- Reklame -

Veloplagte studerende gav nyt formidlingsinitiativ forrygende start.

Gitte Henriksen
Journalist og biomedicinstuderende, SDU

Cafeen
Der var sandwich og smil i cafeen i WP25 under Forskercuppen. Foto: Gitte Karina Henriksen

En farvestrålende efterårsdag blændede Sund & Hed i samarbejde med Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere (SSF) for første gang nogensinde op for forsknings- og formidlingsinitiativet Forskercuppen 2013.

Stueetagen i WP25 summede af liv og hektisk aktivitet imellem de velforberedte oplæg fra studerende, der alle havde meldt sig til at dyste i formidlingens kunst og vinde titlen som Årets Forskerstuderende. Tilmeldingen skete ved, at den studerende indsendte et kort abstract skrevet i et sprog, så farmor (og enhver anden, der ikke havde arbejdet med projektet de sidste mange måneder), kunne forstå, hvad projektet handlede om og derefter forberedte sig på et ti minutters oplæg til Forskercuppen.

Medicinsk overtal
Folkesundhedsvidenskab og Idræt og Sundhed var blandt de forskellige sundhedsvidenskabelige studieretninger, der var repræsenteret ved Forskercuppen, men de medicinstuderende var i klart overtal. Oplæggenes emner varierede helt fra effekten af EPO over betydning af grønne områder i psykiatriske afsnit til vigtigheden af D-vitamin i moderens kost under udviklingen af knogler hos et foster.

Jury ved Forskercup 2013
Dommerne
Jurymedlemmerne bestod af (fra venstre):

  • Annemarie Lassen: Professor og forskningsleder i akut medicin på klinisk institut
  • Anne Voss: Ph.d., klinisk lektor og overlæge på rheumatologisk afdeling
  • Jan Toftegaard: Ph.d. og lektor på klinisk institut for idræt og biomekanik
  • Ingrid Titlestat: Ph.d., klinisk lektor og overlæge på lungemedicinsk afdeling
  • Claus Hovendal: Professor i kirurgisk gastroenterologi og endokribologi på klinisk institut
  • Boye Jensen: Professor og forskningsleder for kardiovaskulær og renal forskning på institut for molekylær medicin

Godt initiativ
Tina Andresen, der læser folkesundhedsvidenskab og afleverer speciale til januar deltog i Forskercuppen med et oplæg om sit specialeprojekt.

I projektet undersøger hun ud fra et datagrundlag, der blandt andet omfatter oplysninger om økonomi, livsglæde og produktivitet, hvilken effekt ventetid på en operation har på livskvaliteten.

God stemning
God stemning i cafeen imens deltagerne i Forskercuppen venter på afsløringen af, hvem der løber med titlen som Årets Forskerstuderende. Foto: Gitte Karina Henriksen

»Jeg kunne godt tænke mig at gå forskervejen og synes Forskercuppen var en oplagt mulighed for at øve mig på forsvaret af mit speciale. Jeg synes det er et rigtig godt initiativ at sætte mere fokus på den mundtlige formidling af forskningen, da det let kan blive underprioriteret, når man har t ravlt med at finpudse det skriftlige arbejde i et projekt,« siger Tina Andresen.

Universitetets vigtigste elementer
Dagens oplæg blev alle bedømt af en jury bestående af repræsentanter fra forskellige sundhedsvidenskabelige områder. Oplæggene blev afholdt i to forskellige lokaler, og i hvert lokale udpegede juryen en vinder, der gik videre til finalen. Finalen blev afholdt med en præsentation fra hver af de to finalister i det store auditorium med alle dagens deltagere som tilskuere.

Jan Toftegaard, der er ph.d. og lektor på klinisk institut for idræt og biomekanik, var en af Forskercuppens seks jurymedlemmer.

»Selvom man ikke vinder her i dag, er det vigtigt at blive ved med at øve sig i at formidle. At forske, formidle og undervise er de allervigtigste elementer på universitetet, og det er alt sammen noget, der kommer, hvis man har engagement og udstråling og er godt inde i sit stof,« sagde Jan Toftegaard, da han præsenterede Forskercuppens ene finalist, medicinstuderende Iben Rose Christensen.

Sofie TindVinder af Forskercup 2013
Vinderen af Forskercuppen 2013 blev Sofie Tind med sit projekt om under-søgelsen af blodprøveresultaters betydning for at stille diagnosen blindtarmsbetændelse.Kort om projektet
Forsker: Sofie Tind
Afdeling: Kirurgisk afdeling A
Vejleder: Niels Quist
”Så farmor forstår”:
Det er svært at stille diagnosen blindtarmsbetændelse (Akut Appendictis). Vi ønsker at undersøge, om blodprøveresultater i form af bestemte betændelsesmarkører (CRP og leukocyter) påvirker den diagnose, som kirurgen stiller ud fra sin kliniske undersøgelse af patienten. Dvs. om kirurgen ændrer diagnosen, når han/hun ser blodprøvesvarene.

Forskercuppens anden finalist var medicinstuderende Sofie Tind, og efter begge finaleoplæg voterede dommerne en sidste gang. Imens blev spist sandwich og snakket i cafeen, og som det blev bemærket, var det tydeligt, at der var tale om et arrangement for SUND-studerende; fisken forsvandt lynhurtigt, og alkoholen blev næsten ikke rørt. Til gengæld blev der dog spist mange poser Matadormix, M&Ms og kager i løbet af eftermiddagen.

Ditte Rose Christensen
Ditte Rose Christensen blev Forskercuppens anden finalist. Foto: Gitte Karina Henriksen

Flip a coin
Annemarie Lassen blev det jurymedlem, der afslørede vinderen af titlen som Årets Forskerstuderende. »Vi har virkelig følt det som om vi skulle ”flip a coin” for at finde vinderen i dag. Alle projekter har været gode og gennemarbejdede og begge finalister var virkelig gode bud på en vinder. Med en fantastisk udstråling og mange patienter med i sit projekts undersøgelse, har vi valgt Sofie Tind som vinder. Men klap af jer alle sammen, for I gjorde det alle hammer-godt!«

Imens klapsalverne rungede igennem auditoriet fandt en storsmilende Sofie Tind ned foran og takkede for den fornemme pris.

»Tusind tak for æren. Det er nogle fantastiske projekter, der har været med i dag, så mange tak for, at det var mig, der får lov til at stå her«. Sund & Hed takker alle deltagere for en rigtig god dag, og glæder os allerede  til Forskercuppen 2014.

Vinderen afsløres Jurymedlem Annemarie Lassen afslører vinderen af Forskercuppen 2013: Sofie Tind. Foto: Gitte Karina Henriksen

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.