- Reklame -

At finde ud af, hvordan man får økonomien til at hænge sammen, er i sig selv en jungle, men skal man tilmed have lagt et barn oven i ligningen, kan det blive helt uoverskueligt. Vi har her samlet hovedpunkterne for, hvilke muligheder man har som SU-modtager, hvis man har eller får et barn, mens man studerer. Vi anbefaler dog til enhver tid, at du kigger forbi SU-kontoret på Campus, hvis du er i tvivl om noget. Bemærk venligst, at alle SU satser nævnt nedenfor er før SKAT.

Du får barn under uddannelsen
Som nye forældre (både biologiske eller adoptiv) får man et sæt ekstra SU-klip som tillæg til den SU, man allerede modtager. Mor får 12 klip, og far får 6. Med de klip har man tre valgmuligheder, nemlig enkelt-, dobbelt- eller mixklip.
Med enkeltklip kan du som mor holde fri op til 12 måneder, som far 6, hvor du får udbetalt dine fødselsklip ét klip ad gangen. På den måde får man udbetalt den SU man plejer, selvom man ikke er studieaktiv i perioden. Hvis man får handicaptillæg, skal man dog være opmærksom på, at et fødselsklip kun giver grundsatsen (5.941kr pr måned), så man går væsentlig ned i SU-indkomst, hvis man vælger enkeltklip som handicappet.
Med dobbeltklip kan man holde fri i op til 6 måneder som mor og 3 måneder som far. Så får man 11882kr om måneden i de måneder, hvor man vælger dobbeltklip og behøver ikke være studieaktiv i perioden.
Sidst kan man vælge mixklip. Det betyder, at man i stedet for at holde fri, bliver på uddannelsen og fortsætter med at læse. Med mixklip får man, udover sin almindelige SU, udbetalt et fødselsklip. Det betyder i praksis, at man får 11882kr (plus evt. tillæg) om måneden i op til 12 måneder som mor og 6 måneder som far. Det kræver naturligvis, at man er studieaktiv.

Du behøver ikke slå dig fast på en bestemt udbetalingsmåde. Du kan mixe og matche som det passer dig, så længe du har fødselsklip tilbage. Du skal bare være opmærksom på, at klippene ikke kan gemmes mellem uddannelser.

Som mor kan du også vælge at overføre op til 6 klip til barnets far, og her gælder i øvrigt samme regler som for hans egne klip. Begge forældre kan også vælge, at gemme fødselsklippene så længe de har lyst inden for samme uddannelse. Så man behøver altså ikke bruge dem med det samme, barnet kommer.

Fødselsklip gives også til personer, der ellers har opbrugt deres almindelige SU.

Du har allerede barn

Hvis du starter på en uddannelse (eller skifter fra bachelor til kandidat), efter du har fået barnet, mindre end 12 måneder efter for mor eller 6 måneder for far, kan du også få ekstra SU. Det fungerer på samme måde som fødselsklippene, men du kan kun få ekstra klip for det antal hele måneder, der er tilbage af perioden på 12 eller 6 måneder. Så hvis du får barnet i april og starter uddannelse til september, er der 4 hele måneder mellem fødsel/adoption og uddannelsesstart, og mor kan derved få 12-4=8 ekstra klip, mens far kan få 2.

Som forsørger til et barn er der også mulighed for at få mere i SU i nogle tilfælde. Barnets forsørger er den eller de forældre hos hvem, barnet har folkeregisteradresse.

Du kan få forsørgertillæg, hvis du bor i parforhold med en, der modtager SU. Det behøver ikke være barnets anden forælder, men partneren skal modtage SU. Du kan aldrig modtage forsørgertillæg og fødselsklip samtidig, heller ikke hvis du får et barn mere – der må du vælge. Forsørgertillægget er 2.373kr.

Hvis du er enlig forsørger af barnet kan du få et højere tillæg på 5.941kr om måneden, forudsat (ja, du læste rigtigt) at du allerede modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Sidst har du også mulighed for at optage supplerende SU-lån som forsørger, så du har kan låne 1.521kr mere om måneden. Desuden må du tjene mere ved siden af SU’en, og dit fribeløb forhøjes med 27.303kr om året (2275,25kr om måneden) per barn – selv hvis du ikke har forældremyndigheden for barnet.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.