- Reklame -

Du er praktiserende psykiater på psykiatrisk afdeling i Region Syddanmark. Efter et par lange timer med administrativt kontorarbejde, ser du frem til mødet med en patient, som du ikke har truffet før. Du rækker ud efter kaffen og patientens journal og går spændt i gang med forberedelserne til mødet.

Patienten er en 35-årig, arbejdsløs kvinde, ved navn Bella, som adskillige gange i det forløbne år har været indlagt både på psykiatrisk skadestue og på hospitalet. I løbet af disse indlæggelser er Bellas symptomer blevet givet flere psykiatriske diagnoser, som fx skizofreni, borderline personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, stofmisbrug, PTSD., mm., og hun har derfor været igennem adskillige psykoterapeutiske og medicinske behandlinger. Hun har fået antidepressiver, neuroleptics, tranquilizers, lithium, betablockere mm., men intet har syntes at afhjælpe hendes symptomer. Bella er vokset op i en voldelig og kaotisk familie, og er notorisk blevet udsat for voldsomme, fysiske, psykiske og ikke mindst seksuelle, overgreb igennem sine barndoms- og ungdomsår. Hun har en overdrevet startle reflex og har svært ved at falde ned efter en episode. Bella har signifikante problemer med søvn, koncentration og hukommelse, og hun føler sig næsten altid ængstelig, ved siden af sig selv og grådlabil. Bella har ofte uforklarlige hovedpiner og muskelømhed.

Hun får tit flashbacks fra ”film”, som hun siger, hvor hun er hovedpersonen; hun kan dog ikke huske, hvor hun har set disse ”film” henne. Bella har et meget begrænset socialt netværk og kan ikke holde på relationer ret længe af gangen. Bella har alvorlige tilfælde af amnesi og blackouts; hun vågner ofte fra en form for trance, hvor hun ingen anelse har om, hvad hun har lavet, og hvor hun har været de sidste timer. Bella siger, at hun tit finder ting i sin lejlighed, som ikke er hendes. 
Bella har haft disse symptomer siden teenageårene.

Hvad er den mest sandsynlige diagnose?

Hvad er behandling(erne)?

Send dine svar til mailto:sekretaer@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 1/11-17. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
 Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.