- Reklame -

Det er en meget stor glæde at kunne byde alle nye studerende velkommen til Syddansk Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

I år har ansøgertallene til de videregående uddannelser sprængt alle rammer, og universitetet har kunnet optage det største antal studenter nogensinde.

Vi har også kunnet glæde os over, at der har været et rekordhøjt antal førsteprioritetsansøgninger til universitetet. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan vi – udover vore allerede etablerede uddannelser – byde velkommen til en nyskabelse, idet psykologistudiet jo netop er gået i gang i samarbejde med de samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter.

Der var i alt omkring 1000 ansøgere, og efter forskellige udvælgelsesprocedurer er resultatet, at godt 100 studerende er kommet gennem nåleøjet og kan gå i gang med det nye psykologistudium. På fakultetet glæder vi os vældig meget til, at disse nye studerende giver deres værdifulde bidrag til det samlede miljø.

Ligeledes er Institut for Psykologi under opbygning, og igen er det et utrolig velkomment og væsentligt bidrag til fakultetets og universitetets samlede forsknings- og undervisningspalet. Psykologien kommer ind rigtig mange steder og har allerede samarbejdsrelationer til de fleste af de øvrige sundhedsvidenskabelige institutter og til de øvrige fakulteter.

Idrætsuddannelsen har gennemgået store forandringer og moderniseringer. Samtidig har forskningsmiljøerne på Institut for Idræt og Biomekanik, IOB, gennem de senere år oplevet en fantastisk opblomstring, så man behandler fysisk aktivitet og bevægelse på alle niveauer, cellulære processer, hele individer i samspil med det omliggende samfund, by- og landskabsindretning, innovation og historiske emner for blot at nævne noget. Og det hele sker på et forskningsmæssigt meget højt plan.

Disse sprudlende miljøer kan være en god del af forklaringen på, at vi tiltrækker et stigende antal studerende og kan byde velkommen til 120 studerende inden for dette område.

Vi har flere fælles børn med andre fakulteter.

En nyskabelse er farmaceutuddannelsen, hvor bacheloruddannelsen er placeret på Naturvidenskab og kandidatuddannelsen kan tage en klinisk orienteret retning, som vil være placeret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og en mere laboratoriebaseret retning baseret på Naturvidenskab.

Det er første gang, der udbydes en farmaceutuddannelse uden for København, og den store søgning til uddannelsen viser, at det var et rigtigt valg at satse på denne uddannelse.

Man kan ikke sige, at vi tager studerende fra den københavnske farmaceutuddannelse, idet man også der har haft rekordsøgning og optag. Der er simpelthen flere, som ønsker en længerevarende uddannelse, og særligt i vores lokale region, Region Syddanmark, er dette godt nyt, idet man her ligger under landsgennemsnittet med hensyn til andelen af befolkningen, som tager videregående uddannelser.

Lægeuddannelsen har som sædvanligt været topscorer i antallet af ansøgninger med over 2000 ansøgere. Men der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Sundhedsstyrelsen har en særlig afdeling, der beskæftiger sig med det fremtidige behov for læger i Danmark. Dette arbejde udmøntes i, at der i Finansloven angives, hvor mange studerende der må optages på landets lægeuddannelser. Så når man politisk beslutter at oprette en lægeuddannelse i Aalborg, må man for at finde 50 pladser til Aalborg hente disse på de øvrige lægeuddannelser.

SDU har derfor måttet aflevere 12 pladser til Nordjylland, og dette forklarer, at vores optag på lægeuddannelsen er faldet lidt.

Også velkommen til de nye studerende på Klinisk Biomekanik, Folkesundhedsvidenskab, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Biomedicin (sammen med Naturvidenskab), den nye uddannelse til Civilingeniør i Velfærdsteknologi (med Det Tekniske Fakultet), uddannelserne i Audiologi og Logopædi (sammen med Det Humanistiske Fakultet) og alle masteruddannelserne: Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren (med Samfundsvidenskab), Rehabilitering, Fitness og Træning og Medicinsk Billeddiagnostik (med University College Lillebaelt).

For mange er det givetvis en overraskelse, at paletten af sundhedsrelaterede uddannelser på fakultetet er så bred, men dette er et af vore karakteristika, og det er vigtigt, at de enkelte fagretninger kender til og respekterer de øvrige retninger for på langt sigt at sikre et samarbejdende sundhedsvæsen til gavn og glæde for den danske befolkning.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.