- Reklame -

Vi har spurgt tre studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet, om deres holdninger til etik og moral.

1) Føler du, at studiet har klædt dig godt på til at klare dit kommende arbejdes etiske problemstillinger?

2) Hvad er efter din mening, vor tids største moralske dilemma. Hvorfor

3) Kan man sige, at et samfunds kulturelle og moralske værdier er bedre eller mere rigtige end nogen andres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Maria Frandsen, 4. Semester, Folkesundhedsvidenskab

1) ”Ja. På studiet lærer vi at være opmærksomme på arbejdsrelaterede etiske problemstillinger. Et eksempel er screening for brystkræft. På den ene side kan man forebygge mange tilfælde af brystkræft ved screening og på den anden side skabe unødvendig frygt for dem med falsk positive test.”

2) ”Jeg synes det er problematisk hvordan man lever og måler det gode liv. Der er en tendens til, at man sætter lighedstegn mellem det lange liv og det gode liv specielt i medierne og på den politiske dagsorden.”

3) ”Efter min mening kan man ikke stille nogle bestemte kulturelle og moralske værdier op på en piedestal som værende bedre at leve efter end andre, da alle mennesker har forskellige kulturelle og moralske værdier, som danner grundlaget for netop deres definition af det gode liv”

Christine Neistrup,  4. semester, Idræt og Sundhed

1) ”Ja, det synes jeg i høj grad det har. Jeg læser Idræt & Sundhed, og fagene på denne uddannelse er noget anderledes end ’almindelige’ uddannelser. Vi oplever fag som PBL (problem-baseret-læring), teambold, hvori der indgår konfliktløsning, samt mange kropslige fag der gør os i stand til at føle efter, hvornår noget føles rigtigt eller forkert.”

2) ”Hvis jeg skal vælge må det nok blive den forfærdelige tendens folk har til at gemme sig bag skærmen i dag. Det ville være rart, hvis man turde være ærlig – også når det er ansigt til ansigt. Man ville have godt af at lære at turde sige sin mening på en sober måde, og også selv lytte til andres. ”

3) ”Jeg synes det bliver svært at argumentere for, at noget skulle være bedre frem for noget andet. Et samfund rummer forskellige folkefærd, med forskellige kulture og dermed moralske værdier. Derfor vil nogle ting betyde meget for ét folkefærd, og de samme ting ingenting for et andet. Det gør ikke disse værdier mindre værd – tværtimod synes jeg, vi bør prøve at forstå hinandens værdigrundlag. ”

Jonas Orup Krogh, 10. semester, Medicin

1) ” Ja. Ikke så meget på grund af etik-undervisningen, men mere fordi jeg sjældent kommer til at ende i en situation, hvor jeg står alene med et etisk dilemma. Desuden er jeg også utilitarist, hvilket gør det noget nemmere at tage etiske beslutninger. ”

2) ”Om målet helliger midlet. Især feminister, men også diverse socialister, islamofober, og/eller politikere foreslår, eller gennemfører, mange helt vanvittige tiltag for at forbedre verden. Målene er ofte hæderlige i sig selv, men metoden hvorpå de forsøges opfyldt er det sjældent. ”

3) ”Ja. Humanistiske og liberale værdier, som det meste af vestens værdier er bygget på, er åbenlyst det bedste, da man her har individet i fokus. Hvis man kun har rettigheder som del af en gruppe, f.eks. en bestemt race eller religiøs gruppe, så vil dem, der er uden for gruppen blive behandlet værre. Hvis alle har lige rettigheder, kan du ikke moralsk forsvare at fratage folk noget. ”

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.