- Reklame -

Øjensygdomme
Af: Toke Bek, Jesper Hjortdal og Morten La Cour
ISBN-nr: 978-87-7749-842-8
2. udgave 2016, FADL’s Forlag
Pris: 425 kr. via studenterboghandel.dk

Anmeldt af Kasper Andersen (10. semester).

Øjensygdomme fra FADL’s forlag sigter efter at være en pensumdækkende lærebog i øjensygdomme, der kan anvendes ifm. oftalmologiundervisningen på universiteterne i Danmark. Dette mål når den.

De første kapitler dækker øjets anatomi samt oftalmologiske grundprincipper, herunder specialespecifikke undersøgelsesteknikker. Efter introduktionskapitlerne gennemgås systematisk de vigtigste øjensygdomme. De kliniske kapitler er kendetegnede ved meget detaljerede og velskrevne afsnit om patofysiologi. Afsnittene giver en god forståelse af den enkelte sygdom og fungerer som et fundament, hvorfra man kan forstå klinikken. Det skal bogen have ros for! Desværre får bogen dog en tendens til at gentage sig selv, netop fordi der fyldes så meget viden på under patofysiologien.

Jeg har netop brugt bogen på K11, hvor kapitlerne mere eller mindre passer med den undervisning man får i de enkelte emner. Bogen var altså fint pensumdækkende, selvom den måske var lige til den detaljerede sid, ift. mine behov. Man kunne godt ønske sig et bedre kapitel om neurooftalmologi, da kapitlet desværre er lidt rodet i bogen her og emnet fylder meget på blokken. Desuden kunne man godt ønske sig flere tabeller, hvor ligheder og forskelle mellem de enkelte øjensygdomme blev sat overskueligt op. F.eks. beskrives de forskellige former for diabetiske øjenforandringer udelukkende i brødtekst, hvorfor det bliver en anelse at bevare overblikket til sidst. Desuden skifter forfatterne en del mellem danske og latinske betegnelser, hvilket også kan virke lidt forvirrende.

Alt i alt synes jeg, at bogen er pengene værd. Den er nok især egnede til studerende, der har en speciel interesse i oftalmologi eller neurologi, da den har potentiale til også at være opslagsværk efter endt uddannelse.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.