- Reklame -

FADL har sammen med de fire danske universiteter der udbyder medicin gennemført deres egen studiemiljøundersøgelse, der viser, at knap to tredjedele af landets kommende læger har oplevet psykiske problemer i studietiden.

Af Katia Bomholt, Redaktionssekretær

Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL, er gået sammen med universiteterne om, at undersøge hvordan studiefremdriftsreformen har indflydelse på de medicinstuderende på Aalborg, Aarhus, Syddansk og Københavns Universitet. Ud af de 8881 indskrevne medicinstuderende i landet har 31% svaret på undersøgelsen. Rapporten viser blandt andet, at 62% af de studerende har oplevet mentale problemer som stress under studiet. Deres problemer har givet konsekvenser som lavere karakterer og dumpede eksaminer. FADL antyder i rapporten, at især dumpede eksaminer kan give anledning til yderligere stress, idet fremdriftsreformen byder, at man skal tilmeldes reeksamen, samt 30 nye ECTS point hvert semester. Så de studerende (der netop dumpede på grund af stress) kan altså ikke få lov til at få deres reeksamen ud af verden, før de skal videre med helt nyt stof.

Fremdriftsreformen, der ligger til grund for tilblivelsen af undersøgelsen, er lavet for at de studerende bliver hurtigere færdige med deres uddannelser. Den betyder blandt andet, at man skal tilmeldes 30 nye ECTS point, altså i fag man ikke har haft før, hvert semester. Det betyder også, at skal man tage et semester eller modul om, skal man tage det samtidig med den nye undervisning. Omvendt kan man også opspare ECTS point, hvilket vil sige, at tilmelder man sig 40 nye ECTS point et semester, behøver man kun tage 20 det næste. Man kan også blive ved med at tilmelde sig fx 40 point, og på den måde blive hurtigere færdig med sin uddannelse. Men tilmelder man sig undervisning, bliver man også automatisk tilmeldt eksamen, der ikke længere kan frameldes, medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Ligeledes tilmeldes man automatisk omprøven, hvis man ikke består, og den kan heller ikke frameldes. ”Der er alt for meget bøger og alt for meget teori i forhold til også at koble ting sammen og tænke på, hvordan det hele egentlig skal fungere i praksis på et tidspunkt”, udtaler Kim Frost Lauritzen til P4 Fyn. ”Der er mindre tid til sociale aktiviteter og der er mindre tid til ting udenfor studiet. Folk de mødes og læser sammen og går hjem hver for sig.”

Fremdriftsreformen er generelt meget udskældt af de studerende, der deltog i undersøgelsen. 18% af de adspurgte, der i maj, hvor undersøgelsen blev gennemført, var omfattet af studiereformen, har overvejet at droppe ud på grund af fremdriftsreformen og 66% af alle adspurgte mener, at frafaldet vil stige på grund af reformen. Samlet set mener 4 ud af 5 studerende, at fremdriftsreformen øger stressniveauet på studiet.

Men det ser ud til, at de mange negative følger alligevel har blødt politikerne lidt op. Den 20. november blev det blandt andet vedtaget, at det nu er institutionerne selv, der bestemmer, om der skal være tvangstilmelding på 60 ECTS point om året og at universiteterne kan give dispensation til studerende, der er iværksættere eller formænd i frivillige organisationer. Der er i alt vedtaget 6 ændringer, der giver universiteterne mulighed for selv at tilrettelægge brugen af fremdriftsreformen.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.