- Reklame -

Det er stadig populært at læse noget med sundhed. De nye uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kom forrygende i luften.

I løbet af sommeren har SDU bygget nyt ude på campus. Det er blandt andet i disse nye lokaler, at de studerende på psykologi og farmaceut kommer til at have deres daglige gang.

Der er blevet fyldt godt op på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU hen over sommeren.

Fakultetet har nemlig i år optaget langt flere nye studerende end tidligere.

Hvor der i 2009 blev optaget 653 studerende på de uddannelser, som fakultetet tilbyder – enten alene eller i samarbejde med andre fakulteter – var optaget i år steget til 856. En stigning på 203 ekstra nye studerende eller 31 procent.

Faktisk kunne fakultet have optaget over fire gange så mange, hvis der var frit optag.

Folk vil nemlig stadig gerne læse noget med sundhed. Med over 3700 ansøgninger i år blev Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet således det mest søgte fakultet på SDU. Og med uddannelserne medicin og psykologi råder fakultetet over universitetets to mest eftertragtede studier.

Bedre end forventet

Den store fremgang i optaget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skyldes dog, at de to nye uddannelser, psykologi og farmaceut, kom forrygende fra start.

Ansøgerne stod i kø, og psykologi- og farmaceutuddannelserne kunne lukke henholdsvis 110 og 97 studerende ind på deres første år, hvilket ifølge universitetet er en stor succes.

Det lå ligesom i kortene, at psykologiuddannelsen ville tiltrække mange ansøgere.

Det nye institut for psykologi på SDU er stadig under opbygning.
Det nye institut for psykologi på SDU er stadig under opbygning.

At farmaceutuddannelsen besad en lignende tiltrækningskraft, kom som endnu en glædelig overraskelse. Ikke mindst for Kim Brøsen, professor og overlæge og en af folkene bag den nye farmaceutuddannelse.

»Vi er ovenud tilfredse med de cirka 100 nye farmaceutstuderende. Vi vidste, at når vi gik fra at tilbyde unge, at de kan blive cand.pharma’er. og ikke bare cand.scient.pharm’er i klinisk farmaci, det vil sige erhverve retten til at kalde sig farmaceuter, så ville søgningen øges markant. Mit eget gæt var, at vi ville gå fra et optag på cirka 30 på lægemiddelvidenskab til cirka 60 på farmaceut første gang, vi udbød uddannelsen. Men det kom til at gå endnu bedre, og det er naturligvis ekstremt tilfredsstillende for os, der har arbejdet på dette projekt i snart fem år,« siger Kim Brøsen.

Succes skal forbedre uddannelsen

Han forklarer, at de knap 100 studerende og de indtægter, som det fører med, skal bruges til at lave en endnu bedre uddannelse. Den skal løftes fra god til fantastisk god.

»Vi vil gennemgå hele uddannelsen med en tættekam og kigge på hvert enkelt kursus. Især på de første to år af bachelorstudiet tror jeg, at vi vil se mange nye kurser specifikt for farmaceuter som erstatning for de gamle,« siger han og fortsætter:
»Noget af det, der kendetegner farmaceutstudiet i Odense er, at vi satser meget på farmakologi, human patofysiologi og rationel farmakoterapi. På kandidatstudiet har vi oprettet et nyt kursus i klinisk farmakologi for farmaceuter, som starter her i første kvartal. Kurset i human patofysiologi gennemgår i øjeblikket en omfattende revision under ledelse af Niels Marcussen, således at det kommer til at leve op til de krav, der stilles i moderne universitetspædagogik, samtidig med at det får en drejning, der gør, at det egner sig til farmaceuter.«
Det gode optag på farmaceutuddannelsen har også resulteret i flere ansættelser, der blandt andet skal give kurset i rationel farmakoterapi et kvalitetsløft og forbedre praktikdelen af den nye uddannelse.

De farmaceutstuderende skal især undervises i universitetets naturvidenskabelige afdeling.
De farmaceutstuderende skal især undervises i universitetets naturvidenskabelige afdeling.

Derudover har Kim Brøsen som formand for Lægemiddelkomitéen ved OUH været med til at oprette en Hospitalsenhed for Kvalitetssikret LægemiddelAnvendelse, HEKLA. Her arbejder kliniske farmakologer og kliniske farmaceuter sammen om at fremme rationel farmakoterapi og om den praktiske del af uddannelsen af kliniske farmaceuter.

At optage omkring 100 studerende på en ny uddannelse giver selvfølgelig også nogle udfordringer.

Derfor er man allerede nu opmærksom på, at det studentersociale liv skal fungere fra starten.

»Her er der ingen tvivl om, at vi kan lære af farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet. De har en fantastisk tradition for netop at sikre, at de studerende får det bedst tænkelige sociale miljø,« siger Kim Brøsen.

Optag på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gennem de seneste år

En dansk undersøgelse fra 2006 foretaget af Psykolog Gert Martin Hald fandt, at 60% af kvinderne og 92% af mændene havde set porno i løbet af de sidste seks måneder.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.