- Reklame -

Det klassiske billede på en studerende er en, der trofast læser hver eneste side opgivet i pensum og møder op til alle forelæsningerne – også tidlig mandag morgen. Men er det nu også sådan, virkeligheden forholder sig? Vi har, gennem en spørgeskemaundersøgelse på Facebook, spurgt jer om jeres studievaner og holdninger til Team Based Learning.

Tanken om, at de studerende troligt møder op til forelæsningerne, bliver da også bekræftet i undersøgelsen. Hele 85,4% svarer, at de møder op til alle eller næsten alle forelæsninger. Så generelt kan vi sige, at vi har nogle ret pligtopfyldende læsere, i hvert fald når det gælder fremmøde. Om I lytter eller sidder på Facebook, mens I lader, som om I lytter, kan vi jo kun gisne om. Vi spurgte nemlig ikke ind til graden af udvist opmærksomhed, men derimod til udbyttet af forelæsningerne. Her er er nogle af de svar, der går igen, at forelæsningerne giver afgrænsning af pensum, samt et overblik og en bedre forståelse for begreber, teorier og detaljer. Flere pointerer dog også, at det kommer meget an på den givne forelæser. Både vedkommendes evner, men ligeså meget om der i forelæsningen bliver lagt vægt på at supplere viden fra pensum eller blot gennemgå det vigtigste. På en skala fra 1-6 (1=intet udbytte, 6=stort udbytte) rater ligegodt halvdelen udbyttet af forelæsningerne på 4 (se graf 1)

Hvordan folk læser pensum er meget forskelligt. Sammenlagt læser de fleste en del af (og altså ikke hele) pensum enten før eller efter forelæsningen. Angående mere specifikke studieteknikker til at læse pensum, er de tre mest brugte studievaner at læse en del af det opgivne materiale i de anbefalede bøger, at søge oplysninger på nettet og finde viden dér, samt at se videoer om emnet på nettet (se graf 2)

pensum
Graf 2

Team Based Learning

Team Based Learning (TBL) er åbenbart det nye sort. Det er en læringsmetode, som generelt skal indføres på alle uddannelser på SUND. Ideen er, at de studerende skal lære sammen. Undervisningen vil være bygget sådan op, at man først individuelt bliver testet i forståelse af emnet. Hernæst skal man tage samme test igen med sin studiegruppe, inden man får en kort forelæsning om det givne emne. Til slut får man en case i gruppen, som skal løses i fællesskab. Besvarelsen af casen og testresultaterne er afgørende for, hvorvidt man består timen og får adgang til eksamen. Det er de færreste af de adspurgte, der i dag har TBL på deres studie – faktisk kun 13,2%. De er da også relativt afvisende over for det, da 71,5% svarer ’nej’ til, at det er en god idé at indføre TBL på alle studier. Kommentarerne om, hvad man synes om TBL, er også meget forskellige. Nogle synes, det virker ressourcekrævende og mener, at det vil tage friheden fra de studerende. Andre synes det lyder fint i teorien, men er spændte på, hvordan det kommer til at fungere i praksis. De fleste pointerer, at man selv bør have ansvar for egen læring, og at TBL kan give problemer, hvis man ikke har en god studiegruppe. Desuden at TBL ”tvinger” de studerende til én bestemt læringsstil, hvor man måske føler, man lærer bedre på en anden måde. Der er dog relativ enighed om, at det langt fra er en god ide, at man skal bestå TBL-timerne for at få adgang til eksamen. Omkring 40% svarer ’slet ikke god ide’.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.