brystet. Der er normale fund ved inspektion af cavum oris.

Undersøgelse af abdomen må afbrydes, da patienten ikke er i stand at ligge på ryggen, uden at smerterne forværres.

Puls 65/min, Blodtryk 110/67 mmHg, Temperatur 37.7 C, BMI 34.5.
Laboratorieprøver viser let forhøjet CRP og leukocytter. Ligeledes ses let forhøjet troponin-T. De andre biokemiske prøver er indenfor normalområdet, med kreatinkinase liggende i den høje ende. D-dimer er negativ.

Der tages EKG, som viser følgende:
EKG

Hvad er diagnosen og hvad er behandlingen?

Svar på forrige blads case

Diabetisk ketoacidose (coma diabeticum). Patienten blev overflyttet til intensiv afdeling, hvor hun hurtigt fik det bedre.

Det viste sig, at kvinden døgnet forinden indlæggelsen, havde følt sig utilpas med kvalme, opkastninger og diaré tydende på gastroenterit. Hun fortalte efterfølgende, at hun grundet madlede og nedsat fødeindtag helt havde ophørt sin insulinbehandling.

Behandling
Behandlingen rettes mod korrektion af hyperglykæmi, acidose, elektroly-forstyrrelser, dehydratio samt evt. udløsende årsag.

Efter ankomsten til sygehuset blev patienten givet 10 IE hurtigtvirkende insulin i.v og der institueredes intensiv væsketerapi i form af dels isoton NaCl, dels isoton K-NaCl for at imødegå hypokaliæmi efter opstart af insulinbehandling. Der blev desuden opstartet antibiotisk behandling i sepsisregime på mistanke om infektion som udløsende årsag.

SOFAS

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.