Home Arkiv Den akutte patient

Den akutte patient

0
Den akutte patient

SOFAS udfordrer dig til at gætte diagnosen i månedens AKUT-case!
Se svaret i næste nummer af Sund & hed!

SOFAS

Januars AKUT-case

63-årig kvinde henvises til akut modtageafdeling fra egen læge, grundet pludseligt opstået kraftig hovedpine, opkastninger og bevidstheds påvirkning. Patienten er orienteret i tid, sted og egne data. Hun svarer relevant for sig, men falder hurtigt hen, hvis ikke man tiltaler hende. Ægtefællen, der ledsager patienten, kan støtte anamnesen og fortæller, at patienten gennem den forløbne uge har følt sig temmelig generet af halssmerter og kraftig hoste. Har været temmelig sløj, men føler indtil i dag, at det har gået støt fremad. Vedr.  hovedpinen fortælles det, at den pludseligt tilkom i forbindelse med et af de hyppige, langvarige hosteanfald. Patienten beskrives ellers som værende rask. Har dog for nyligt fået konstateret hypertension.

Objektivt
P=93, BT=155/90, Sat=97, RF=15, temp= 37,2oC.
Huden varm, tør og med pæne farver. Normal hudtugor og kapillærrespons. Ved den objektive undersøgelse findes patienten nakke-rygstiv. Den neurologiske undersøgelse afslører nogen nedsat kraft sv.t højre underekstremitet. Refleksforholdende findes upåfaldende. Øvrig objektiv undersøgelse er uden positive fund.
Hvilke overvejelser gør du dig på nuværende tidspunkt, og hvilke prøver og undersøgelser kunne du tænke dig at bestille, for at komme en diagnose nærmere?

Som det første bestiller du en akut CT-cerebrum. Du beslutter desuden at bestille et standard indlæggelsesblodprøvesæt med infektionsparametre, elektrolytstatus og nyreparametre, hæmatologi og levertal. Fraset en marginalt forhøjet CRP på 17 frembyder disse intet af diagnostisk interesse.
Arbejdsdiagnose?

Send dit svar til sundoghed@sundoghed.dk

Svar på sidste måneds AKUT-case

Pt. havde erhvervet sig en meningokok-meningitis (med bakterien Nesseria meningitidis), hvilket blev verificeret via dyrkningssvar.

Meningokok-meningitis rammer hyppigst børn, teenagere og yngre voksne. Meningokokker smitter ved direkte kontakt og ved dråbespredning. Inkubationstiden er 2-10 dage.  Meningokok-meningitis er en livstruende og akut tilstand, som kræver behandling hurtigst muligt. Meningokok-meningitis kan udvikle sig i løbet af få timer.

Typiske symptomer er kraftig hovedpine, fotofobi, kvalme, opkastninger og høj feber, op til 40 grader. Yderligere faresignaler er nakke-/rygstivhed (skyldes irriterede meninges → muskeldefense), påvirket almentilstand, sløret bevidsthedsniveau, petekkier (småblødninger i huden på størrelse med et knappenålshovede, der ikke forsvinder, når man trykker på dem) og afficering af led. Ved mistanke om meningitis, SKAL der tages blodprøver for at undersøge agens og en lumbalpunktur til mikroskopi og dyrkning. Hvis der er givet antibiotika inden foretagelsen af lumbalpunkturen, kan spinalvæsken være uden tegn på bakterier. I disse tilfælde kan diagnosen oftest stilles ved PCR.

Differentialdiagnose
Andre årsager til meningitis, Encephalitis, Neuroborreliose, Subaraknoidal blødning, Forgiftninger, Andre akutte infektionssygdomme

Behandling
Ubehandlet meningitis medfører næsten altid død. Behandlingsmålet er at stoppe infektion og stoppe en evt. udvikling af shock samt andre komplikationer (fx sepsis og DIC). I Danmark er meningokokkerne ofte følsomme for penicillin, så dette gives i.v. i højt dosis. Der gives kortikosteroid oveni, da dette reducerer inflammationen og neurologiske sequelae såsom høretab og epilepsi. Nære kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret meningokoksygdom tilbydes profylakse med penicillin og evt. vaccination*. Yderligere er meningitis en anmeldelsespligtig sygdom, som derfor skal meldes til embedslægen med det samme.

SOFAS

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.