- Reklame -

I sidste udgave af Sund & Hed skrev jeg om præcisionsmedicin, som er en ny personlig og individuel behandlingsmetode, der er på vej ind i behandlingssystemerne.

Forebyggelse og behandling vil i fremtiden kunne skræddersys direkte til det enkelte individs genetiske profil. Herved kan uvirksom medicin – eller medicin med betydelige bivirkninger – i fremtiden undgås. Det vil få stor betydning for patienters livskvalitet, ligesom det betyder, at udgifter til uvirksom medicin mindskes.

Andre områder, der får større og større betydning for forskningen og sundhedsområdet er fx innovation og innovative løsninger samt den måde, hvorpå vi håndterer forskningsdata.

Velfærdsinnovation og anden innovation, der forbedrer det daglige virke på hospitaler bliver mere og mere nødvendig for driften og udviklingen af hospitalerne. Danske hospitaler er i dag presset af de stadige besparelser, og der skal findes løsninger, som giver lavere driftsomkostninger samtidig med, at patienterne får bedst mulige og effektive behandlinger.

 

Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation er et område, som SDU prioriterer. En lang række forskningsmiljøer på SDU arbejder med velfærdsinnovation fra flere vinkler som teknologiske, sundhedsrelaterede og samfundsorganisatoriske.

Og netop SDU’s erfaring og evne til at arbejde på tværs af fagområderne kan betyde, at vi kan nå betydelige resultater og ny viden inden for dette område, som vil få væsentlig betydning for udviklingen af sundhedsområdet. Samtidig er det et forskningsområde, som åbner op for nye muligheder for spin-outs og etablering af virksomheder, der arbejder videre med at omsætte forskningsresultater til anvendelse.

Vores vigtige samarbejdspartnere i hospitalsvæsenet har også brug for innovative løsninger. Nyt OUH har færre sengepladser end det nuværende OUH. De ved – blandt andet via vores forskning i Max-Planck Odense Centeret – at der kommer betydelig flere ældre borgere i fremtiden, samtidig med at hospitalernes budgetter ikke følger med denne udvikling. Det betyder, at det er nødvendig at finde nye måder at gøre tingene på.

 

Studerende er innovative

Ud over det stærke forskningssamarbejde mellem SDU og sundhedsvæsenet om nye løsninger inden for forebyggelse, behandling, telemedicin, rehabilitering, mv., så er vores studerende også vigtige spillere i denne udvikling.

SDU har fokus på talentfulde studerende og innovation og har etableret et tværgående talentprogram ”Welfare innovation and entrepreneurship,” som startede i dette efterår, og løber over et helt studieår og afsluttes i juni 2017. Programmet er ekstracurriculært, og giver 20 ECTS points ekstra på eksamensbeviset. Det indeholder blandt meget andet en 3 dages camp ved University of Pisa og deres incubatormiljø, plads i SDU Cortex Lab i Odense, og deltagelse i Venture Cup.  Se mere om programmet på følgende link: http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Talentudvikling/Entrepreneurtalent

I lidt mindre skala har vi etableret initiativet HealthTech-Innovator, hvor studerende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet bidrager til at finde innovative løsninger til konkrete kliniske problemer i hverdagen.

De studerende besøger afdelinger på OUH, betragter hverdagen dér, får præsenteret problemer og ulemper – og på den baggrund konkurrerer de studerende om at udvikle og præsentere innovative idéer, som kan sættes i produktion.

HealthTech-Innovator blev holdt for første gang i 2016, og blev en stor succes, idet de tre vinderhold alle har etableret virksomheder på grundlag af projekterne.  Initiativet gentages i foråret 2017 og kører fire lørdage og en enkelt torsdag, og for de bedste projekter vil der være mulighed for finansiering af de næste skridt mod virkeliggørelse af nye produkter.

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/studerende/healthtechinnovator

Med en uddannelse og et arbejde inden for sundhedsområdet sikrer I jer at være indenfor et område, der hele tiden er i hastig udvikling. Det byder på nye udfordringer og dermed nye muligheder, der kalder på nye løsninger og jeres gode ideer.  Jeres bidrag kan være med til at sikre denne udvikling og dermed i sidste ende medvirke til et bedre sundhedsvæsen og forbedring af menneskers sundhed.

God jul og godt nytår

Ole Skøtt, dekan

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.