- Reklame -

Som studerende og som videnskabelig medarbejder på et universitet er det naturligt, at hverdagen foregår i et internationalt miljø, hvor den nyeste viden om undervisning og forskningsresultater strømmer på tværs af landegrænser og kontinenter til inspiration og glæde for de studerende..

Selv om man som studerende måske har planlagt en karriere i Danmark, er det afgørende, at kvaliteten af uddannelsen har et internationalt niveau, så man som kandidat ubesværet kan sammenligne sig med kandidater fra andre universiteter i ind- og udland – og kan konkurrere om og få drømmejobbet i Danmark, men også på det globale jobmarked.

Hvorfor internationalisering?

Vi stræber efter at gøre vores kandidater så dygtige og attraktive som muligt. Internationalt orienterede uddannelser, der er funderet i et forskningsmiljø med forskere, der er udvalgt blandt kvalificerede og talentfulde ansøgere fra hele verden, gør SDU’s kandidater attraktive nationalt og internationalt. Allerede som studerende kan man opbygge et internationalt netværk, og man får udbygget sine sproglige og kulturelle kompetencer som et ekstra og vigtigt krydderi til sin uddannelse.

SDU og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har allerede i dag et internationalt miljø med forskere, undervisere og studerende fra mange dele af verden. Og vores studerende har også i dag mulighed for at rejse ud og tage en del af deres studium i udlandet – og mange udnytter denne mulighed. Men vi vil gøre miljøet endnu bedre og gøre det mere enkelt at rejse ud under studiet.

Strategi sikrer SDU’s position

SDU’s strategi 2020 tager udgangspunkt i, hvordan SDU kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer i en globaliseret verden. Forskning og uddannelse af højeste kvalitet er en forudsætning for, at vi kan løse fremtidens globale udfordringer inden for blandt andet sundhed, klima, sikkerhed og økonomi.

I SDU’s strategi 2020 er internationalisering den ene af fire søjler (de øvrige er: forskning, uddannelse og samfundsengagement). Til at understøtte strategien er der igangsat fem handlinger, der skal sikre, at strategien føres ud i livet og dermed implementeres i vores dagligdag. Tre af disse tager udgangspunkt i internationalisering.

De tre handlinger er:

– Rekruttering og fastholdelse af talentfulde videnskabelige medarbejdere

– Internationalisering af uddannelser

– Internationalisering af forskning

og en fjerde handling, der handler om TAP’ers (TAP = teknisk administrativt personale) kompetencer, har også internationalisering som en vigtig dimension.

Handlingerne skal være med til at sikre den ypperste kvalitet af forskningen og uddannelser – og sikre at vores studerende fremadrettet kommer til at færdes i et endnu mere internationalt miljø. Både hjemme på SDU og på studieophold i udlandet.

 

Personligt internationalt netværk

Via handlingerne kommer der fokus på at tiltrække de bedste forskere og undervisere fra hele verden. Vores studerende skal opleve et stærkt internationalt studie- og forskningsmiljø og få adgang til et solidt netværk uden for SDU gennem vores internationale medarbejdere. Der bliver også sat fokus på at skabe gode rammer for, at nuværende videnskabelige medarbejdere kan tage et forskningsophold på et udenlandsk universitet, så det internationale netværk vedligeholdes og udbygges.

Når det kommer til studerende, er der taget fat på at øge antallet af danske studerende på udlandsophold og øge antallet af udenlandske studerende på SDU. Det gøres ved at skabe gode rammer for et udlandsophold som en del af uddannelsernes studieordninger og etablere gode samarbejdsaftaler med interessante udenlandske universiteter. Det vil gøre det lettere at planlægge et udenlandsophold som en del af den igangværende uddannelse og sikrer, at det kan ske uden studietidsforlængelse.

Som studerende på Sundhedsvidenskab får du allerede i dag en uddannelse på et internationalt niveau og i et internationalt miljø. Men i fremtiden vil det blive mere ligetil at vælge et udlandsophold, idet det bliver en integreret del af uddannelsen. Og så vil flere af dine medstuderende være udenlandske – det er en god indgang til et personligt internationalt netværk.

Ole Skøtt, dekan

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.