- Reklame -

Velkommen til SDU og til SUND

Velkommen til alle nye og gamle studerende! Nu er det september og gangene summer af liv igen – og så er det nu, at vi skal fejre 50 års fødselsdag. Man kan sige at det er gået hurtigt, da SDU som sådan blev dannet i 1998 ved fusion mellem Odense Universitet og Sydjysk Universitetscenter og Handelshøjskole Syd og Ingeniørhøjskole Syd. Og sidenhen er fusioneret med en række andre institutioner.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har altid været en vigtig del af universitetet – faktisk var behovet for en lægeskole midt i landet en væsentlig årsag til etableringen af Danmarks tredje universitet (i dag SDU). SUND har haft og har fokus på at skabe forskningsmiljøer af høj international standard, og i dag har vi en bred palet med stærke forskningsmiljøer, som vi er stolte af, og som udgør grundlaget for vores uddannelser.

Ud over blikket for etablering af stærke forskningsmiljøer har vores vision, som er at bidrage til at forbedre menneskers sundhed, haft og har stor betydning for udviklingen af fakultetet og for vores uddannelser – og dermed vigtig betydning for vores studerende. Vi tror på, at vi ikke blot skal skabe store og vigtige forskningsresultater. Vi skal også sørge for, at den nye viden kommer i anvendelse inden for sundhedsområdet, i kommunerne og i samfundet. Denne overførsel af viden – translationel forskning – fra laboratorierne og forskningsmiljøer til borgere og anvendelser er i højsæde hos os.  Og det tætte samspil med det samfundet omkring os er også helt centralt for, at vi hele tiden stiller os spørgsmål, som er vigtige at få svar på.

Det betyder, at vi har tætte samarbejder med mange parter fra sundhedsområdet, fra kommuner, fra styrelser og fra andre relevante interessenter.

Dekanens hjørne (2)Det samme idegrundlag gør sig gældende i vores uddannelser. Vi har for eksempel indenfor de senere år etableret en række nye kandidatuddannelser, som bygger videre på de mellemlange sundhedsuddannelser, som ergoterapeuter, jordemødre, fysioterapeuter, sygeplejersker. Dette har vi gjort for at sikre en vidensudvikling og evidensbasering af de store dele af sundhedsvæsenet, som ikke tidligere var dækket af de traditionelle akademiske discipliner.  Alle vores uddannelser har nære relationer til verden udenfor universitetet, hvor vore kandidater og ph-d’er fortsætter deres arbejdsliv. Det bevirker, at mange organisationer kender vores kandidater og deres kvaliteter, og som kommende arbejdsgivere anerkender de de kompetencer, som vores uddannelser giver, og som er relevante og nødvendige på arbejdsmarkedet. Vores kandidater er særdeles vigtige for overførsel af ny viden til anvendelse, idet de tager den nye viden med ud på deres nye arbejdspladser.

Det, som vi tror på kan bidrage til at forbedre menneskers sundhed, er god forskning både til skabelse af ny viden og nyttiggørelse af den ude i virkeligheden, gode uddannelser og stærke relationer til sundhedsområdet og til hverdagen i institutioner, i fritidslivet, på arbejdspladser samt i deltagelse i udvikling af nye produkter og metoder, som også vil bidrage til bedre sundhed, behandling og genoptræning.

Er man som studerende interesseret i udvikling og innovation af nye produkter til sundhedsområdet, kan man deltage i et nyt projekt HealthTech Innovator, hvor studerende fra SUND og TEK går sammen i mindre grupper og besøger sygehusafdelinger, hvor de hører om praktiske problemstillinger og udfordringer. På den baggrund udvikles nye løsninger til afdelingerne – og er idéerne gode nok, kan de også være heldige at få finansiering. Det er et projekt, som ligger ud over dit almindelige skema, og som i konceptet minder om TV-programmet ’Løvens hule’.

SDU er ikke kun forskning og uddannelser i laboratorier og i auditorier. Det sociale vægtes også højt. SDU arbejder i disse år med at forbedre studiemiljøet med mødesteder, hyggekroge og mere plads til studenterforeninger.

Mange studerende på SUND er interesseret i sport, motion og fitness. Her er SDU også med! I finder gode fitness-muligheder, stor svømmehal, masser af foreninger og tiltag, som dækker mange sportsgrene og –interesser. Og så har vi selvfølgelige det helt enestående atletikanlæg, som den olympiske komité OIC i 2015 kårede som verdens bedste foran 125 andre anlæg.

I Esbjerg planlægger vi at flytte SDUs aktiviteter fra Niels Bohrs Vej til en placering sammen med UC Syddanmark, for på den måde at skabe et meget større og mere interessant studentersocialt miljø. Det er simpelthen sjovere at studere, når der er mange flere unge mennesker.

Der er også mange planer for Campus Odense i fremtiden. Cortex Park udbygges med boliger, indkøbsmuligheder og virksomheder. Letbanen vil fra 2020 blive en ny transportmulighed til campus, og i 2022 flytter OUH og den del af SUND, der i dag har til huse i Winsløwparken, til campus, hvor det bygges sammen med de eksisterende universitetsbygninger. Det bliver ganske unikt – vi kender pt. ikke andre steder, hvor et universitet med fem fakulteter er bygget direkte sammen med et universitetshospital. Det vil skabe nye muligheder for forskningssamarbejder, uddannelsessamarbejder, udvikling og innovation – og det vil få international bevågenhed.

Glæd jer til en spændende uddannelse på SUND og til en fremtid med nye uudforskede muligheder, som I kan blive en del af.

 

Velkommen!

Ole Skøtt

Dekan

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.