- Reklame -

Sundhed er på mode.

Det er de færreste vist uenige i.

Mange vil nok også nikke ja til, at moden efterhånden har varet ved ret længe.

Medierne bugner af tips og tricks til, hvordan vi får et sundt og langt liv. Ikke mindst i forhold til træning og den rette kost.

Samtidig har samfundsforskere og politikere i snart en uendelighed snakket om sundhedssektorens gyldne fremtid.

For fremtidens cocktail af flere ældre iblandet en bredere vifte af behandlingsmuligheder gør, at der bliver nok at se til for personalet i sundhedssektoren fremover. Det er nok også derfor, at de selvsamme politikere og samfundsforskere fra tid til anden har benævnt den gyldne fremtid for sundhedssektoren med en vis bekymring i stemmen. Selv sundhed har jo en pris.

Der er altså god grund til at ville gøre sundhed til sit levebrød fremover.

Behovet er stigende. Udviklingen i rivende fart. Og samtidig er markedet globalt. Man kan hjælpe her eller i den tredje verden.

Med så lyse udsigter burde de sundhedsvidenskabelige uddannelser tiltrække en bred vifte af unge.

Og det gør de da også.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fik således flest ansøgninger af alle fakulteter på SDU.

Desværre virker det som om, den mandlige del af befolkningen slet ikke har opfattet mulighederne trods det enorme fokus.

Selv i en tid, hvor traditionelle mandearbejdspladser i den tunge industri konstant flytter fra landet og efterlader dystre udsigter for den del af befolkningen, der ikke uddanner sig, virker det som om, at moden med sundhed ikke er nået ud til alle dem, der bærer et Y-kromosom.

Optagelsestallene fra 2010 viser det med al tydelighed.

Tre ud af fire studerende på de nye psykologi- og farmaceutuddannelser er kvinder, henholdsvis 77 og 71 procent.

To ud af tre studerende på kiropraktik er kvinder, nemlig 66 procent.

Også på medicin er der traditionen tro flere kvinder blandt de nye studerende. Dog er andelen faldet i forhold til de seneste år, så kvinderne nu kun udgør lidt over halvdelen af de studerende, nemlig 53 procent. Om faldet skyldes tilfældigheder, at mændene endelig har fået øjnene op for muligheden, eller som onde tunger har hævdet en positiv kønsdiskrimination af mænd i kvote 2 optagelsessystemet, er endnu usagt.

Det eneste studie på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der i 2010 har optaget flere mænd end kvinder, er idræt, hvor de kvindelige studerende kun udgør 43 procent af de netop optagne.

I bund og grund er det underordnet, om fremtidens sundhedssektor bliver befolket af kvinder eller mænd.

Begge køn er jo lige kompetente til at løfte opgaven.

Det er på ingen måde her, at problemet ligger – så meget har ligestillingskampen forhåbentligt slået fast hos de fleste.

Derimod er det et problem, at det ene køn ikke komme med på en af de uddannelsesvogne, der har kurs mod fremtiden, men i stedet bliver stående tilbage på perronen.

Det giver ikke lige muligheder fremover – hverken socialt eller økonomisk. Og det er ikke ligestilling.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet må altså forsøge at lokke flere mandlige studenter til fremover.

De skal simpelthen have åbnet deres øjne for den gyldne sundhedssektor.

At her vrimler med kvinder, vil nok ikke være et lødigt argument.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.