- Reklame -

Det sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU omfatter en bred vifte af uddannelser. Her følger en kort præsentation af de kandidatuddannelser SUND udbyder på SDU, heriblandt tre nye: ergoterapi, jordemodervidenskab og klinisk sygepleje.

Medicin

 • 3 årig uddannelse der har til formål at forberede den studerende på livet som læge. Der er mere fokus på patientkontakt end på bacheloren, og man møder patienter både under uddannelsen og til eksamen. Der er træning i konkrete cases og sygehistorier og klinikopholdene er gradvist mere praktiske end observerende.

Som færdiguddannet har man titlen cand.med.

Klinisk Biomekanik

 • 2 årig uddannelse med fokus på klinik. Som kiropraktor er det primære mål at forstå og behandle bevægeapparatslidelser i primært ryg og ekstremiteter. Som færdiguddannet har man titlen cand.manu.

Idræt og Sundhed

 • 2 årig uddannelse med fokus på bevægelse, samarbejde og sundhedsfremme. Der er rig mulighed for studenterforskning og anden form for samarbejde med et dynamisk forskermiljø. Den studerende kan i høj grad selv sammensætte sit studie ud fra en række valgfag.

Som færdiguddannet har man titlen cand.scient.

Folkesundhedsvidenskab

 • 2 årig uddannelse i sundhed med blandt andet økonomisk, medicinsk og internationalt perspektiv.  De studerende beskæftiger sig med sygdom og sundhedsproblematikker på samfundsplan som f.eks. fedme og diabetes.

Som færdiguddannet har man titlen cand.scient.san.publ.

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

 • 2 årig uddannelse der søger at imødekomme et stigende behov for kompetente sundhedsprofessionelle til blandt andet leder- og undervisningsstillinger i sundhedssektoren. Undervisningen kommer omkring alt fra økonomiske og statiske aspekter til politik og velfærd.

Som færdiguddannet har man titlen cand.scient.san.

Farmaci

 • 2 årig uddannelse. Som farmacistuderende lærer man om lægemidlers virkning og fremstilling og får forståelse for lægemidlers indbyrdes interaktion, virkning på cellulært niveau og organniveau. Som færdiguddannet har man titlen cand.pharm.

Fysioterapi

 • 2 årig uddannelse. Med en kandidatgrad i fysioterapi er man rustet til at løse mere specialiserede opgaver eller til at lave en ph.D. Kandidatuddannelsen søger at styrke den evidensbaserede viden og sikrer at de studerende har prøvet teorierne grundigt i praksis.

Som færdiguddannet har man titlen cand.scient.

Jordemodervidenskab

 • 2 årig er en overbygning med forskningsrettet, evidensbaseret undervisning. Den ruster de studerende til at anvende den nyeste viden og forskning inden for graviditet-, fødsels- og barselsområdet. Der er desuden undervisning i økonomi og ledelse i jordemoderfaget.

Titlen som færdiguddannet er endnu ikke besluttet. Et forslag er cand.san.mama.

Ergoterapi

 • En 2 årig uddannelse i ergoterapi der styrker den studerendes evne til at benytte evidensbaseret forskning i sin hverdag som terapeut. Uddannelsen fremmer lederegenskaber og skaber en større viden om forskning samt hverdags- og velfærdsteknologi.

Som færdiguddannet har man titlen cand.san.

Klinisk Sygepleje

 • 2 årig uddannelse der gennem både målrettet sygeplejeundervisning og tværfaglige timer med de studerende i ergoterapi- og jordemodervidenskabskandidaterne giver en bredere klinisk viden om praksis og sundhedsteknologi i sygeplejen. Uddannelsen giver også indsigt i forskning og videnskabelige metoder der kan inkorporeres i klinikken.

Som færdiguddannet har man titlen cand.cur.

Psykologi

 • 2 årig uddannelse, der giver den studerende adgang til at virke som psykolog. Med fokus på mennesket som helhed lærer den studerende, hvorfor og hvordan mennesker tænker og føler. Man lærer om psykologens samfundsrolle og får en grundig indføring i at vurdere etiske spørgsmål både på samfund- og individplan.

Som færdiguddannet har man titlen cand.psych.

Tekst af: Katia Bomholt, Redaktionssekretær

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.