- Reklame -

Og hvad sker der, med dem der gør? Vi har tjekket op på reglerne om, hvordan man forholder sig, når der er snydere på spil.

Eksamenssnyd for begyndere

Eksamenssnyd kan være mange ting og kan blandt andet afhænge af eksamensform og eksamenssted. Og selvom man skulle tro, at hvis man snyder til eksamen, snyder man kun sig selv, så er det faktisk vigtigt for universitetets og uddannelsens image, at de studerende ikke snyder. Hvis et universitet slækker på kontrollen og ikke fanger snyderne, bliver eksamens- og uddannelsesbeviser værdiløse. Når man er færdig med sin uddannelse, skal arbejdspladserne kunne stole på, at man har den faglighed, eksaminerne fordrer.

Hvis du opdager snyd

Derfor er det også vigtigt, altid at rapportere det til eksamensvagter, eksaminatorer, censorer eller nogen, der i øvrigt har med afviklingen af eksamen at gøre, hvis du opdager, at andre snyder. Hvis det er en stedprøve (altså en eksamen, der foregår et bestemt sted, fx en skriftlig eksamen), vil det typisk være eksamensvagten, du kan kontakte. Han eller hun vil undersøge, om der er noget, de kan gøre på stedet. Hvis det er en bestemt person, du har opdaget snyder, kan eksamensvagterne, hvis der er stærkt begrundet mistanke, bede personen forlade eksamenslokalet. Hvis der ikke er tale om stedprøver, men for eksempel 24 timers eksaminer, kommer udfaldet til at afhænge af, hvad for en slags snyd, der er tale om.

Uanset hvilken slags snyd, du har opdaget, vil din eksamen ikke blive berørt af det.

Det vil aldrig gå ud over dig, hvis du informerer om eksamenssnyd. Uanset hvilken slags snyd, du har opdaget, vil din eksamen ikke blive berørt af det. Du kan således ikke blive stillet til ansvar for andres snyd, og hverken din eller dine ikke-snydende medstuderendes eksamen vil bortfalde (til medicinerne: det gælder også til spoteksamen, så selvom nogen har en telefon i lommen, så dumper I ikke alle sammen).

Hvad sker der med dem, der har snydt?

Eksamenssnyd behandles efter ”Regler om disciplinære foranstaltninger ved Syddansk Universitet”. I grove træk betyder det, at hvis en ansvarsperson har begrundet mistanke om, at en person har snydt, vil der blive holdt et møde mellem studielederen, den studerende og evt. repræsentanter fra Studieservice. Mødet sikrer, at den studerende får mulighed for at forklare sig og tale sin sag. Herefter skrives en indstilling til rektor, der afgør, hvilke konsekvenser det skal have. Konsekvenserne afhænger både af, hvor alvorlig snyd der er tale om, om den studerende tidligere har fået advarsler samt opgavens størrelse. Det er altså værre at snyde i dit kandidatspeciale end i en lille multiple choice eksamen.

Rektor har fire sanktionsmuligheder: han kan tildele en advarsel, han kan forhindre, at den studerendes opgave bliver bedømt (det vil sige, at eksamen skal tages igen, og det tæller som et eksamensforsøg), den studerendes karakter kan annulleres (eksamen skal tages igen, og det tæller som et eksamensforsøg), eller han kan bortvise den studerende midlertidigt eller permanent.

Helt konkret vil det fx ofte give en midlertidig bortvisning på et helt semester, hvis man gemmer ting i udklipsholderen på sin computer før eksamen, og så indsætter dem i sit dokument under en skriftlig stedprøve. Når man bortvises ophører ens indskrivning, hvilket vil sige, at man ikke har nogen tilknytning til universitetet og dermed også mister sin SU. Det gælder også ved en midlertidig bortvisning. Her skal man selv henvende sig til universitetet, når ens bortvisning er ophørt, for at blive indskrevet på sin uddannelse igen. Hvis du vil se eksempler på, hvad der tæller som eksamenssnyd kan det gøres her.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.