- Reklame -

En guide til at holde styr på eksamensforsøg, konsekvenser og tilmeldinger

Artiklen opdateres løbende, og er senest opdateret februar 2018. (Per september 2020 er artiklen ved igen at blive tjekket red.)

Nu hvor Fremdriftsreformen er trådt i kraft, kan mange studerende være forvirrede over hvordan det forholder sig med eksamensforsøg. Det kan være svært at overskue konsekvenserne af ens beslutning, når man ikke længere har mulighed for at afmelde sig eksamen.

Vi har allieret os med de faglige vejledere på SUND for at få skabt et bedre overblik over eksamensreglerne.

Husk altid at tjekke din specifikke studieordning på mitsdu.dk/da/mit_studie, under din uddannelse og menupunktet “Uddannelsens opbygning”, hvis du er i tvivl – det er altid reglerne heri, der gælder.

Reglerne herunder gælder uddannelserne på SUND.

Nu hvor Fremdriftsreformen er trådt i kraft, kan mange studerende være forvirrede over hvordan det forholder sig med eksamensforsøg. Det kan være svært at overskue konsekvenserne af ens beslutning, når man ikke længere har mulighed for at afmelde sig eksamen.

Eksamenerne

Nedenfor har vi opstillet en række svar på særlige problematikker vedrørende eksamen; herunder eksamensforsøg og eventuel afmelding.

Antal eksamensforsøg

Alle studerende har tre eksamensforsøg til at bestå hver eksamen. Bruger man alle tre forsøg, uden at bestå, bliver man som udgangspunkt udskrevet fra studiet.

Udeblivelse fra eksamen

Hvis man ikke dukker op til en eksamen, bliver man registreret som udeblevet, og man har brugt et forsøg. Man har derefter to eksamensforsøg tilbage, og bestemmer selv hvornår man vil tilmelde sig disse.

Dumpet eksamen

Dumper man en eksamen, kan man som studerende selv bestemme placeringen af 2. og/eller 3. prøveforsøg. Som studerende skal man dog være opmærksom på studieaktivitetskravene, når man planlægger sit videre studieforløb efter en dumpet eksamen.

Studieaktivitetskrav

Som studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er du omfattet af et krav om studieaktivitet. Som studerende skal du, uanset hvornår du er optaget, bestå mindst én ECTS-udløsende prøve i løbet af en sammenhængende periode på et år. Hvis kravet ikke opfyldes vil du blive udmeldt fra din uddannelse.

For studerende optaget på pr. 1. september 2015 og fremefter gælder yderligere, at de skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Dette studieaktivitetskrav som er gældende for hele SDU, er et såkaldt akkumuleret studieaktivitetskrav.
På bacheloruddannelser og kandidatuddannelsen i medicin, altså på 3-årige uddannelser, håndhæves det akkumulerede studieaktivitetskrav på følgende måde:

Efter 1.studieår:

Udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået 45 ECTS.

Efter 2. studieår:

Udskrives de efter 1. studieår varslede studerende, som ikke har formået at ændre på kravet efter 1. studieår.
Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen 90 ECTS.

Efter 3. studieår:

Udskrives de efter 2. studieår varslede studerende, som ikke har formået at ændre på kravet efter 2. studieår.
Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen 135 ECTS.

Efter 4. studieår:

Udskrives alle studerende, der ikke lever op til reglerne for senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser.

På alle 2-årige kandidatuddannelser, håndhæves det akkumulerede studieaktivitetskrav på følgende måde:

Efter 1.studieår:

Udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået 45 ECTS.

Efter 2. studieår:

Udskrives de efter 1. studieår varslede studerende, som ikke har formået at ændre på kravet efter 1. studieår.
Der udsendes et varsel til de studerende, der ikke har bestået tilsammen 90 ECTS.

Efter 2½ studieår:

Udskrives kandidatstuderende, der ikke lever op til reglerne for senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser.

Sygemelding fra eksamen

Hvis man sygemelder sig inden eksamen ved at sende en lægeerklæring til Registrering & Legalitet jævnfør retningslinjerne på sdu.dk, så bruger man ikke et eksamensforsøg, og man har derfor stadig tre forsøg tilbage.

Jeg har brugt alle mine 3 eksamensforsøg. Bliver jeg smidt ud?

Som tidligere nævnt, så bliver man som udgangspunkt smidt ud. Der kan dog være usædvanlige forhold, der gør, at man kan søge om at få dispensation til et fjerde prøveforsøg:

Hvis man har brugt sine tre eksamensforsøg, kan man søge dispensation til et fjerde forsøg hos Studienævnet.  Man kan ikke få annulleret et forsøg. Studienævnet vurderer hver enkelte ansøgning individuelt, og kigger efter, om der har været usædvanlige dispenserende omstændigheder ved et af de tre brugte forsøg.

Usædvanlige omstændigheder kan være:

  • Sygdom hos en selv eller i nærmeste familie
  • Har oplevet svære familiære problemer
  • Dødsfald i nærmeste familie

Dispensationer gives som udgangspunkt ved usædvanlige omstændigheder, som den studerende ikke har været ansvarlig for.

Har du brugt dine tre forsøg uden at bestå en eksamen, så kom forbi dine faglige vejledere, så vil vi prøve at hjælpe dig videre.

Kan jeg slippe for at gå til eksamen?

Som udgangspunkt nej. Men der kan være usædvanlige forhold, hvor du kan slippe for en eksamen. Igen kræver dette en dispensationsansøgning til Studienævnet.

Det vil være muligt, ved usædvanlige omstændigheder, at få afmeldt eksamen, selvom den var tilmeldt oprindeligt.

Om dispensationsansøgningerne

Når du sender en dispensationsansøgning til studienævnet, er det væsentligt, at din ansøgning opfylder de kriterier, der er på Studienævnets hjemmeside på sdu.dk. Har du yderligere spørgsmål, vil vi gerne hjælpe dig videre med din ansøgning.

Slutteligt

Brug jeres eksamensforsøg med omhu! Alle kan opleve at dumpe en eksamen (sker for langt de fleste), men at udeblive fra en eksamen er aldrig en god ide.

Husk, at I altid er velkomne til at tale med os.

Du kan finde træffetider på din Faglige Vejleder på SDU’s hjemmeside under din uddannelse: mitsdu.dk/da/mit_studie.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.