- Reklame -

Vi er nu en måneds tid inde i efterårssemestret og vore studerende er forhåbentlig kommet godt i gang på vore ca. 15 forskellige uddannelser. Vi har igen kunnet glæde os over rigtig gode søgetal til de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Ja, i år kunne man i pressen læse, at medicinuddannelsen på SDU med 2627 ansøgere var Danmarks mest søgte uddannelse, med sygeplejeuddannelsen på Professionshøjskole Metropol som nr. 2 og Medicin og Jura på KU som nr. 3 og 4.

Vi er naturligvis glade for, at uddannelserne er populære, selvom vi på grund af adgangsbegrænsningen desværre ikke har mulighed for at optage alle ansøgere. Trods det stiger søgetallet, og der er rigtig god brug for vore kandidater i samfundet.

De politiske signaler om, hvor mange med lange videregående uddannelser, der er brug for i samfundet, har ændret sig. For nogle år siden blev universiteterne af de daværende regeringer bedt om at øge optagelsen af studerende med det mål, at mindst 25 % af en årgang fik en lang videregående uddannelse. Dette førte til en stor stigning i antallet af studerende på landets universiteter, således også SDU. Nu er der ændrede signaler – og bekymring for om universiteterne uddanner kandidater og p.hd.’er til arbejdsløshed. Vi må regne med, at den dimensionering og adgangsbegrænsning, som er indført for kort tid siden – og som i første omgang hovedsagelig ramte de humanistiske fag og dele af naturvidenskab – vil fortsætte og udbygges, hvis man finder tegn på faldende beskæftigelse indenfor fagene.

For os som ansvarlige for uddannelserne på universitetet er det derfor supervigtigt, at uddannelserne hele tiden er toptrimmede, så vi er sikre på, at I studerende bliver efterspurgte, når I er færdige hos os. Vi gør det for eksempel ved at indbygge god kontakt med jeres senere virkefelter under studierne. Praktikophold kan give gode indgangsmuligheder til en arbejdsplads. Det bliver fx spændende at se, hvordan vores første hold psykologer, som kunne fejre dimission i august måned, vil blive modtaget på arbejdsmarkedet. De har haft kontakt til praktikstederne fordelt over et helt år. Foreløbig ser det lovende ud.

Nogle studerende oplever et stort pres for at gennemføre mange aktiviteter udenfor studiet for at kunne få et attraktivt arbejde efter studiet. Det kan være forskning, selvvalgte praktikophold fx i form af vikariater, og i studierelevant arbejde i andre lande. Samtidig er der kommet en fremdriftsreform, som gør det sværere at få tid til alle disse aktiviteter. Vi er på fakultetet helt klar over udfordringerne i disse ting, som ikke hænger godt sammen, og arbejder på at finde løsninger, som understøtter, at vore studerende har mulighed for at blive endnu dygtigere gennem relevante aktiviteter. Det handler både om at forsøge at få opblødt de meget firkantede regler, som de studerende skal følge, men også at arbejde med nye studieordninger, som indenfor studiet kan give bedre muligheder for fordybe sig i særlige områder. En revision af kandidatuddannelsen i medicin er således netop i støbeskeen.

Vi skal hele tiden have øje for, hvordan samfundet udvikler sig, så vore studerende får kompetencer, som ikke kun er efterspurgt nu, men også i fremtiden. Der sker store ændringer i demografien med flere og flere ældre mennesker, hvoraf mange vil have kroniske sygdomme. Der sker teknologiske udviklinger, telemedicin bliver måske en del af hverdagen. Der sker ændringer i befolkningens opfattelse af og krav til de sundhedsprofessionelle, fremtidens borgere forventer inddragelse på en helt anden måde end i dag. Og kravene til tværprofessionelt (mellem professioner) og tværsektorielt (mellem sektorer, fx hospitaler og kommuner) samarbejde vil også blive meget større, for at kunne løse fremtidens komplekse situationer. Med vores brede palette af uddannelser og vore dygtige studerende og medarbejdere, har vi alle muligheder for at løse opgaverne, så vi sikrer, at vores kandidater er efterspurgte i samfundet, også i fremtiden.

Ole Skøtt, Dekan

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.