- Reklame -

Sidste år bragte Sund & Hed en artikel, der gjorde opmærksom på, at man som studerende skal være yderst varsom med at tjene for meget da man, hvis man overstiger sit fribeløb (som for de fleste studerendes vedkommende er sat til 10.701 kroner per måned i 2014), ender med at tilbagebetale sin SU. Der skal gøres opmærksom på, at fribeløbet er hævet fra 9043 i 2013, til 10.701 i 2014.

Carla Ragnhild Kruse

Carla Ragnhild Kruse
Chefredaktør

Det er klart, at det at modtage SU er et enormt privilegium for studerende, som selvfølgelig hverken skal udnyttes eller tages for givet. Når det er sagt, er det vigtigt, at SU modtagere føler sig trygge ved at tage arbejde, som kan bidrage til deres CV uden at frygte for at skulle tilbagebetale SU.

SU kontoret har rettet henvendelse til Sund & Hed og været behjælpelige med at besvare en række spørgsmål. Ligeledes vil vi på Sund & Hed og ved SU kontoret gerne høre, hvis I studerende har konkrete forslag til, hvorledes vejledning med hensyn til SU kan forbedres. Vi bringer hermed specifikke spørgsmål til SU kontoret på SDU samt svar.

Hvornår tæller et legat med i egenindkomst, og hvornår bliver ens fribeløb forhøjet svarende til legatet
Som det kan læses på: http://www.su.dk/SU/betingelser//fribeloeb/forhoejet/Sider/default.aspx kan fribeløbet forhøjes med samme beløb, som det man får i legat eller skolarstipendier til uddannelsesformål, hvis disse er skattepligtige. Modtager man derfor et legat, som er skattepligtigt, kan man lægge legatets beløb, før skat, til sit fribeløb. Dette vil altså ikke komme til at have en effekt på ens status som SU modtager. Man skal selv søge om at få fribeløbet forhøjet.

Der går et rygte på studiet om, at man kan oprette for eksempel en ratepensionskonto, hvor arbejdsgiver kan indbetale lønnen direkte, hvorved indbetalingen ikke indgår i ens egenindkomst, da den ikke trækkes skat af.
Dette er svarende til en arbejdsgiveradministreret pensions-ordning, hvilket kan læses om på http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/indkomst/Sider/default.aspx.

Det er korrekt at beløb indbetalt af arbejdsgiver på en arbejdsgiveradministreret pensions-ordning med bortseelsesret (spørg SKAT om det begreb) ikke indgår i ens egenindkomst, da man ikke betaler skat af pengene ved indbetaling.

Sund & Hed kan i denne forbindelse oplyse, at man som studerende kan benytte sig af denne ordning fra år til år. Spørg arbejdsgiveren om mulighederne.

Hvordan forholder det sig i forhold til feriepenge?
Feriepenge tæller med i egenindkomsten i det år, hvor feriepengene beskattes. Typisk vil feriepenge beskattes i det år de er indtjent. Det kan dog være en god ide at tjekke beskatningen af ens feriepenge, hvilket kan gøres ved SKAT.

Hvordan forholder det sig året, hvor man er færdig med sin uddannelse?
Det år, hvor man færdiggør sin uddannelse, skal man være opmærksom på reglerne for periodisering. Man er omfattet af periodiseringsbegrebet, hvis man ikke er under uddannelse i januar eller december eller i 4 sammenhængende måneder.

Opfylder man en af betingelserne, betyder det, at man må tjene ubegrænset i de måneder, hvor man ikke er indskrevet på en uddannelse. Man skal dog være opmærksom på, at de almindelige regler om fribeløb og indkomst fortsat gælder for de måneder, hvor man er indskrevet på en uddannelse.

På dette link kan man se nærmere på fribeløb: http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fribeloeb/Sider/satser.aspx og på dette link kan man se nærmere om periodisering: http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/periodisering/Sider/default.aspx.

Til slut kan det nævnes, at man som medicinstuderende skal være opmærksom på at melde sig ind i en A-kasse, hvis man vil undgå karensperioden, hvor dagpenge ikke udbetales, som  nyuddannet læge. Indmelder man sig ikke i en A-kasse senest et år før man er færdig med sin kandidat, vil man ikke modtage dagpenge den første måned efter endt uddannelse.

Følg hele historien
Læs den oprindelige artikel her.

Der kan hentes mere information om dagpenge på http://www.fadl.dk/fadldk/arbejdsliv/gratis-a-kasse/.

På Sund & Hed vil vi løbende gøre vores læsere opmærksomme på ændringer i regler med hensyn til SU, dagpenge eller egenindkomst, hvorfor vi gerne høre om studerendes erfaringer.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.