- Reklame -

Der har længe været snak om at kandidatuddannelsen i medicin på SDU skal revideres, og i 2015 blev der sat gang i projektet. Sund & Hed har været med til møde med den styregruppe, der holder samling på, hvordan det skal formes og farves, og som dikterer opgaver for arbejdsgrupperne. Intentionen er at ordningen træder i kraft for nye studerende fra foråret 2017. 

Af Katia Bomholt, Redaktionssekretær

Gode erfaringer fra nuværende ordning

Overordnede principper for ny ordning

 • Velrenommeret uddannelse
 • Færdighedstræning, men bedre koordinering
 • OSCE
 • Ugekurser på 6. semester
 • Blokstruktur
 • Kommunikationsundervisning
 • Evidensbasering
 • Internationalisering
  • At home, international forskning og klinik, global health
 • Sundhedsteknologi
 •  Tværfaglighed
  • Fælles kurser med andre fag på SDU og med KU/AU
 • Pædagogisk opgradering af undervisning og eksamen
 • Talentudvikling (valgfag/retninger)
  • Forskning, kirurgi, molekylær medicin

På styregruppemødet lige før juleaften blev der diskuteret, hvad en ny kandidatordning skal indeholde og lagt nogle linjer for, hvad formålet med at reformere kandidatuddannelsen er. Erkendelsen af at der er nødt til at ske noget, kommer blandt andet på baggrund af, at der synes at være meget ringe mulighed for, at de studerende kan tage kurser på andre universiteter både i Danmark og udlandet. Ønsket er derfor, at der skal være et variabelt semester, hvor det vil være oplagt (måske endda opfordret) at de studerende søger ud. Samtidig vil dette semester kunne fungere som trækplaster for udenlandske studerende, og undervisningen skal således foregå på engelsk.

Et stort ønske fra styregruppen (der blandt andet består af ledere fra universitetet, overlæger, patienter og pårørende) var, at de kandidatstuderende skulle have mulighed for undervisning i sygehusvæsenet set med patientens øjne. Der var flere forslag på bordet om strukturen, men kernen var, at man ønsker, de studerende kan blive tilknyttet bestemte patienter. Og ligesom de på nuværende tidspunkt følger læger, skal de også have forløb, hvor de følger patienter, muligvis også udenfor sygehusregi, ved for eksempel at være med patienten hos egen læge, genoptræningsforløb etc.

Et andet emne, der lå til stor debat på mødet, var ønsket om talentudvikling, hvor særligt dygtige studerende skal have mulighed for at følge særskilte forløb, der kan hjælpe dem til større succes. Det affødte også en diskussion om, om man kunne inkludere undervisning i ledelse, både i klassisk forstand, hvor man bliver leder for et team, men også projektledelse, foreningsledelse, ledelse af patientforløber og lignende. Der er for mange nyuddannede læger, der har svært ved at tage ansvar og ved for lidt om retningslinjer og lovgivning i forbindelse med ledelse.

Sidst ønsker styregruppen at tage et grundigt kig på, hvordan de studerende går til eksamen. Man ønsker at beholde de praktiske OSCE eksaminer hvis økonomien tillader det, mens nogle skriftlige eksaminer trænger til en overhaling. Der blev ikke snakket yderligere om, hvordan de skriftlige eksaminer skulle udformes fremadrettet, men opgaven blev uddelegeret til en af arbejdsgrupperne.

Men hvad mener de studerende?

Midt i januar blev der afholdt et møde, hvor studerende diskuterede hvilke ting kandidaten mangler, og hvad der helst skal beholdes. Generelt har de studerende et ønske om, at der skal være større mulighed for at undervisningen kan følges hjemmefra. Både i form af streaming af forelæsninger, men også ved at svært stof suppleres med podcasts, mens nemt stof kan erstattes af samme. Dette kunne eventuelt frigøre noget af forelæsernes tid, som kunne investeres i spørgetimer, hvor der kan stilles konkrete spørgsmål eller fremsættes ønsker om uddybning af materiale. De studerende havde også spareforslag i forbindelse med færdighedstræningen, hvor instruktorerne ofte bare sidder og venter den første time mens teorien gennemgås – teori der i øvrigt kunne være gennemgået på en fælles forelæsning i stedet for én gang for hvert hold.

Der blev også lagt meget stor vægt på, at de studerende ønsker de praktiske OSCE eksaminer bevaret, både på grund af udbyttet, men også fordi OSCE eksaminerne virkelig adskiller Odense fra de andre universiteter i landet og giver de studerende nogle unikke redskaber.

Ny kandidat grupper

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.