- Reklame -

Global Health er et tilbud til rejselystende kandidatstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor de kan bruge to uger af deres sommerferie på et udlandsophold. Sund og & Hed var med, da de studerende, der havde været afsted i sommeren 2017, på et seminar i oktober skulle præsentere deres oplevelser for et auditorie fyldt med nysgerrige studerende.

Som rejsende med Global Health har man mulighed for at komme til hele seks eksotiske destinationer ude i verden – henholdsvis Ghana, USA, Palæstina, Grønland, Panama og Kina. Opholdet skal give de studerende et indblik i et andet lands sundhedssystem, og hvilke sundhedsudfordringer netop dette land står overfor.
Merete Munk, uddannelseschef på SUND, fortæller, at tilbuddet er udarbejdet i forlængelse af SDU’s vision om mere internationalisering, og den vision er man enig i på SUND. Tidligere har der været enkelte studerende, som selv har arrangeret ophold, men hensigten er at med Global Health modulet bliver det nemt at tage af sted, fordi fakultetet har forhandlet nogle udvekslingsaftaler på plads og gjort meget af forarbejdet.
Efter opholdet skal de studerende skrive en opgave, som har til formål at sammenligne deres nyfundne viden med måden, vi driver sundhedssystemer på i Danmark. De lærer at sætte tingene i perspektiv og overvejer, både hvad vi i Danmark kan lære af andre lande, men også hvad vi kan lære dem. Det giver de studerende en international erfaring, de kan bruge videre i deres studie men også i deres fremtidige arbejdsliv.

Uden wi-fi på indlandsisen

Fælles for dem alle er, at de svarer, det bedste ved deres ture var det alsidige program, hvor de fik kendskab til både politiske forhold og sundhedsforhold i landene. Især deres dag i praktik, hvor de fulgte en fagperson rundt i deres respektive arbejde, fik de rigtig meget ud af. Udover det faglige program, fik de også muligheden for at opleve en fremmed kultur indefra, hvilket de fik nogle sære og sjove oplevelser ud af.
”I forbindelse med en sejltur op til en mindre landsby oplevede vi at besøge en lille købmandsbutik, hvor man kunne købe alt fra frostgrønsager til ammunition,” fortæller en af dem, der var på Grønland denne sommer, mens hun trækker på smilebåndet.
Det er præcis oplevelser som disse, man især kan få ved at rejse ud. Det sætter éns holdninger i perspektiv, og tvinger én til at reflektere over måden at gøre tingene på. Præcis det med at reflektere var der også god tid til, for uden adgang til internettet og dermed kontakten til omverdenen, blev man tvunget til at være til stede i nuet. Men det så de studerende ikke som noget dårligt.
”Vi blev vant til at snakke med hinanden i stedet for at kigge på Facebook,” sagde en af de rejsende.

På strabadserende sejltur med Floating Doctors

For de studerende i Panama foregik opholdet lidt anderledes, fordi de deltog i et team af frivillige for organisationen Floating Doctors (FD). Her bestod arbejdet af at sejle med de frivillige fagpersoner rundt til forskellige baser i landet, hvor der blev holdt konsultationer. De lærte på den måde helt tæt på hvad arbejdet i FD består af, og hvilken forskel det gør for lokalbefolkningen, at de er i landet.
”Modsat herhjemme holder man familiekonsultationer, hvor en hel familie bliver konsulteret af en læge eller sygeplejerske på én gang. Konsultationerne kan derfor godt vare timer og ikke kun et kvarter som herhjemme, når enkeltpersoner går til læge,” lyder det fra en studerende, der har været i Panama.

Spirende interesse hos de nye studerende

Sara Hagedorn Jensen deltog i dagen og var meget begejstret for den og de muligheder, Global Health tilbyder.
”Jeg synes, det er super interessant at få muligheden for ikke alene at lære om andre landes sundhedssystemer, men også at være en aktiv del af processen. Jeg er blevet mere afklaret om, hvordan Global Health forløbet kan være med til at forme min faglige profil, og jeg håber, at jeg kan få lov at opleve det.”
Sådan opsummerer Sara seminaret og glæder sig til, at det en dag bliver hendes tur til at drage ud i verden.
Nysgerrige kan læse mere på http://sdu.dk/da/modul/globalhealth.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.